Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Evropský inovační a technologický institut (EIT) se chystá zřídit více inovačních center

Brusel 30. listopadu 2011 – Evropský inovační a technologický institut (EIT) má v období let 2014 až 2020 významně posílit svou činnost v oblasti inovací a podnikání v EU a vytvořit šest nových inovačních center označovaných jako znalostní a inovační společenství (KICs). Evropská komise vyčlenila v příštím finančním rámci rozpočet ve výši 2,8 miliardy EUR1, který má umožnit rozšíření EIT a konsolidaci jeho stávajících znalostních a informačních společenství zaměřujících se na změnu klimatu, udržitelnou energii a informační a komunikační technologie.

„Nový balíček, který pro Evropský inovační a technologický institut navrhujeme, je dobrou zprávou pro evropské podnikání, výzkum a akademické prostředí. Investujeme do budoucích podnikatelů a posilujeme inovační kapacitu EU, abychom i nadále zůstali světovou jedničkou,“ uvedla k tématu Androulla Vassiliou, komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež.

Komise dnes rovněž přijala návrh strategického inovačního plánu EIT, který vymezuje rámec pro činnost institutu v následujících letech. Komise očekává, že dá podnět k vytvoření až 600 nových společností a k odborné přípravě 25 000 studentů a 10 000 doktorandů v rámci nového učebního plánu, který kombinuje špičkovou vědu se silným podnikatelským prvkem.

EIT propojuje špičkové instituce vysokoškolského vzdělávání, výzkumná centra a podniky ve snaze o inovativní řešení hlavních společenských výzev. Navazuje na další evropské iniciativy v oblasti vzdávání a výzkumu a zaujímá důležité místo v novém rámcovém programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 (více informací ve zprávě MEMO/11/851). Komise hodlá nová znalostní a inovační společenství zřídit ve dvou fázích.

  • První skupina, jež má být zřízena v roce 2014, se bude věnovat následujícím tématům: inovace pro zdravý životní styl a aktivní stárnutí (zlepšování kvality života a životních podmínek občanů všech věkových kategorií); potraviny pro budoucnost (udržitelný potravinový řetězec z farmy až na stůl); suroviny (udržitelný průzkum, těžba, zpracování, recyklace a nahrazování surovin).

  • Společenství, která mají být založena v další vlně v roce 2018, se zaměří na tato témata: výroba s přidanou hodnotou (vytváření konkurenceschopnějších, udržitelnějších a k životnímu prostředí šetrnějších výrobních postupů); inteligentní a bezpečné společnosti (řešení nedostatků evropské bezpečnosti prostřednictvím vývoje a zavádění inovativních řešení z oblasti informačních a komunikačních technologií); městská mobilita (zavedení ekologičtějšího, bezpečnějšího a inteligentnějšího systému městské mobility, který by více podporoval začlenění).

Témata byla vybrána na základě kritérií, jež stanovila Komise v návaznosti na veřejnou konzultaci s inovačním společenstvím.

Souvislosti

Hlavním posláním EIT, který byl jakožto samosprávný subjekt EU zřízen v roce 2008, je podporovat konkurenceschopnost členských států propojením špičkových institucí v oblasti vysokoškolského vzdělávání, výzkumných středisek a podniků za účelem zaměření se na hlavní společenské výzvy. Svého cíle se institut snaží dosáhnout prostřednictvím znalostních a inovačních společenství, což je originální koncept partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. EIT má své správní ústředí v Budapešti, ale znalostní a informační společenství působí v 16 lokalitách po celé Evropě, od Barcelony po Stockholm.

Další informace:

http://ec.europa.eu/education/eit/eit-home_en.htm

Internetová stránka EIT: http://eit.europa.eu

Externí hodnocení EIT:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/evalreports/education/2011/eitreport_en.pdf

Výsledky otevřené veřejné konzultace:

http://ec.europa.eu/education/eit/eit-consultation_en.htm

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott +32 22959258

Dina Avraam +32 22959667

1 :

3,2 miliardy EUR s přihlédnutím k odhadované inflaci v období 2014–2020.


Side Bar