Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

"Labāku lidostu" tiesību aktu paketes īstenošanas uzsākšana

Brisele, 2011. gada 1. decembris — šodien Eiropas Komisija izziņoja visaptverošu pasākumu paketi, kura palīdzēs uzlabot Eiropas lidostu jaudu, samazināt kavēšanos un uzlabot pasažieriem piedāvātā servisa kvalitāti. Pasākumi vērsti uz pasažieru un aviosabiedrību apkalpošanas uz zemes kvalitātes uzlabošanu pirms pacelšanās un pēc nolaišanās (piemēram, bagāžas apstrāde, pasažieru reģistrācija, degvielas uzpilde), lēmumu par troksni lidostās pārredzamību, kā arī sarežģītā pacelšanās un nolaišanās laika nišu sistēmas tīkla efektivitāti, kas ietekmē katru ceļojumu.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un par transporta politikas jautājumiem atbildīgais Eiropas komisārs Sīms Kallass sacīja: "Eiropas lidostām ir problēmas ar kapacitāti. Lai uzņēmumi un ceļotāji varētu gūt labumu no gaisa satiksmes tīkla, mums jārīkojas jau tagad. 70 % no visiem lidojumu kavējumiem rada problēmas uz zemes, nevis gaisā. Ja turpināsies pašreizējās tendences, tad Eiropas deviņpadsmit galvenās lidostas līdz 2030. gadam būs pārpildītas līdz pēdējai iespējai. Radušies sastrēgumi nozīmēs, ka var kavēties puse visu tīklā esošo lidojumu. Eiropas lidostu pašreizējo stāvokli nevar atstāt nemainītu. Ja sīvās globālās konkurences apstākļos mēs nemainīsim uzņēmējdarbības stilu, iespējams, ka mums vairs nemaz nebūs uzņēmumu."

Pakete sastāv no politikas kopsavilkuma dokumenta un trim tiesību aktiem par laika nišām, apkalpošanu uz zemes un troksni.

Par laika nišām

Komisijas priekšlikumi ietver uz tirgu pamatotus mehānismus laika nišu tirdzniecībai aviosabiedrību starpā pārredzamā veidā, kā arī pasākumus, kas nodrošinās, ka aviosabiedrības izmanto esošo kapacitāti — ceļot "izmanto vai zaudē" principa slieksni no 80 % uz 85 %.

Ierosinātie pasākumi attiecībā uz laika nišām līdz 2025. gadam ļaus sistēmai apkalpot par 24 miljoniem pasažieru vairāk. Tie laikposmā no 2012. līdz 2025. gadam Eiropas ekonomikai dos 5 miljardus eiro un radīs līdz 62 000 darbavietu.

Pašlaik piecas Eiropas lidostas jau izmanto visu savu jaudu: Diseldorfa, Frankfurte, Londona Getvika, Londona Hītrova, Milāna Linate. Ja turpināsies pašreizējās tendences, tad līdz 2030. gadam šis skaits var palielināties līdz deviņpadsmit galvenajām lidostām, ietverot, piemēram, Parīzi CDG, kas radīs ļoti nopietnas sekas kavēšanās un sastrēgumu ziņā.

Apkalpošana uz zemes

Komisija izvirza priekšlikumus, kas uzlabos uz zemes sniegto pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti lidostās.

Pasākumos iekļauti: attiecībā uz galvenajiem pakalpojumiem uz zemes, kuri līdz šim vēl ir ierobežoti — bagāžas apkalpošana, perona apkalpošana, degvielas un eļļas uzpilde, kravas un pasta pakalpojumi —, aviosabiedrībām lielajās lidostās pieejamo pakalpojumu sniedzēju minimālās izvēles palielināšana no diviem līdz trim. Vienlaikus ir jauni priekšlikumi atļaut dalībvalstīm vairāk aizsargāt darbinieku tiesības, lai personāls varētu ar esošajiem noteikumiem pāriet pie jaunā pakalpojumu sniedzēja, kad tiek noslēgts jauns līgums. Būtiski ir nodrošināt stabilus nodarbinātības apstākļus, lai darbietilpīgajā nozarē saglabātu augsti kvalificētu darbaspēku.

Priekšlikumi nostiprina lidostu " pakalpojumu uz zemes koordinatora" lomu, uzliekot lidostām visu atbildību par pakalpojumu uz zemes koordināciju. Lidostām tiek doti jauni instrumenti šā uzdevuma izpildei, piemēram, tās var pieprasīt visiem lidostā esošajiem pakalpojumu uz zemes sniedzējiem ievērot obligātos kvalitātes standartus. Šie pasākumi stiprinās arī lidostu spēju risināt ievērojamu traucējumu radītās problēmas.

Attiecībā uz troksni

Komisijas priekšlikumi palielina ierobežojumu noteikšanas attiecībā uz troksni lidostās procesa pārredzamību, tostarp Komisijas pārraudzības lomu. Šajā gadījumā runa nav par mērķiem, bet par lēmumu pieņemšanas procesu. Tas Komisijai piešķir uzrauga lomu, bet neaizstāj dalībvalsts galīgo lēmumu. Priekšlikumi arī atjaunina esošos tiesību aktus atbilstoši tehnikas attīstībai, lai iestādes varētu vieglāk pakāpeniski atteikties no trokšņainākajiem gaisa kuģiem.

Lēmumiem par trokšņa līmeņa samazināšanu ir jāsaskaņo lidostas tuvumā dzīvojošo aizsardzība ar ceļotgribētāju vajadzībām. Lēmumi jāpieņem saskaņā ar starptautiska līmeņa vadlīnijām (ko izdevusi ANO iestāde, Starptautiskā civilās aviācijas organizācija). Iedzīvotājiem ir tiesības būt aizsargātiem pret pārmērīgu troksni, ko rada lidostas, bet jāņem vērā zaudējumi, ko rada zaudēta kapacitāte, un ietekme uz reģiona ekonomiku.

Turpmākie pasākumi

Komisijas priekšlikumi, pirms tos pieņemt, jāapstiprina Eiropas Parlamentam un dalībvalstu valdībām, izmantojot koplēmuma procedūru.

Plašāka informācija

MEMO/11/857

http://ec.europa.eu/transport/air/airports/doc/2011-airport-package-citizens-summary_en.pdf

http://ec.europa.eu/avservices/video/videoplayer.cfm?ref=I071007

http://ec.europa.eu/transport/air/studies/airports_en.htm

http://ec.europa.eu/transport/air/airports/slots_en.htm

Kontaktpersonas:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar