Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

2,5 mia. EUR til fremme af erhvervslivets konkurrenceevne og til SMV'er 2014 – 2020

Bruxelles, den 30. november 2011 – Bedre finansieringsmuligheder og fremme af en iværksætterkultur, herunder oprettelse af nye virksomheder, er de centrale emner i det nye program for finansiel støtte, Europa-Kommissionen i dag fremlagde i Bruxelles. Med et budget på 2,5 mia. EUR i perioden 2014-2020 er programmet til fremme af erhvervslivets konkurrenceevne og for små og mellemstore virksomheder et finansieringsinstrument, der i vidt omfang viderefører aktiviteterne under det nuværende program for konkurrenceevne og innovation. Det nye program er særlig rettet mod: 1) Iværksættere, navnlig SMV'er, som vil få bedre muligheder for at skaffe finansiering til deres virksomhed, 2) borgere, der ønsker at blive selvstændige, men som har vanskeligt ved at etablere egen virksomhed eller udvikle den, 3) medlemsstaternes myndigheder, som vil få bedre støtte til deres indsats for at udarbejde og gennemføre effektive politiske reformer.

Antonio Tajani, næstformand for Europa-Kommissionen og kommissær med ansvar for erhvervsliv og iværksætteri, sagde: "At lette SMV'ers adgang til finansiering og markeder og foranstaltninger til fremme af iværksætterånd er afgørende for, at vi kan overvinde krisen. Dette program vil bidrage til at frigøre vækstpotentialet i virksomhederne med fokus på at sætte gang i realøkonomien. Vi vil styrke virksomhedernes konkurrenceevne og skabe nye job og dermed i sidste ende styrke EU-økonomiens vækstpotentiale."

Se det nuværende program for konkurrenceevne og innovation, og læs her mere om adgang til finansiering under det nuværende program.

Baggrund:

Programmet til fremme af erhvervslivets konkurrenceevne og for små og mellemstore virksomheder vil fokusere på finansielle instrumenter og støtte til internationalisering af virksomheder. Samtidig vil der ske en forenkling, der skal gøre det lettere for små virksomheder at drage fordel af programmet. Programmet har følgende generelle mål:

  • At forbedre adgangen til finansiering for SMV'er i form af egenkapital og lån: For det første vil en egenkapitalfacilitet med henblik på investeringer i vækstfasen give SMV'er adgang til markedsmæssig egenkapitalfinansiering med mulighed for tilbagebetaling, især i form af venturekapital, via finansielle formidlere. For det andet vil en lånefacilitet give SMV'er en direkte eller anden form for risikodelingsordning med finansielle formidlere til dækning af lån.

  • At forbedre adgangen til markederne i EU og globalt: Der vil blive ydet vækstorienteret erhvervsstøtte via Enterprise Europe-netværket for at lette virksomhedernes vækstmuligheder i det indre marked. Dette program vil også give SMV'er støtte på markeder uden for EU. Der vil desuden blive ydet støtte til internationalt industrielt samarbejde, navnlig for at begrænse forskelle på lovgivningsområdet og i erhvervsmiljøet mellem EU og dets vigtigste handelspartnere.

  • At fremme iværksætterånden: Aktiviteterne vil omfatte udvikling af iværksætterfærdigheder og iværksætterholdninger, især blandt nye iværksættere, unge og kvinder.

Programmet forventes at give støtte til 39 000 virksomheder årligt og dermed hjælpe dem med at oprette eller redde 29 500 arbejdspladser og introducere 900 nye produkter, serviceydelser eller processer på årsbasis. Iværksættere, især dem, der er villige til at iværksætte grænseoverskridende aktiviteter, vil få bedre lånemuligheder med efter planen 3,5 mia. EUR i yderligere lån og investeringer for europæiske virksomheder. Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet er på 2,5 mia. EUR, hvoraf 1,4 mia. EUR vil blive tildelt finansielle instrumenter. Den resterende del vil blive brugt til at finansiere Enterprise Europe-netværket, internationalt industrielt samarbejde og iværksætteruddannelse.

Yderligere oplysninger:

MEMO/11/852

IP/11/1475 og MEMO/11/848 Horisont 2020

IP/11/1479 og MEMO/11/851 Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)

Kontaktperson:

Carlo Corazza +32 2 295 17 52


Side Bar