Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Za financiranje evropskega programa za opazovanje Zemlje predlaganih 5,8 milijarde evrov

Bruselj, 30. novembra 2011 – Evropska komisija je danes predlagala financiranje programa GMES (globalno spremljanje okolja in varnosti) za opazovanje Zemlje v obdobju 2014–2020 zunaj finančnega okvira EU, za kar je predvidoma potrebnih 5,8 milijarde evrov.

Komisija zato predlaga ustanovitev posebnega sklada GMES, podobnega modelu, izbranemu za Evropski razvojni sklad, s finančnimi prispevki iz vseh 27 držav članic EU na podlagi njihovega bruto nacionalnega dohodka (BND). Za to bo potreben medvladni sporazum med državami članicami EU, ki se bodo sestale v okviru Sveta. Program bo usklajevala Komisija, pooblastilo za njegovo finančno poslovanje pa bi lahko prenesli na Agencijo za evropski globalni satelitski navigacijski sistem (GSA).

Komisar za industrijo in podjetništvo in podpredsednik Evropske komisije Antonio Tajani je dejal: Evropa potrebuje lasten dobro usklajen in zanesljiv sistem opazovanja Zemlje, da bi lahko odgovorila na vse večje svetovne izzive. Program GMES bo znatno izboljšal vesoljske raziskave v Evropi, s tem pa tudi prispeval k oživitvi gospodarstva in reševanju velikih izzivov, s katerimi se danes srečujejo evropski državljani.“

Več informacij o globalnem spremljanju okolja in varnosti (GMES):

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/gmes/index_en.htm.

Ozadje

GMES – evropsko orodje za prispevek k varnosti, boju proti podnebnim spremembam in okrepitvi konkurenčnosti

GMES s sateliti Sentinel zagotavlja informacije, ki omogočajo boljše razumevanje, kako se naš planet spreminja, ter hkrati spremlja stanje okolja na kopnem, v morju in ozračju. Omilitev podnebnih sprememb, odziv na izredne razmere, zagotavljanje boljšega nadzora meja, izboljšanje varnosti in opozarjanje državljanov o morebitnem poslabšanju kakovosti zraka so dejavnosti, ki so odvisne od natančnih in pravočasnih informacij o Zemlji. GMES zagotavlja potrebne podatke, vključno z zemljevidi za ukrepanje v kriznih razmerah ter s spremljanjem parametrov podnebnih sprememb, temperature oceanov in morij ali kemične sestave ozračja. GMES je pomemben tudi za izboljšanje varnosti za državljane, na primer z varovanjem meje ter bojem proti piratstvu in organiziranimu kriminalu.

V skladu z analizo stroškov in koristi bodo koristi GMES predvidoma vsaj dvakrat večje od stroškov naložb v obdobju do leta 2020 ter štirikrat večje od stroškov do leta 2030. Z razvojem inovativnih storitev in tržnih uporab v prodajnem sektorju pomeni velike možnosti za gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest.

Evropska razsežnost GMES vodi do ekonomij obsega, lajša skupne naložbe v velike infrastrukture, spodbuja usklajevanje prizadevanj in opazovalnih mrež, omogoča usklajevanje podatkov in njihovo medsebojno umerjanje ter zagotavlja potreben zagon za pojav centrov odličnosti svetovnega ranga v Evropi.

Usklajevanje in standardizacija geoprostorskih informacij na ravni EU je velik izziv za izvajanje številnih politik Unije. Na veliko okoljsko zaskrbljujočih področjih, kot sta na primer blažitev podnebnih sprememb in politike prilagajanja, je treba razmišljati globalno in ukrepati lokalno. Evropska unija si z GMES zagotavlja neodvisen dostop do zanesljivih, sledljivih in trajnostnih informacij o okolju in varnosti, prek mednarodne pobude GEOSS (Globalni sistem sistemov za opazovanje Zemlje) prispeva k izgradnji podatkovnih nizov in informacij, pridobljenih z globalnim opazovanjem, ter povečuje svoj vpliv v mednarodnih pogajanjih in pogodbah, kot so tri konvencije iz Ria, postkjotski sporazum in drugi dvo- ali večstranski sporazumi. GMES je priznan kot evropski prispevek h gradnji Globalnega sistema sistemov za opazovanje Zemlje, razvitega v okviru Skupine za opazovanje Zemlje (GEO).

Komisija je navedla, da je bilo glede na omejitve proračuna EU predlagano financiranje GMES v obdobju 2014–2020 zunaj večletnega finančnega okvira. Kljub temu si bo še vedno prizadevala zagotoviti uspeh GMES in v tem okviru bo današnje sporočilo sprožilo razpravo z Evropskim parlamentom, Svetom, Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij o prihodnosti programa GMES.

Kontakt:

Carlo Corazza +32 22951752


Side Bar