Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Europeiska institutet för innovation och teknik satsar på innovationscentrum

Bryssel den 30 november 2011 – Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) ska satsa ännu mer på innovation och företagande genom att starta sex nya gränsöverskridande kunskaps- och innovationsgrupper, så kallade KI-grupper. EU-kommissionen har avsatt 2,8 miljarder euro1 i sin kommande budgetram för 2014–2020 för att EIT ska kunna starta nya KI-grupper och utveckla sina grupper för hållbar energi, klimatförändringar och it-samhället.

– Vårt nya paket för det europeiska institutet för innovation och teknik är strålande nyheter för europeiska företag, forskare och högskolor. Vi investerar i framtidens företagare och stärker EU:s innovationskapacitet så att vi kan hålla oss kvar bland de bästa i världen, säger Androulla Vassiliou, EU:s utbildningskommissionär.

Kommissionen har också antagit ett förslag till EIT:s strategiska innovationsprogram som lägger fast ramarna för verksamheten de närmaste åren. Institutet väntas bidra till 600 nya företag och till utbildningar för cirka 25 000 högskolestudenter och 10 000 doktorander i nya program som kombinerar vetenskap på hög nivå med ett starkt inslag av företagarutbildning.

EIT sammanför framstående högskolor, forskningscentrum och företag så att de tillsammans kan hitta innovativa lösningar på viktiga samhällsutmaningar. Institutet kompletterar andra utbildnings- och forskningsinitiativ i EU och är en central del i Horisont 2020 – det nya ramprogrammet för forskning och innovation (läs mer i MEMO/11/851). Kommissionen planerar att starta de nya KI-grupperna i två omgångar: 2014 och 2018.

  • De tre grupper som bildas under 2014 har följande inriktningar: Innovation för sunt liv och aktivt åldrande (bättre livskvalitet och välbefinnande för människor i alla åldrar), livsmedel för framtiden (en hållbar försörjningskedja från jord till bord), råvaror (hållbar prospektering, utvinning, bearbetning, återanvändning och ersättning).

  • De tre grupper som startar under 2018 har följande teman: Tillverkning med mervärde (mer konkurrenskraftiga, hållbara och miljövänliga tillverkningsprocesser), smarta och säkra samhällen (ett säkrare Europa genom nya, innovativa it-lösningar), rörlighet i städer (miljövänligare, säkrare och smartare system för rörlighet i städerna som alla kan ta del av).

Valet av inriktningar bygger på kriterier som kommissionen fastställt efter samråd med innovationssektorn.

Bakgrund

Europeiska institutet för innovation och teknik bildades 2008 och är ett självständigt EU-organ. Dess främsta uppgift är att främja EU-ländernas konkurrenskraft genom att samla högskolor, forskningscentrum och företag kring viktiga samhällsutmaningar. För att nå sina mål har institutet startat KI-grupper, en helt ny form av offentlig-privata partnerskap som verkar över gränserna. EIT har sitt huvudkontor i Budapest och KI-grupperna är verksamma på 16 orter i Europa, från Barcelona till Stockholm.

Läs mer:

http://ec.europa.eu/education/eit/eit-home_en.htm

EIT:s webbplats: http://eit.europa.eu

Extern utvärdering av EIT:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/evalreports/education/2011/eitreport_en.pdf

Resultaten av samrådet om EIT:

http://ec.europa.eu/education/eit/eit-consultation_en.htm

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

3,2 miljarder euro om man tar hänsyn till den beräknade inflationen under budgetperioden.


Side Bar