Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

A pénzügyi kimutatásokba vetett bizalom helyreállítása: az Európai Bizottság célja, hogy a könyvvizsgálói piac jobb minőségű, dinamikus és nyílt legyen

Brüsszel, 2011. november 30. – A 2008. évi pénzügyi válság az európai könyvvizsgálati rendszer számottevő hiányosságaira világított rá. Egyes nagy pénzintézetek közvetlenül a válság előtt, alatt, illetve azt követően elvégzett könyvvizsgálata „tiszta” könyvvizsgálói jelentést eredményezett, annak ellenére, hogy az érintett intézmények pénzügyi helyzetében súlyos hiányosságok mutatkoztak. A nemzeti felügyeleti hatóságok által nemrégiben készített vizsgálati jelentések ugyancsak bírálták a könyvvizsgálatok minőségét.

Az Európai Bizottság által a mai napon elfogadott javaslatok értelmében ez a helyzet megváltozik: egyértelművé válik a könyvvizsgálók szerepe, és szigorúbb szabályok kerülnek bevezetésre a könyvvizsgálói szektorban, ezek elsődleges célja a könyvvizsgálók függetlenségének erősítése, valamint a jelenleg erősen koncentrált könyvvizsgálói piac sokszínűbbé tétele. Ezenfelül a Bizottság a kötelező könyvvizsgálói szolgáltatások egységes piacának létrehozását javasolja, ami lehetővé tenné a könyvvizsgálók számára, hogy – miután valamely tagállamban engedélyt szereztek – szabadon gyakorolják foglalkozásukat szerte Európában. Vannak javaslatok a könyvvizsgálók EU-n belüli felügyeletének megerősítésére és összehangoltabbá tételére is. Ezen intézkedések együttesen javítani fogják az EU-ban elvégzett kötelező könyvvizsgálatok minőségét és helyreállítják az auditált pénzügyi kimutatásokba vetett bizalmat, különösen a bankok, biztosítók és a tőzsdén jegyzett nagyvállalatok esetében.

Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos kijelentette: „A befektetők könyvvizsgálattal szembeni bizalmát a válság megingatta – meggyőződésem, hogy változtatásokra van szükség ebben az ágazatban: helyre kell állítanunk a vállalatok pénzügyi kimutatásaiba vetett bizalmat. A mai napon előterjesztett javaslatok az EU könyvvizsgálói piacának fő hiányosságait kívánják kezelni az összeférhetetlenségek megszüntetésével, a függetlenség és a határozott felügyelet biztosításával, valamint a sokféleség elősegítésével ezen a (főként a felső szegmensben) túlságosan is koncentrált piacon.”

Háttérinformációk:

A könyvvizsgálók törvényben meghatározott feladata, hogy véleményt alkossanak az auditált vállalatok pénzügyi kimutatásainak valósághűségéről. A pénzügyi válság – mindenekelőtt a bankok és pénzintézetek esetében – rámutatott a kötelező könyvvizsgálat hiányosságaira. Az összeférhetetlenséggel, valamint a rendszerszintű kockázat lehetséges kumulálódásával kapcsolatos aggodalmak kerültek felszínre, mivel a piacot gyakorlatilag négy vállalat („a négy nagy”) uralja, a Deloitte, az Ernst & Young, a KPMG és a PricewaterhouseCoopers.

A javaslat fő elemei:

A közérdeklődésre számot tartó jogalanyok (például bankok, biztosítók és tőzsdén jegyzett vállalatok) kötelező könyvvizsgálatára vonatkozó javaslatok a könyvvizsgálók függetlenségének fokozását és a kötelező könyvvizsgálat piacának dinamikusabbá tételét célzó intézkedéseket tartalmaznak. A főbb intézkedések e tekintetben a következők:

A könyvvizsgáló cégek kötelező rotációja: A könyvvizsgáló cégek (néhány kivételtől eltekintve) maximum 6 éves időszakot követően kötelesek lesznek egymást váltani. Négyéves nyugalmi időszaknak kell eltelnie ahhoz, hogy ugyanaz az ügyfél ismét alkalmazhassa az adott könyvvizsgáló céget. Amennyiben az auditált jogalany egynél több könyvvizsgáló céget bíz meg a könyvvizsgálat elvégzésével (közös könyvvizsgálat), a „négy szem többet lát” elv révén potenciálisan javítva ezáltal a könyvvizsgálat minőségét, a rotációt megelőző időszak 9 évre hosszabbítható meg. A közös könyvvizsgálatot a javaslat nem teszi kötelezővé, de fentiekkel ösztönzi annak alkalmazását.

Kötelező pályáztatás: A közérdeklődésre számot tartó jogalanyok kötelesek lesznek az új könyvvizsgálót nyílt és átlátható pályázati eljárásban kiválasztani. Az auditált jogalany auditbizottsága tevékenyen részt vesz a kiválasztási eljárásban.

Nem könyvvizsgálati szolgáltatások: A könyvvizsgáló cégek számára tilos lesz auditált ügyfeleiknek nem könyvvizsgálati szolgáltatásokat nyújtani. A nagy könyvvizsgáló cégeket emellett az összeférhetetlenség minden kockázatának elkerülése érdekében kötelezik a könyvvizsgálati és nem könyvvizsgálati szolgáltatások szétválasztására.

A könyvvizsgálati ágazat európai felügyelete: Mindezek mellett, tekintettel a könyvvizsgálat globális kontextusára, fontos, hogy mind uniós, mind nemzetközi szinten biztosított legyen a könyvvizsgálói hálózatok felügyeletének koordinációja, valamint az e téren történő együttműködés. Ezért a Bizottság azt javasolja, hogy a könyvvizsgálat-felügyeleti tevékenységek koordinációjára az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (EÉPH) keretein belül kerüljön sor.

Európa-szerte szabad szakmagyakorlás lehetővé tétele a könyvvizsgálók számára: A Bizottság a kötelező könyvvizsgálatok egységes piacának létrehozását javasolja, a könyvvizsgálói szakma európai útlevelének bevezetése révén. E célból a Bizottság javaslatai lehetővé teszik a könyvvizsgáló cégek számára, hogy szolgáltatásaikat az EU-ban bárhol nyújthassák, és előírja valamennyi bejegyzett könyvvizsgáló és könyvvizsgáló cég számára, hogy a kötelező könyvvizsgálat végzése során feleljenek meg a nemzetközi könyvvizsgálati standardoknak.

A kisebb könyvvizsgálók adminisztratív terheinek enyhítése: Kis- és közepes méretű vállalatok esetében a javaslat lehetővé teszi a standardok arányosított alkalmazását.

MEMO/11/856

A javaslatok szövege megtekinthető a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/reform/index_en.htm

Contacts :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar