Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) pentru crearea de noi centre de inovare

Bruxelles, 30 noiembrie 2011 - Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) își va intensifica semnificativ eforturile de stimulare a inovării și a antreprenoriatului în UE prin crearea de șase noi centre de inovare transfrontaliere, cunoscute sub denumirea de Comunități ale cunoașterii și inovării (CCI‑uri), în perioada 2014‑2020. Comisia Europeană a alocat un buget în valoare de 2,8 miliarde EUR1 în următorul cadru financiar pentru a permite EIT să își extindă și să își consolideze dezvoltarea CCI‑urilor actuale, care pun accent pe schimbările climatice, energia durabilă și TIC.

Noul pachet pe care îl propunem pentru Institutul European de Inovare și Tehnologie reprezintă o veste îmbucurătoare pentru întreprinderile, sectorul cercetării și mediul academic din Europa. Investim în crearea antreprenorilor de mâine și în consolidarea capacității de inovare a UE, pentru a rămâne în continuare printre cei mai buni din lume”, a declarat Androulla Vassiliou, comisar pentru educație, cultură, multilingvism și tineret.

Astăzi, Comisia a adoptat, de asemenea, o propunere pentru „Agenda strategică de inovare” a EIT, care definește cadrul pentru activitățile institutului din anii următori. Comisia se așteaptă ca EIT să reprezinte un stimulent pentru înființarea de până la 600 de întreprinderi noi și pentru formarea a 25 000 de studenți și a 10 000 de doctoranzi în cadrul unor noi programe de învățământ care să combine excelența în știință cu o puternică componentă antreprenorială.

EIT reunește instituții de învățământ superior, centre de cercetare și întreprinderi de excelență, în vederea abordării provocărilor societale majore într-un mod inovator. Acesta completează alte inițiative europene din domeniul învățământului și cercetării și se află în centrul noului program-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (pentru informații suplimentare, a se vedea MEMO/11/851). Comisia intenționează să înființeze noi CCI‑uri în două etape.

  • Primul grup, care urmează să fie înființat în 2014, va avea următoarele teme: inovare pentru un stil de viață sănătos și îmbătrânire activă (îmbunătățirea calității vieții și a bunăstării cetățenilor de toate vârstele); food4future (un lanț de aprovizionare cu alimente durabil, de la fermă la consumator); materii prime (explorare, extracție, prelucrare, reciclare și înlocuire durabilă a materiilor prime).

  • Următoarea serie de CCI-uri, care urmează să fie stabilit în 2018, se va axa pe: producția cu valoare adăugată (dezvoltarea unor procese de producție mai competitive, mai durabile și mai ecologice); societăți sigure și inteligente (abordarea deficiențelor de securitate ale Europei prin dezvoltarea și implementarea unor soluții TIC inovatoare); precum și mobilitatea urbană: (asigurarea unui sistem de mobilitate urbană mai ecologic, mai inclusiv, mai sigur și mai inteligent).

Temele au fost selectate pe baza criteriilor stabilite de Comisie, în urma unei consultări publice cu comunitatea de inovare.

Context

Principala misiune a EIT, creat în 2008 ca un organ independent al UE, este de a încuraja competitivitatea statelor membre prin reunirea de instituții de învățământ superior, centre de cercetare și întreprinderi de excelență în vederea abordării provocărilor societale majore. EIT urmărește atingerea obiectivului său prin intermediul CCI-urilor, un concept de pionierat de parteneriate public-private transfrontaliere. EIT are un sediu administrativ la Budapesta, iar CCI-urile funcționează în 16 localități din întreaga Europă, de la Barcelona la Stockholm.

Pentru informații suplimentare:

http://ec.europa.eu/education/eit/eit-home_en.htm

Site-ul internet al EIT: http://eit.europa.eu

Evaluarea externă a EIT

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/evalreports/education/2011/eitreport_en.pdf

Rezultatele consultării publice deschise

http://ec.europa.eu/education/eit/eit-consultation_en.htm

Persoane de contact:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

3,2 miliarde EUR dacă se ia în considerare inflația estimată pentru perioada 2014-2020


Side Bar