Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

2,5 miljardit eurot ettevõtete konkurentsivõime ja VKE-de edendamiseks aastail 2014–2020

Brüssel, 30. november 2011. Rahastamise kättesaadavuse edendamine ja ettevõtliku kultuuri õhutamine, kaasa arvatud uute ettevõtete loomine – need teemad on täna Brüsselis Euroopa Komisjoni esitatud uue finantstoetuste programmi keskmes. Oma 2,5 miljardi euro suuruse eelarvega aastateks 2014–2020 kujutab ettevõtete ja VKEde konkurentsivõime programm COSME endast rahastamisvahendit, mis jätkab suuremalt osalt praeguse konkurentsivõime ja uuendustegevuse programmi. Uus programm on suunatud eelkõige: 1) ettevõtetele, eeskätt VKE-dele, mis saavutavad kergema juurdepääsu oma äri rahastamiseks vajalikele vahenditele; 2) kodanikele, kes tahavad hakata füüsilisest isikust ettevõtjaks ning kellel on raskusi oma ettevõtte asutamisel või arendamisel; 3) liikmesriikide ametivõimudele, kes saavad paremat tuge oma tegevusele tõhusa poliitikareformi väljatöötamisel ja rakendamisel.

Tööstuse ja ettevõtluse eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Antonio Tajani ütles: VKE-dele rahastuse, turgude ja ettevõtluspoliitika kättesaadavuse parandamine on kriisi ületamise võti. See programm aitab avada ettevõtete kasvupotentsiaali ja keskendub reaalmajanduse hoogustamisele. Me tugevdame ettevõtete konkurentsivõimet ja loome uusi töökohti ning lõppkokkuvõttes kindlustame ELi majanduse kasvupotentsiaali.”

Vt lisaks praegust konkurentsivõime ja uuendustegevuse programmi ning selle alusel pakutavaid rahastamisvõimalusi.

Taustteave

Ettevõtete ja VKEde konkurentsivõime programm keskendub rahastamisvahenditele ja ettevõtete rahvusvahelistumise toetamisele ning programmi lihtsustatakse, et väike-ettevõtetel oleks kergem seda kasutada. Programmil on järgmised üldeesmärgid:

  • Parandada VKE-de juurdepääsu rahastusele omakapitali ja laenude kujul. Esiteks võimaldab kasvufaasi investeeringuteks mõeldud omakapitalirahastu VKE-dele tagasimaksmisele kuuluvat, kommertsiseloomuga omakapitali, peamiselt finantsvahendajate kaudu pakutava riskikapitali kujul. Teiseks pakub laenurahastu VKE-dele otseseid või kaudseid võimalusi jagada laenukatteks riske finantsvahendajatega.

  • Parandada juurdepääsu liidusisestele ja ülemaailmsetele turgudele. Enterprise Europe Networki kaudu osutatakse kasvule orienteeritud ettevõtluse tugiteenuseid, et hõlbustada ühtsel turul ettevõtete laienemist. Programm toetab ka VKE-de äritegevust väljaspool ELi. Samuti toetatakse rahvusvahelist tööstuskoostööd, eelkõige eesmärgiga vähendada regulatsiooni ja ettevõtluskeskkonna erinevusi ELi ja tema peamiste kaubanduspartnerite vahel.

  • Ettevõtlikkuse edendamine: siia hulka kuulub ettevõtlusoskuste ja ‑hoiakute kujundamine, eelkõige uute ettevõtjate, noorte ja naiste hulgas.

Programmist antakse eeldatavasti igal aastal toetust 39 000 firmale, aidates neil luua või hoida 29 500 töökohta ning tuua aastas välja 900 uut äritoodet, -teenust või -protsessi. Ettevõtjate jaoks, eriti nende jaoks, kes soovivad käivitada piiriülest tegevust, lihtsustub krediidi kättesaadavus ning oodatavalt lisandub 3,5 miljardit eurot täiendavaid laene ja investeeringuid Euroopa ettevõtetesse. Programmi rakendamise eelarve on 2,5 miljardit eurot, millest 1,4 miljardit eraldatakse rahastamisvahenditele. Ülejäänu kulutatakse ettevõtlusvõrgustiku Enterprise Europe, rahvusvahelise tööstuskoostöö ja ettevõtlushariduse rahastamiseks.

Lisateave:

MEMO/11/852

IP/11/1475 ja MEMO/11/848 Horisont 2020

IP/11/1479 ja MEMO/11/851 Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)

Kontaktisikud:

Carlo Corazza +32 2 295 17 52


Side Bar