Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) vil skabe flere innovationscentre

Bruxelles, den 30. november 2011 – Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) vil øge indsatsen til fremme af innovation og iværksætterkultur i EU med oprettelsen af seks nye grænseoverskridende innovationscentre, de såkaldte videns- og innovationsfællesskaber (VIF'er) i perioden 2014-2020. Europa-Kommissionen har afsat et budget på 2,8 mia. EUR1 i den næste finansielle ramme, så EIT bliver i stand til at ekspandere og konsolidere udviklingen af de allerede eksisterende VIF'er, som fokuserer på klimaændringer, bæredygtig energi og ikt.

"Den nye pakke, som vi foreslår for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi, er en god nyhed for europæisk erhvervsliv, forskning og den akademiske verden. Vi investerer i at skabe morgendagens iværksættere og styrke EU's innovationsevne, så vi stadig er på niveau med verdens bedste", udtalte Androulla Vassiliou, der er kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom.

Kommissionen vedtog også i dag et forslag til EIT's strategiske innovationsdagsorden, som fastlægger rammerne for instituttets arbejde i de kommende år. Kommissionen forventer at den vil give impuls til oprettelsen af indtil 600 opstartsvirksomheder og undervisning af 25 000 studerende og 10 000 ph.d.er i nye undervisningsplaner, der kombinerer avanceret videnskab med et stærkt element af iværksætterkultur.

EIT samler uddannelsesinstitutioner på højeste niveau, forskningscentre og virksomheder, så de kan tage fat på de største samfundsmæssige udfordringer på en innovativ måde. Det supplerer andre europæiske uddannelses- og forskningsinitiativer og er et centralt element i det nye rammeprogram for forskning og innovation, "Horisont 2020". (flere oplysninger i MEMO/11/851). Det er Kommissionens plan at oprette de nye VIF'er i to faser.

  • Den første gruppe, der vil blive oprettet i 2014, vil dække følgende tematiske områder: innovation for sund levevis og aktiv aldring (forbedring af livskvaliteten og velværet for borgere i alle aldre); food4future (bæredygtig forsyningskæde fra jord til bord); råstoffer (bæredygtig efterforskning, udvinding, forarbejdning, genanvendelse og substitution af råstoffer).

  • Den næste gruppe af VIF'er, der skal oprettes i 2018, vil fokusere på: produktion med høj værditilvækst (udviklingen af mere bæredygtige og miljøvenlige produktionsprocesser); intelligente sikre samfund (tackling af Europas sikkerhedshuller gennem udvikling og udbredelse af innovative ikt-løsninger); og mobilitet i byer (sikre et mobilitetssystem i byerne, der er mere grønt, inklusivt, sikkert og intelligent).

Disse tematiske områder er udvalgt på grundlag af kriterier udarbejdet af Kommissionen efter en offentlig høring af innovationssamfundet.

Baggrund

EIT blev oprettet i 2008 som et selvstændigt EU-organ, og dets vigtigste mission er at fremme medlemsstaternes konkurrenceevne ved at samle uddannelsesinstitutioner på højeste niveau, forskningscentre og virksomheder med det formål at fokusere på de største samfundsudfordringer. EIT søger at opfylde dette mål gennem VIF'er, der er et banebrydende koncept med hensyn til grænseoverskridende offentlig-private partnerskaber. EIT har sit administrative hovedkvarter i Budapest, mens VIF'erne opererer fra 16 forskellige steder i hele Europa, lige fra Barcelona til Stockholm.

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/education/eit/eit-home_en.htm

EIT's websted: http://eit.europa.eu

Ekstern evaluering af EIT

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/evalreports/education/2011/eitreport_en.pdf

Resultaterne af den åbne offentlige høring

http://ec.europa.eu/education/eit/eit-consultation_en.htm

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

3,2 mia EUR, hvis der tages hensyn til det forventede inflation i perioden 2014-2020.


Side Bar