Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) loob rohkem innovatsioonikeskusi

Brüssel, 30. november 2011 – Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut hoogustab oma jõupingutusi, et edendada ELis uuendustegevust ja ettevõtlust, luues ajavahemikul 2014–2020 kuus uut piiriülest innovatsioonikeskust ehk teadmis- ja innovaatikakogukonda (TIK).Euroopa Komisjon eraldas oma järgmise finantsraamistiku eelarvest 2,8 miljardit eurot1 EIT laienemiseks ja olemasolevate TIKide (tegevad kliimamuutuste, säästva energia ning info- ja kommunikatsiooniühiskonna valdkonnas) arengu laiendamiseks ja tugevdamiseks.

„Uus pakett, mida me Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogiainstituudile pakume, on Euroopa majanduse, teaduse ja kõrgkoolide jaoks hea uudis. Me investeerime homsetesse ettevõtjatesse ja suurendame ELi innovatsioonivõimet, et me saaksime ka edaspidi maailma paremate hulka kuuluda”, ütles hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte volinik Androulla Vassiliou.

Täna võttis Euroopa Komisjon vastu EIT strateegilise innovatsioonikava ettepaneku, milles on kindlaks määratud instituudi tegevus järgnevatel aastatel. Komisjon loodab anda sellega tõuke 600 uue ettevõtte loomiseks ning 25 000 tudengi ja 10 000 tulevase doktori koolitamiseks uue õppeprogrammi alusel, milles on ühitatud tipptasemel teadus ja ettevõtluskomponent.

EIT toob kokku tipptasemel kõrgharidusasutused, uurimiskeskused ja ettevõtted, et lahendada peamisi ühiskondlikke probleeme innovatiivsel viisil. See täiendab muid Euroopa haridus- ja teadusalgatusi ning on teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Horisont 2020 keskne element. (vt MEMO/11/851). Komisjonil on kavas TIKid luua kahes etapis.

  • Esimene rühm, mis peaks loodama 2014. aastal, keskendub järgmistele teemadele: uuendustegevus täisväärtusliku eluperioodi pikendamiseks (igas vanuses kodanike heaolu ja elukvaliteedi parandamine); tulevikutoit (jätkusuutlik toiduainete tarneahel, talust toidulauani); toorained (toorainete säästev uurimine, kaevandamine, töötlemine, ringlussevõtt ja asendamine).

  • Teises etapis, 2018. aastal loodavad TIKid keskenduvad lisaväärtusega tootmisele (konkurentsivõimelisemate, säästlikemate ja keskkonnasõbralikemate tootmisprotsesside arendamine); turvalistele ühiskondadele (tegelemine Euroopa julgeoleku kitsaskohtadega innovatiivsete info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahenduste väljatöötamise ja kasutamise kaudu) ja linnalisele liikuvusele (ökoloogilisema, kaasavama, turvalisema ja arukama linnalise liikumiskeskkonna süsteemi väljaarendamine).

Teemad valiti pärast innovaatikakogukondadega avaliku arutelu pidamist komisjoni poolt kehtestatud kriteeriumide põhjal.

Taust

2008. aastal ELi sõltumatu asutusena loodud EIT põhiülesanne on edendada liikmesriikide konkurentsivõimet tipptasemel kõrgharidusasutuste, uurimiskeskuste ja ettevõtjate ühendamise kaudu, kes keskenduvad peamistele ühiskondlikele probleemidele. EIT püüab oma eesmärke saavutada uudse teadmis- ja innovatsiooniühenduste loomise põhimõtte kaudu ehk läbi teadmis- ja innovaatikakogukondade (TIKid). EIT halduslik peakorter asub Budapestis, samas kui TIKid on tegevad Euroopa 16 eri kohas Barcelonast Stockholmini.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/education/eit/eit-home_en.htm

EIT veebisait: http://eit.europa.eu

EIT välishindamine

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/evalreports/education/2011/eitreport_en.pdf

Avaliku arutelu tulemused http://ec.europa.eu/education/eit/eit-consultation_en.htm

Kontaktisikud :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

3,2 miljardit eurot, kui võtta arvesse ka hinnangulist inflatsiooni ajavahemikul 2014–2020.


Side Bar