Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Un buget de 5,8 miliarde de euro propus pentru finanțarea Programului european de observare a Pământului

Bruxelles, 30 noiembrie 2011 – Comisia Europeană a propus astăzi finanțarea programului de observare a Pământului GMES (Monitorizare globală pentru mediu și securitate) în perioada 2014-2020 în afara cadrului financiar al UE, considerând necesar un buget estimativ de 5,8 miliarde de euro.

Comisia propune crearea unui fond specific pentru GMES asemănător cu modelul ales pentru Fondul european de dezvoltare, la care vor contribui financiar toate cele 27 de state membre ale UE, în funcție de venitul național brut (VNB) al fiecăruia. În acest sens, va fi necesară încheierea unui acord interguvernamental între statele membre ale Uniunii Europene, reunite în cadrul Consiliului. Programul va fi coordonat de către Comisie, iar gestiunea financiară ar putea fi delegată Autorității Europene de Supraveghere a Sistemului Global de Navigaţie prin Satelit (GSA).

Vicepreședintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, responsabil cu Industria și Antreprenoriatul, a declarat: „Pentru a răspunde provocărilor din ce în ce mai mari la nivel mondial, Europa are nevoie de un sistem propriu de observare a Pământului, bine coordonat și fiabil. Programul GMES va stimula în mod semnificativ cercetarea în domeniul spațial în Europa și, în cele din urmă, va sprijini, de asemenea, redresarea economică și va răspunde provocărilor majore cu care se confruntă cetățenii europeni în ziua de azi.”

Pentru mai multe informații privind Monitorizarea globală pentru mediu și securitate (GMES), puteți consulta următoarea adresă de internet:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/gmes/index_en.htm

Context

GMES – instrumentul european care contribuie la securitate, la lupta împotriva schimbărilor climatice și la stimularea competitivității

Datorită sateliților săi „santinelă”, prin monitorizarea stării mediului terestru, maritim și atmosferic, GMES furnizează informații care permit o mai bună înțelegere a felului în care se poate schimba planeta noastră și a mijloacelor prin care se realizează acest lucru. Atenuarea schimbărilor climatice, abordarea situațiilor de urgență, asigurarea unui control mai bun la frontieră, îmbunătățirea securității și alertarea cetățenilor în cazul în care calitatea aerului se deteriorează sunt activități care depind de informații exacte și prompte despre planeta noastră. GMES oferă datele necesare, inclusiv hărțile pentru operațiunile de urgență, monitorizarea parametrilor schimbărilor climatice, a temperaturii mărilor sau oceanelor și a compoziției chimice a atmosferei. GMES are, de asemenea, un rol în îmbunătățirea securității cetățenilor, de exemplu prin supravegherea frontierelor și combaterea pirateriei și a criminalității organizate.

Conform unei analize cost-beneficiu, se preconizează că programul GMES va genera beneficii în valoare de cel puțin de două ori costurile investițiilor până în 2020 și de patru ori costurile până în 2030. Acest lucru reprezintă un potențial enorm în ceea ce privește creșterea economică și crearea de locuri de muncă datorită dezvoltării unor servicii inovatoare și a unor aplicații comerciale în sectorul din aval.

Dimensiunea europeană a GMES generează economii de scară, facilitează investițiile comune în infrastructuri de mare anvergură, promovează coordonarea eforturilor și a rețelelor de observare, permite armonizarea și intercalibrarea datelor și oferă impulsul necesar pentru apariția în Europa a unor centre de excelență la nivel mondial.

Armonizarea și standardizarea informațiilor geospațiale la nivelul UE constituie o provocare majoră pentru punerea în aplicare a unei game largi de politici ale Uniunii. Multe domenii de preocupare privind mediul, cum ar fi atenuarea schimbărilor climatice și politicile de adaptare, necesită un proces de reflecție la nivel mondial și instituirea de măsuri pe plan local. Prin intermediul programului GMES, UE își asigură accesul autonom la informații fiabile, ușor de identificat și durabile privind mediul și securitatea, contribuie prin inițiativa internațională GEOSS (Sistemul de sisteme globale de observare a pământului) la crearea de seturi de date și informații bazate pe observarea globală și își mărește influența în cadrul negocierilor internaționale și a tratatelor precum cele trei convenții de la Rio, tratatul post-Kyoto și alte acorduri bilaterale sau multilaterale. Programul GMES este recunoscut ca fiind contribuția europeană la construirea Sistemului de sisteme globale de observare a pământului, elaborat în cadrul Grupului pentru observarea Pământului (GEO).

Comisia a indicat că, având în vedere limitele bugetului UE, s-a propus finanțarea GMES în perioada 2014-2020 în afara cadrului financiar multianual. Cu toate acestea, Comisia continuă să își asume angajamentul de a garanta succesul GMES și, în acest context, comunicarea de astăzi va lansa dezbaterea cu Parlamentul European, Consiliul, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor în ceea ce privește viitorul programului GMES.

Persoană de contact:

Carlo Corazza +32 2 295 17 52


Side Bar