Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija: Sporočilo za medije

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) bo ustvaril nova inovacijska središča

Bruselj, 30. novembra 2011 – Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) bo v obdobju 2014–2020 znatno okrepil prizadevanja za spodbujanje inovacij in podjetništva v EU ter ustvaril šest novih čezmejnih inovacijskih središč, imenovanih skupnosti znanja in inovacij (SZI). Evropska Komisija je za ta namen v prihodnjem finančnem okviru namenila 2,8 milijarde EUR1, s čimer bo lahko EIT razširil in utrdil delovanje obstoječih SZI, ki se bodo ukvarjale s podnebnimi spremembami, trajnostno energijo ter IKT.

„Novi paket, ki ga predlagamo Evropskemu inštitutu za inovacije in tehnologijo, je odlična novica za evropske podjetniške, raziskovalne in akademske kroge. To je naložba v podjetnike prihodnosti in krepitev inovacijske zmogljivosti v EU, tako da ostajamo konkurenčni vodilnim v svetu,“ je povedala komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou.

Komisija je danes sprejela tudi predlog za strateški inovacijski program EIT, ki opredeljuje okvir za delovanje inštituta v prihodnjih letih. Komisija pričakuje, da bo spodbudila ustanovitev do 600 novih podjetij ter usposabljanje 25 000 študentov in 10 000 doktorandov v novih izobraževalnih programih, s čimer bi združila odlično znanstveno bazo z močnim podjetništvom.

EIT združuje odlične visokošolske izobraževalne ustanove, raziskovalna središča in podjetja z namenom reševanja velikih družbenih izzivov na inovativen način. Dopolnjuje druge evropske pobude na področju izobraževanja in raziskovanja in predstavlja osrednji del novega okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (za več informacij glej MEMO/11/851). Komisija namerava ustanoviti nove SZI v dveh fazah.

  • Prve SZI, ustanovljene leta 2014, se bodo ukvarjale z naslednjimi vprašanji: inovacije za zdravo življenje in dejavno staranje (izboljšanje kakovosti življenja in blaginje državljanov vseh starosti); hrana za prihodnost (trajnostna oskrbovalna veriga od vil do vilic); surovine (trajnostno odkrivanje, pridobivanje, predelava, recikliranje in uporaba nadomestnih surovin)

  • SZI, ustanovljene v naslednjem valu, leta 2018, se bodo osredotočale na: proizvodnjo z dodano vrednostjo (razvoj konkurenčnejših, trajnostnih in okolju prijaznih proizvodnih postopkov); pametne varne družbe (odpravljanje varnostnih vrzeli Evrope z razvijanjem in uporabo inovativnih rešitev IKT) ter mobilnost v mestih (zagotavljanje bolj zelenega, bolj vključujočega, varnejšega in pametnejšega sistema mobilnosti v mestih).

Teme so bile izbrane na podlagi meril Komisije po javnem posvetovanju z inovacijsko skupnostjo.

Ozadje

Glavno poslanstvo EIT, ki je bil kot samostojni organ EU ustanovljen leta 2008, je spodbujati konkurenčnost držav članic z združevanjem odličnih visokošolskih izobraževalnih ustanov, raziskovalnih središč in podjetij z namenom reševanja velikih družbenih izzivov. Svoj cilj si prizadeva doseči prek SZI, pionirsko zasnovo čezmejnih javno-zasebnih partnerstev. Upravni sedež EIT je v Budimpešti, SZI pa delujejo na 16 različnih mestih po vsej Evropi, od Barcelone do Stockholma.

Več informacij:

http://ec.europa.eu/education/eit/eit-home_en.htm

Spletna stran EIT: http://eit.europa.eu

Zunanja ocena EIT

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/evalreports/education/2011/eitreport_en.pdf

Rezultati odprtega javnega posvetovanja

http://ec.europa.eu/education/eit/eit-consultation_en.htm

Kontakti:

Dennis Abbott (+32 22959258)

Dina Avraam (+32 22959667)

1 :

3,2 milijardi EUR ob upoštevanju predvidene inflacije v obdobju 2014-2020.


Side Bar