Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) įsteigs daugiau inovacijų centrų

Briuselis, 2011 m. lapkričio 30 d. Europos inovacijos ir technologijos institutas (toliau – EIT), siekdamas ES dar labiau skatinti inovacijas ir verslumą, 2014–2020 m. įsteigs šešis naujus tarptautinius inovacijų centrus – žinių ir inovacijų bendrijas (toliau – ŽIB). Europos Komisija naujoje finansinėje programoje 2,8 mlrd. EUR1 skyrė EIT plėtrai ir jau įsteigtų ŽIB veiklai įtvirtinti, pastangas sutelkiant į klimato kaitą, tvarią energiją ir IRT.

„Naujasis mūsų siūlomas teisės aktų dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto rinkinys – gera žinia Europos verslo, mokslinių tyrimų ir akademinei bendruomenėms. Investuojame į ateities verslininkus ir siekiame didinti ES inovacinius gebėjimus bei inovacijų srityje pirmauti pasaulyje“, – sakė už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Androulla Vassiliou.

Šiandien Komisija taip pat patvirtino pasiūlymą dėl EIT Strateginės inovacijų darbotvarkės, kurioje apibrėžiama instituto veikla būsimaisiais metais. Komisija tikisi, kad tai paskatins įsteigti iki 600 įmonių ir kad pagal naują mokymo programą, kurioje aukštos kokybės mokslas derinamas su verslumo ugdymu, mokysis 25 000 studentų ir 10 000 doktorantų.

EIT visuomenei iškilusiems uždaviniams naujoviškai spręsti sutelkia geriausias aukštąsias mokyklas, mokslinių tyrimų centrus ir įmones. EIT papildo kitas Europos švietimo ir mokslinių tyrimų iniciatyvas ir yra labai svarbus įgyvendinant bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“ (daugiau žr. MEMO/11/851). Komisija planuoja dviem etapais įsteigti daugiau naujų ŽIB.

  • 2014 m. įsteigtų ŽIB veikla bus grindžiama tokiomis temomis: sveiko gyvenimo būdo ir aktyvaus senėjimo inovacijos – bet kokio amžiaus piliečių gyvenimo kokybės gerinimas ir gerovės didinimas; ateities maistas – tvari maisto tiekimo grandinė nuo ūkio iki stalo; žaliavos – tvarus žvalgymas, gavyba, apdirbimas, perdirbimas ir pakeitimas kitomis žaliavomis.

  • Antruoju etapu, t. y. 2018 m., įsteigtos ŽIB sutelks pastangas į šias sritis: papildomą gamybos naudą – tvaresnių ir aplinkai mažiau kenkiančių gamybos procesų plėtojimas; pažangią ir saugią visuomenę – Europos saugumo spragų mažinimas kuriant ir diegiant naujoviškus IRT sprendimus; ir miestų judumą – ekologiškesnės, įtraukesnės, saugesnės ir pažangesnės miestų judumo sistemos plėtojimas.

Temos atrinktos laikantis Komisijos nustatytų kriterijų. Be to, buvo surengtos viešos konsultacijos su inovacijų bendruomene.

Pagrindiniai faktai

Svarbiausia EIT, 2008 m. įsteigtos savarankiškos ES įstaigos, misija – skatinti valstybių narių konkurencingumą sutelkiant geriausias aukštąsias mokyklas, mokslinių tyrimų centrus ir įmones didžiuliams visuomenei iškilusiems uždaviniams spręsti. Savo tikslų EIT siekia per visiškai naują viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystę, t. y. ŽIB. EIT centrinė būstinė yra Budapešte, o ŽIB veikia 16 vietų visoje Europoje – nuo Barselonos iki Stokholmo.

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/education/eit/eit-home_en.htm

EIT interneto svetainė http://eit.europa.eu

EIT išorės vertinimas

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/evalreports/education/2011/eitreport_en.pdf

Viešų konsultacijų rezultatai pateikti

http://ec.europa.eu/education/eit/eit-consultation_en.htm

Asmenys ryšiams :

Dennis Abbott (tel. +32 2 295 92 58)

Dina Avraam (tel. +32 2 295 96 67)

1 :

Atsižvelgiant į 2014–2020 m. numatomą infliaciją, tai būtų 3,2 mlrd. EUR


Side Bar