Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) wil meer innovatiecentra oprichten

Brussel, 30 november 2011 - Het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) wil zijn inspanningen om innovatie en ondernemerschap in de EU te stimuleren, opvoeren door oprichting van zes nieuwe grensoverschrijdende innovatiecentra, zogenaamde kennis- en innovatiegemeenschappen (KIG's) voor de periode 2014-2020. De Europese Commissie heeft in het komende financiële kader een bedrag van 2,8 miljard EUR1 uitgetrokken om het EIT in staat te stellen de bestaande KIG's die gericht zijn op klimaatverandering, duurzame energie en ICT, uit te breiden en hun ontwikkeling te consolideren.

"Het nieuwe pakket dat wij voorstellen voor het Europees Instituut voor innovatie en technologie is goed nieuws voor het Europese bedrijfsleven, de onderzoekssector en de academische wereld. Wij investeren in de ondernemers van morgen en in verbetering van het innovatievermogen van de EU, zodat wij op dit gebied wereldwijd voorop blijven lopen", aldus Androulla Vassiliou, commissaris voor Onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken.

Vandaag heeft de Commissie eveneens een voorstel voor de strategische innovatieagenda van het EIT goedgekeurd, waarin het kader voor de activiteiten van het Instituut voor de komende jaren is vastgelegd. De Commissie verwacht dat deze een stimulans zal bieden om 600 nieuwe ondernemingen op te richten en 25 000 studenten en 10 000 gepromoveerden op te leiden in nieuwe programma's die topwetenschap combineren met een sterke ondernemerschapscomponent.

Het EIT brengt instellingen voor hoger onderwijs, onderzoekscentra en ondernemingen van topniveau samen om belangrijke maatschappelijke uitdagingen op een innovatieve manier aan te pakken. Het is een aanvulling op andere Europese initiatieven op het gebied van onderwijs en onderzoek en vormt de spil van het kaderprogramma Horizon 2020 voor onderzoek en innovatie. (Zie meer in MEMO/11/851). De Commissie wil de nieuwe KIG's in twee fasen opzetten.

  • De eerste groep zal in 2014 van start gaan rond de volgende thema's: innovatie voor gezond leven en actief ouder worden (verbetering van de levenskwaliteit en het welzijn van burgers van alle leeftijden); food4future (een duurzame voedselketen, van boer tot bord); grondstoffen (duurzame exploitatie, winning, verwerking, recycling en vervanging van grondstoffen).

  • De tweede golf KIG's, die in 2018 van start gaat, zal gericht zijn op: industrie met hoge toegevoegde waarde (ontwikkeling van meer concurrerende, duurzame en milieuvriendelijke fabricageprocédés); slimme, veilige samenlevingen (de beveiligingshiaten van Europa aanpakken door de ontwikkeling en invoering van innovatieve ICT-oplossingen); en stedelijke mobiliteit (zorgen voor een groener, meer inclusief, veiliger en slimmer systeem voor stedelijke mobiliteit).

De thema's zijn gekozen aan de hand van criteria van de Commissie, na een openbare raadpleging van de innovatiegemeenschap.

Achtergrond

De kerntaak van het EIT, in 2008 opgericht als autonoom EU-orgaan, is het concurrentievermogen van de lidstaten te bevorderen door instellingen voor hoger onderwijs, onderzoekscentra en bedrijven van topniveau samen te brengen om zich te buigen over belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Het wil zijn doelstelling bereiken via de KIG's, een baanbrekend concept van grensoverschrijdende publiek-private samenwerking. Het administratief hoofdkwartier van het EIT is in Boedapest; de KIG's werken vanuit 16 locaties in heel Europa, van Barcelona tot Stockholm.

Voor meer informatie:

http://ec.europa.eu/education/eit/eit-home_en.htm

Website van het EIT: http://eit.europa.eu

Externe evaluatie van het EIT:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/evalreports/education/2011/eitreport_en.pdf

Resultaten van de openbare raadpleging:

http://ec.europa.eu/education/eit/eit-consultation_en.htm

Contact:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

3,2 miljard EUR rekening houdende met de geschatte inflatie in 2014-2020.


Side Bar