Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eυρωπαϊκη Επιτροπη – Δελτιο Τυπου

Δρομολογήθηκε η δέσμη μέτρων «Καλύτεροι αερολιμένες»

Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2011 – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανήγγειλε σήμερα ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων με σκοπό να αυξηθεί η χωρητικότητα των ευρωπαϊκών αερολιμένων, να μειωθούν οι καθυστερήσεις και να βελτιωθεί η ποιότητα εξυπηρέτησης των επιβατών. Τα μέτρα έχουν ως αντικείμενο την ποιότητα των υπηρεσιών προς επιβάτες και αεροπορικές εταιρείες στο έδαφος πριν την απογείωση και μετά την προσγείωση (παραδείγματος χάρη, διακίνηση αποσκευών, έλεγχος εισιτηρίων, τροφοδοσία με καύσιμα), τη διαφάνεια των αποφάσεων για τον θόρυβο των αερολιμένων, καθώς και την απόδοση του πολύπλοκου δικτύου χρονοθυρίδων απογείωσης και προσγείωσης που συνιστούν κάθε ταξίδι.

Ο Αντιπρόεδρος κ. Siim Kallas, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος σε θέματα μεταφορών, δήλωσε: «Οι αερολιμένες της Ευρώπης αντιμετωπίζουν κρίση χωρητικότητας. Προκειμένου ο επιχειρηματικός κόσμος και το επιβατικό κοινό να επωφελούνται στο μέγιστο βαθμό από το αεροπορικό δίκτυο, πρέπει να ενεργήσουμε τώρα. Το 70% του συνόλου των καθυστερήσεων των πτήσεων οφείλονται ήδη σε προβλήματα στο έδαφος και όχι στον αέρα. Σύμφωνα με τις σημερινές τάσεις, δεκαεννέα ευρωπαϊκοί αερολιμένες θα είναι στο αδιαχώρητο μέχρι το 2030. Η συμφόρηση που θα προκληθεί μπορεί να συνεπάγεται καθυστερήσεις στις μισές από το σύνολο των πτήσεων σε όλο το δίκτυο. Δεν αποτελεί προτιμώμενη επιλογή για τους αερολιμένες στην Ευρώπη η παραμονή στην υπάρχουσα κατάσταση. Μπροστά σε αυτόν τον έντονο παγκόσμιο ανταγωνισμό, εάν δεν αλλάξουμε τον τρόπο που συναλλασσόμαστε, πιθανόν να καταλήξουμε να μην συναλλασσόμαστε καν.»

Η δέσμη μέτρων συνίσταται σε ένα έγγραφο σύνοψης της πολιτικής και τρία νομοθετικά μέτρα, για τις χρονοθυρίδες, την επίγεια εξυπηρέτηση και τον θόρυβο.

Χρονοθυρίδες

Οι προτάσεις της Επιτροπής εισάγουν διαφανείς αγορακεντρικούς μηχανισμούς εμπορίας χρονοθυρίδων μεταξύ αεροπορικών εταιρειών, καθώς και μέτρα για να εξασφαλισθεί η αξιοποίηση της υπάρχουσας χωρητικότητας από τις αεροπορικές εταιρείες – με αύξηση του ορίου του κανόνα «την χρησιμοποιείς ή την χάνεις» από 80% σε 85%.

Tα μέτρα που προτείνονται για τις χρονοθυρίδες θα επιτρέψουν στο σύστημα διακίνηση 24 εκατ. περισσότερων επιβατών ετησίως μέχρι το 2025. Τα μέτρα αποτιμώνται σε 5 δις ευρώ για την ευρωπαϊκή οικονομία και θα δημιουργήσουν μέχρι και 62.000 θέσεις εργασίας την περίοδο 2012-2025.

Πέντε ευρωπαϊκοί αερολιμένες λειτουργούν σήμερα με πλήρη χωρητικότητα: το Ντίσελντορφ, η Φρανκφούρτη, το Λονδίνο Gatwick, το Λονδίνο Heathrow, το Μιλάνο Linate. Με τις τρέχουσες τάσεις, μέχρι το 2030 πλήρης χωρητικότητα μπορεί να επικρατεί σε δεκαεννέα κύριους αερολιμένες και μεταξύ αυτών να είναι π.χ. το Παρίσι CDG – με πολύ σοβαρές συνέπειες σε καθυστερήσεις και συμφόρηση.

Επίγεια εξυπηρέτηση

Η Επιτροπή προτείνει μέτρα για να βελτιωθεί η ποιότητα και η απόδοση της επίγειας εξυπηρέτησης στους αερολιμένες.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν: αύξηση, για τις κύριες υπηρεσίες εδάφους που σήμερα εξακολουθούν να είναι περιορισμένες – διακίνηση αποσκευών, υπηρεσίες διαδρόμου, τροφοδοσία με καύσιμα και λιπαντικά, υπηρεσίες φορτίου και ταχυδρομείου – από δύο σε τρεις την ελάχιστη διαθέσιμη επιλογή φορέων επίγειας εξυπηρέτησης από τις αεροπορικές εταιρείες στους μεγάλους αερολιμένες. Ταυτόχρονα, έχουν υποβληθεί νέες προτάσεις με τις οποίες επιτρέπεται στα κράτη μέλη να προστατεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό τα δικαιώματα των εργαζομένων, ώστε το προσωπικό να μπορεί να τα μεταφέρει με τους ισχύοντες όρους όταν υπάρχει αλλαγή φορέα επίγειας εξυπηρέτησης. Αυτό είναι ουσιαστικό για να διατηρούνται σταθερές συνθήκες απασχόλησης που είναι αναγκαίες για υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό σε έναν τομέα υψηλής ένταση εργασίας.

Οι προτάσεις ενισχύουν τον ρόλο των αερολιμένων ως «συντονιστών εδάφους» καθώς έχουν τη γενική ευθύνη για τον συντονισμό της επίγειας εξυπηρέτησης στον αερολιμένα. Προσφέρουν στους αερολιμένες δέσμη νέων εργαλείων προς το σκοπό αυτό, π.χ., να απαιτούν την τήρηση ελάχιστων προτύπων ποιότητας από όλους τους παρόχους επίγειας εξυπηρέτησης στον αερολιμένα τους. Tα μέτρα αυτά θα αυξήσουν επίσης την αντοχή των αερολιμένων στην αντιμετώπιση μεγάλων διαταραχών.

Θόρυβος

Οι προτάσεις της Επιτροπής αυξάνουν τη διαφάνεια της διαδικασίας επιβολής περιορισμών για τον θόρυβο στους αερολιμένες, καθώς και τον εποπτικό ρόλο της Επιτροπής. Δεν πρόκειται για επιδιωκόμενους στόχους, αλλά για τη διαδικασία λήψης απόφασης. Η Επιτροπή αποκτά ελεγκτικό ρόλο – δεν υποκαθιστά την τελική απόφαση κράτους μέλους. Οι προτάσεις επικαιροποιούν επίσης την ισχύουσα νομοθεσία σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις, ώστε να καταστεί ευκολότερη για τις αρχές η σταδιακή απόσυρση των πιο θορυβωδών αεροσκαφών.

Οι αποφάσεις για την περιστολή της στάθμης ηχορρύπανσης πρέπει να αποκαθιστούν ισορροπία μεταξύ της προστασίας των πολιτών που κατοικούν κοντά σε αερολιμένες και των αναγκών όσων επιθυμούν να ταξιδεύσουν. Οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που έχουν καθορισθεί σε διεθνές επίπεδο (από φορέα των ΗΕ, τη Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας). Οι περίοικοι δικαιούνται να προστατεύονται από τον υπερβολικό θόρυβο των αερολιμένων, αλλά είναι αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη το κόστος της μη χρησιμοποιούμενης χωρητικότητας και οι επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Επόμενες ενέργειες

Οι προτάσεις της Επιτροπής, για να εκδοθούν, πρέπει να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών με τη διαδικασία της «συναπόφασης».

Περισσότερες πληροφορίες

MEMO/11/857

http://ec.europa.eu/transport/air/airports/doc/2011-airport-package-citizens-summary_en.pdf

http://ec.europa.eu/avservices/video/videoplayer.cfm?ref=I071007

http://ec.europa.eu/transport/air/studies/airports_en.htm

http://ec.europa.eu/transport/air/airports/slots_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar