Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

euroopan komissio – lehdistötiedote

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) perustaa uusia innovaatiokeskittymiä

Bryssel 30.11.2011 – Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) tehostaa huomattavasti toimiaan edistääkseen innovointia ja yrittäjyyttä EU:ssa. Sen on määrä perustaa vuosina 2014–2020 kuusi uutta rajatylittävää innovaatiokeskittymää, joista käytetään nimitystä osaamis- ja innovaatioyhteisö. Euroopan komissio on osoittanut seuraavaan rahoituskehykseen 2,8 miljardin euron1 määrärahat, joiden avulla EIT voi laajentaa toimintaansa ja vakiinnuttaa nykyiset osaamis- ja innovaatioyhteisöt, jotka keskittyvät ilmastonmuutokseen, kestävään energiaan sekä tieto- ja viestintätekniikkaan.

”Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituuttia koskeva uusi ehdotuspaketti on suuri uutinen eurooppalaiselle yritys-, tutkimus- ja tiederintamalle. Ehdotetuilla investoinneilla on tarkoitus luoda huomisen yrittäjiä ja lujittaa EU:n innovaatiokapasiteettia niin, että kuulumme jatkossakin maailman kärkikastiin”, totesi koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou.

Tänään komissio on hyväksynyt myös ehdotuksen EIT:n strategiseksi innovaatio-ohjelmaksi, joka viitoittaa EIT:n tulevaa toimintaa. Komissio haluaa antaa sysäyksen jopa 600 uuden yrityksen perustamiseen, ja koulutuksen saralla tavoitteena on kouluttaa noin 25 000 opiskelijaa ja tuottaa 10 000 tohtorintutkintoa uusissa opinto-ohjelmissa, joissa huipputieteeseen yhdistyy vahva yrittäjyyskomponentti.

EIT kokoaa yhteen huipputason korkeakouluja, tutkimuskeskuksia ja yrityksiä kehittämään innovatiivisia ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Se täydentää muita koulutus- ja tutkimusalan eurooppalaisia aloitteita ja kuuluu keskeisenä osana uuteen tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan ”Horisontti 2020” (ks. MEMO/11/851). Uudet osaamis- ja innovaatioyhteisöt on tarkoitus perustaa kahdessa vaiheessa.

  • Ensimmäinen, vuonna 2014 perustettava osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ryhmä käsittelee seuraavia aihealueita: tervettä elämää ja aktiivisena ikääntymistä tukeva innovaatiotoiminta (kaikenikäisten ihmisten elämänlaadun ja hyvinvoinnin parantaminen); tulevaisuuden ruokahuolto (Food4future, kestävä ruokaketju maatilalta ruokapöytään) sekä raaka-aineet (kestävä etsintä, talteenotto, jalostus ja kierrätys).

  • Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen seuraava ryhmä perustetaan vuonna 2018 seuraaville aihealueille: lisäarvoa tuova valmistusteollisuus (kilpailukykyisempien, kestävämpien ja ympäristöystävällisempien valmistusprosessien kehittäminen); älykäs turvallinen yhteiskunta (Euroopan turva-aukkojen vähentäminen kehittämällä ja ottamalla käyttöön innovatiivisia tieto- ja viestintätekniikan ratkaisuja) sekä kaupunkiliikenne (vihreämmän, osallistavamman, turvallisemman ja älykkäämmän kaupunkiliikennejärjestelmän kehittäminen).

Aihealueet valittiin komission hyväksymien perusteiden pohjalta, ja valintaa edelsi innovaatioyhteisöön suunnattu julkinen kuulemismenettely.

Tausta

EIT perustettiin vuonna 2008. Se on itsenäinen EU:n elin, jonka päätehtävänä on edistää EU:n jäsenvaltioiden kilpailukykyä kokoamalla yhteen huipputason korkeakouluja, tutkimuskeskuksia ja yrityksiä kehittämään ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tavoitteensa saavuttamista varten EIT on kehittänyt julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin perustuvan uraauurtavan toimintamallin: osaamis- ja innovaatioyhteisöt. EIT:n hallinnollinen päätoimipaikka sijaitsee Budapestissä, ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjä on 16 paikkakunnalla eri puolilla Eurooppaa, Barcelonasta Tukholmaan.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/education/eit/eit-home_en.htm

EIT:n verkkosivusto: http://eit.europa.eu

EIT:stä tehty ulkoinen arviointi

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/evalreports/education/2011/eitreport_en.pdf

Avoimen julkisen kuulemismenettelyn tulokset

http://ec.europa.eu/education/eit/eit-consultation_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

3,2 miljardia euroa, kun otetaan huomioon arvioitu inflaatio vuosina 2014–2020.


Side Bar