Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Pristatytas teisės aktų paketas, kuriuo siekiama pagerinti oro uostų darbą

Briuselis, 2011 m. gruodžio 1 d. Šiandien Europos Komisija paskelbė apie išsamų priemonių paketą, kuriuo siekiama pagerinti Europos oro uostų pajėgumą, sumažinti vėlavimų skaičių ir pagerinti keleiviams teikiamų paslaugų kokybę. Priemonėse aptariama keleiviams ir oro linijoms prieš skrydį ir atskridus teikiamų paslaugų (pavyzdžiui, bagažo tvarkymo, registracijos, kuro papildymo) kokybė, dėl oro uostų keliamo triukšmo priimamų sprendimų skaidrumas, taip pat kiekvienos kelionės pakilimo ir nusileidimo laiko tarpsnių paskyrimo kompleksinio tinklo veiksmingumas.

Už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: „Europos oro uostai susiduria su nepakankamų pajėgumų problema. Jei įmonės ir privatūs keliaujantys asmenys nori kuo geriau pasinaudoti oro tinklu, veiksmų turime imtis dabar. 70 % visų vėlavimų lemia problemos oro uoste. Jei išsilaikys dabartinės tendencijos, 19 pagrindinių Europos oro uostų visus savo pajėgumus išnaudos iki 2030 m. Dėl susidariusios oro uostų perkrovos vėluoti gali daugiau kaip pusė tinklo skrydžių. Europos oro uostai negali sau leisti nieko nekeisti. Jei intensyvios pasaulinės konkurencijos sąlygomis nepakeisime verslo metodų, tą verslą galime ir visai prarasti.“

Paketą sudaro politikos santraukos dokumentas ir trys teisinės priemonės (dėl priskirtų laiko tarpsnių, antžeminių paslaugų ir triukšmo).

Laiko tarpsniai

Komisijos pasiūlymuose pristatomi rinkos principais grindžiami skaidrios oro transporto bendrovių prekybos paskirtais laiko tarpsniais mechanizmai, taip pat priemonės, padedančios užtikrinti oro uostų pajėgumų panaudojimą – „naudoji arba prarandi“ taisykle nustatyta riba padidinama nuo 80 iki 85 %.

Taikant siūlomas priemones dėl paskirtų laiko tarpsnių, sistema taptų pajėgi iki 2025 m. aptarnauti 24 mln. keleivių daugiau. Europos ekonomikai 2012–2025 m. tai duotų 5 mlrd. EUR pajamų, ir būtų sukurta beveik 62 000 darbo vietų.

Visus pajėgumus dabar išnaudoja penki Europos oro uostai: Diuseldorfo, Frankfurto, Londono Gatwick ir Heathrow, Milano Linate. Jei dabartinės tendencijos išliks, iki 2030 m. tokia padėtis ir atitinkamai vėlavimai ir perkrova taps būdingi 19 pagrindinių oro uostų, įskaitant Paryžiaus Charles de Gaulle oro uostą.

Antžeminės paslaugos

Komisija teikia pasiūlymus, kaip pagerinti oro uostų antžeminių paslaugų kokybę ir veiksmingumą.

Priemonėse bus numatyta dideliuose oro uostuose oro transporto bendrovėms leisti rinktis antžeminių paslaugų (bagažo tvarkymo, orlaivių stovėjimo vietos, degalų papildymo, krovinių ir pašto) teikėją ne iš dviejų, bet iš trijų paslaugų teikėjų. Tuo pačiu pateikiami ir nauji pasiūlymai, kaip valstybės narės galėtų geriau apsaugoti darbuotojų teises, kad tuo atveju, kai paslaugų sutartis sudaroma su nauju paslaugų teikėju, darbuotojai galėtų būti įdarbinami toje įstaigoje ankstesnėmis sąlygomis. Kai reikia išlaikyti aukštos kvalifikacijos darbo jėgą imliame darbui sektoriuje, būtina išsaugoti stabilias darbo sąlygas.

Pasiūlymuose sustiprinamas oro uostų, kaip „antžeminių paslaugų koordinatorių“, kurių bendra pareiga – koordinuoti antžemines paslaugas oro uoste, vaidmuo. Juose pateikiamas susijęs naujų priemonių rinkinys, kuriuo, pavyzdžiui, oro uostams suteikiama teisė reikalauti, kad antžeminių paslaugų teikėjai atitiktų būtinus kokybės standartus. Šios priemonės pagerins oro uostų gebėjimą išvengti didelių veiklos sutrikimų.

Triukšmas

Komisijos pasiūlymuose padidinamas su triukšmu susijusių apribojimų oro uostuose nustatymo skaidrumas, taip pat sustiprinamas Komisijos, kaip prižiūrinčios institucijos, vaidmuo. Pasiūlymuose nėra nustatyti kokie nors tikslai – aptariamas pats sprendimų priėmimo procesas. Juose Komisijai suteikiamas tikrintojos vaidmuo, tačiau galutinio sprendimo teisė lieka valstybei narei. Pasiūlymuose taip pat atnaujinami dabartiniai teisės aktai siekiant atsižvelgti į technologinius pokyčius, kad valdžios institucijoms būtų lengviau palaipsniui uždrausti naudoti didžiausią triukšmą keliančius lėktuvus.

Priimant sprendimus dėl triukšmo lygio sumažinimo turi būti tinkamai įvertintas poreikis apsaugoti arti oro uostų gyvenančius piliečius ir poreikis keliauti. Sprendimai turi būti priimti laikantis tarptautiniu lygmeniu (JT Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos) parengtų rekomendacijų. Gyventojai turi teisę į apsaugą nuo pernelyg didelio oro uostų keliamo triukšmo, tačiau būtina atsižvelgti į išlaidas, susijusias su vietos pajėgumais, ir į poveikį regiono ekonominiam augimui.

Tolesni veiksmai

Komisijos pasiūlymus bus galima priimti tik Europos Parlamentui ir valstybių narių vyriausybėms juos patvirtinus pagal bendro sprendimo procedūrą.

Daugiau informacijos

MEMO/11/857

http://ec.europa.eu/transport/air/airports/doc/2011-airport-package-citizens-summary_en.pdf

http://ec.europa.eu/avservices/video/videoplayer.cfm?ref=I071007

http://ec.europa.eu/transport/air/studies/airports_en.htm

http://ec.europa.eu/transport/air/airports/slots_en.htm

Asmenys ryšiams:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar