Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

2,5 miljarder euro för att främja konkurrenskraft och små och medelstora företag 2014–2020

Bryssel den 30 november 2011 – Att förbättra tillgången till finansiering och uppmuntra människor att starta företag är kärnan i det nya stödprogram som EU-kommissionen lägger fram i Bryssel i dag. Med en budget på 2,5 miljarder euro för perioden 2014–2020 är programmet för företagens konkurrenskraft och små- och medelstora företag ett finansieringsinstrument som till mångt och mycket bygger vidare på verksamheten inom det nuvarande programmet för konkurrenskraft och innovation. Det nya programmet är särskilt tänkt att underlätta för följande grupper: 1) Entreprenörer, särskilt i små och medelstora företag som kommer att få det lättare att få tillgång till finansiering. 2) Människor som vill starta eget men som stöter på svårigheter vid etablering eller utveckling av sitt företag. 3) EU-ländernas myndigheter, som kommer att få bättre stöd i sitt arbete för att utarbeta och genomföra effektiva politiska reformer.

– Att underlätta små och medelstora företags tillgång till finansiering och marknader samt att förbättra företagspolitiken är av avgörande betydelse för att vi ska kunna övervinna krisen. Det här programmet kommer att bidra till att frigöra företagens tillväxtpotential och fokusera på att främja näringslivet. Vi kommer att förbättra företagens konkurrenskraft och skapa nya arbetstillfällen, och i förlängningen stärka EU:s tillväxtpotential, säger EU-kommissionens näringslivskommissionär och vice ordförande, Antonio Tajani.

Se det nuvarande ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation och läs mer om tillgång till finansiering inom det nuvarande programmet.

Bakgrund

Programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag kommer att fokusera på finansieringsinstrument och stöd till företag som vill etablera sig internationellt. Samtidigt kommer programmet att förenklas så att det blir lättare för små och medelstora företag att dra nytta av det. Programmet har följande allmänna mål:

  • Förbättra de små och medelstora företagens tillgång till finansiering i form av eget kapital och lån: För investeringar i tillväxtfasen kommer det att finnas ett instrument för eget kapital som ger små och medelstora företag kommersiellt, återbetalningsbart eget kapital, främst i form av riskkapital via finansiella intermediärer. För att täcka lån till små och medelstora företag kommer det att finnas ett låneinstrument som ingår direkta arrangemang eller sådana som inbegriper riskdelning med finansiella intermediärer.

  • Förbättra tillgången till marknader inom och utanför EU: Tillväxtinriktade stödtjänster kommer att erbjudas företagen genom nätverket Enterprise Europe för att underlätta företagens expansion på den inre marknaden. Detta program kommer också att ge stöd till små och medelstora företag på marknader utanför EU samt till internationellt näringslivssamarbete, särskilt för att minska skillnaderna när det gäller regelverk och företagsmiljö mellan EU och EU:s huvudsakliga handelspartner.

  • Främja företagarandan: I verksamheten ingår utveckling av företagarkunskap och företagaranda, särskilt för nya företagare, ungdomar och kvinnor.

Programmet förväntas ge stöd till 39 000 företag varje år, och hjälpa dem att skapa eller rädda 29 500 arbetstillfällen och introducera 900 nya produkter, tjänster eller förfaranden varje år. Företagarna kommer att få bättre lånemöjligheter, i synnerhet de som är beredda att starta gränsöverskridande verksamheter. Företagen i EU förväntas få ytterligare 3,5 miljarder i lån och investeringar. Budgeten för programmet ska vara 2,5 miljarder euro, av vilka 1,4 miljarder ska anslås till olika finansieringsinstrument. Återstoden kommer att gå till finansiering av nätverket Enterprise Europe, internationellt näringslivssamarbete och utbildning i entreprenörskap.

Mer information:

MEMO/11/852

IP/11/1475 och MEMO/11/848 Horisont 2020

IP/11/1479 och MEMO/11/851 Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

Kontaktperson:

Carlo Corazza +32 2 295 17 52


Side Bar