Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Yritysten kilpailukyvyn ja pk-yritysten toiminnan edistämiseen 2,5 miljardia euroa vuosina 2014–2020

Bryssel 30. marraskuuta 2011 – Rahoitusmahdollisuuksien parantaminen ja yrittäjyyskulttuurin edistäminen, myös luomalla uusia yrityksiä, ovat Euroopan komission tänään Brysselissä esittämän uuden rahoitustukiohjelman keskeisiä aiheita. Yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevan COSME-ohjelman talousarvio on 2,5 miljardia euroa vuosiksi 2014–2020. Ohjelma on rahoitusväline, jolla jatketaan suureksi osaksi nykyisen kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman mukaisia toimia. Uudessa ohjelmassa keskitytään erityisesti seuraaviin: 1) yrittäjiin ja etenkin pk-yrityksiin, joille on etua siitä, että ne saavat helpommin rahoitusta yritystoimintaansa, 2) kansalaisiin, jotka haluavat ryhtyä itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi ja joilla on vaikeuksia oman yrityksen perustamisessa tai kehittämisessä, ja 3) jäsenvaltioiden viranomaisiin, jotka saavat paremmin apua tehokkaiden politiikan uudistusten kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Yritys- ja teollisuuspolitiikasta vastaavan Euroopan komission varapuheenjohtaja Antonio Tajanin mukaan talouskriisin voittamisessa on keskeistä, että helpotetaan pk-yritysten rahoituksen saantia ja markkinoille pääsyä ja edistetään yrittäjyyspolitiikkaa. Tajani totesi, että ohjelmalla vapautetaan yritysten kasvupotentiaalia ja keskitytään teollisuuden toiminnan edistämiseen. ”Vahvistamme yritysten kilpailukykyä ja luomme uusia työpaikkoja ja viime kädessä parannamme EU:n talouden kasvupotentiaalia”, hän jatkoi.

Ks. tämänhetkinen kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma ja rahoitusmahdollisuudet nykyisestä kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmasta.

Tausta

Yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevassa ohjelmassa keskitytään rahoitusvälineisiin ja yritysten kansainvälistymiseen annettavaan tukeen. Ohjelmaa yksinkertaistetaan, jotta pienyritykset voivat saada siitä etua. Ohjelman yleiset tavoitteet ovat seuraavat:

  • Parannetaan pk-yritysten rahoituksen saantia pääoma- ja velkajärjestelyin. Kasvuvaiheen investointeja varten tarkoitetusta pääomajärjestelystä tarjotaan kaupallisesti suuntautunutta takaisin maksettavaa pääomaa pääasiassa riskipääoman muodossa rahoituksenvälittäjien kautta pk-yrityksille. Luottojärjestelystä tarjotaan suoria tai muunlaisia riskinjakojärjestelyjä rahoituksenvälittäjien kanssa kattamaan pk-yrityksille myönnettäviä lainoja.

  • Parannetaan pääsyä markkinoille unionin sisällä ja globaalisti. Tarjotaan kasvusuuntautuneita yrityspalveluita Yritys-Eurooppa-verkoston kautta, jotta yritysten laajeneminen sisämarkkinoilla helpottuisi. Ohjelmasta tarjotaan pk-yrityksille tukea myös EU:n ulkopuolisilla markkinoilla. Tukea myönnetään myös kansainväliseen teollisuusalan yhteistyöhön; tarkoituksena on erityisesti vähentää sääntely- ja toimintaympäristön eroja EU:n ja sen tärkeimpien kilpakumppaneiden välillä.

  • Edistetään yrittäjyyttä: toimiin sisältyy yrittäjyystaitojen ja ‑asenteen kehittäminen, etenkin uusien yrittäjien, nuorten ja naisten parissa.

Ohjelmasta odotetaan annettavan tukea vuosittain 39 000 yritykselle, joita autetaan luomaan tai säilyttämään 29 500 työpaikkaa ja tuomaan markkinoille 900 uutta tuotetta, palvelua tai prosessia vuosittain. Yrittäjien – ja etenkin niiden, jotka ovat halukkaita käynnistämään valtioiden rajat ylittävää toimintaa – luotonsaantia helpotetaan ennakoiduilla 3,5 miljardilla eurolla, jotka myönnetään lisäluottoina ja investointeina eurooppalaisille yrityksille. Rahoituspuitteet ohjelman täytäntöönpanoa varten ovat 2,5 miljardia euroa, josta 1,4 miljardia euroa osoitetaan rahoitusvälineisiin. Loput käytetään Yritys-Eurooppa-verkoston, kansainvälisen teollisuusalan yhteistyön ja yrittäjyyskoulutuksen rahoittamiseen.

Lisätietoja:

MEMO/11/852

IP/11/1475 ja MEMO/11/848 (Horisontti 2020 -puiteohjelma)

IP/11/1479 ja MEMO/11/851 (Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti EIT)

Yhteyshenkilö:

Carlo Corazza +32 2 295 17 52


Side Bar