Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Eiropas Savienība paziņo par jauniem priekšlikumiem, ar ko palielinās palīdzības sniegšanas caurskatāmību un uzlabos koordināciju

Brisele, 2011. gada 30. novembris – Uzstājoties Pusanas augsta līmeņa forumā par palīdzības efektivitāti (HLF4), attīstības komisārs Andris Piebalgs šodien iepazīstinās ar jaunajiem Eiropas Savienības priekšlikumiem palīdzības efektivitātes uzlabošanai. ES rīcības kopīgā plānošana, kas aptvers ES līdzekļu devēju sadarbību palīdzības sniegšanai un iespējami efektīvu nepieciešamā darba sadali, un ES pārredzamības garantija, kas nozīmē, ka ES dalībvalstis atklās sabiedrībai visu informāciju par palīdzības programmām, lai tā būtu viegli pieejama un lai ar to varētu viegli apmainīties un publicēt.

ES uzsvērs arī nepieciešamību pievērst lielāku uzmanību tam, kā tiek sniegta palīdzība uz vietas, un rosinās partnervalstis plašāk izmantot "valstu līgumus", kas ir elastīgi nolīgumi, ar kuru palīdzību partneri attīstības jomā var labāk pielāgoties valsts prioritātēm un īpašajām vajadzībām uz vietas konkrētā brīdī.

Uzstājoties Pusanā, attīstības komisārs Andris Piebalgs teica: "Pusanas konference norisinās izšķirošā posmā – tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanai līdz 2015. gadam vairs nav atlicis daudz laika. ES galvenās prioritātes ir panākt ievērojamu palīdzības ietekmi un caurskatāmību. Tāpēc es izvirzu ES caurskatāmības garantiju un palīdzības kopīgo plānošanu – galvenās iniciatīvas, kas ir atvērtas mūsu partneriem."

"Ceļojot pa Āfriku, Dienvidameriku vai Āziju, esmu redzējis ES palīdzības rezultātus uz vietas. Tomēr mums visiem ir jādara vēl vairāk. Īpaši svarīgi ir, lai katrs nodokļu maksātāju samaksātais eiro nokļūtu tur, kur tas visvairāk ir vajadzīgs, un visefektīvākajā veidā. Tas, ko mēs izlemsim dažu nākamo dienu laikā, ietekmēs miljoniem cilvēku dzīves vairāku gadu garumā."

Tiek lēsts, ka Pusanas augsta līmeņa forumu par palīdzības efektivitāti (HLF4), kas notiek Dienvidkorejā laikposmā no 29. novembra līdz 1. decembrim, apmeklēs vairāk nekā 2000 dalībnieku; Pusanas forums ir turpinājums iepriekšējiem palīdzības efektivitātes pasākumiem Parīzē un Akrā. Viens no galvenajiem pasākuma mērķiem ir vienoties par jaunu un iekļaujošu pasaules mēroga partnerību efektīvai attīstības sadarbībai – mehānismu, kas aptvertu partnervalstis un to attīstības partnerus, tostarp jaunās tirgus ekonomikas valstis, privātā sektora pārstāvjus un pilsoniskās sabiedrības organizācijas visā pasaulē.

HLF4 augsta līmeņa dalībnieku vidū ir ANO ģenerālsekretārs Pans Kimuns, Korejas prezidents Ļi Mjunbaks, ASV valsts sekretāre Hilarija Klintone un Jordānijas karaliene Rania.

ES palīdzības kopīgā plānošana ir uzlabota pieeja sadarbībai attīstības jomā, kuras ietvaros ES un tās dalībvalstis analizē katras valsts, kurā tās strādā, vajadzības, lai noteiktu kurās jomās palīdzība ir visvairāk nepieciešama, kuram līdzekļu devējam un kurā nozarē būtu jāstrādā un cik daudz naudas līdzekļu būtu piešķirami. Kopīgā plānošana palīdz vairot palīdzības ietekmi un rezultātus, uzlabo koordināciju starp līdzekļu devējiem un palielina caurskatāmību un paredzamību.

ES un tās dalībvalstis ilgu laiku ir bijušas galvenās līdzekļu devējas caurskatāmībai un dažas no tām ir īstenojušas starptautisko palīdzības pārredzamības iniciatīvu (IATI) – inovatīvu pārredzamības standartu, kas ļauj publicēt salīdzināmus datus par palīdzību no dažādiem līdzekļu devējiem, tādējādi sniedzot jaunattīstības valstīm iespēju sagatavot precīzus datus par budžetu, grāmatvedību un revīzijām. Turklāt Komisija strādā pie "TR-AID" sistēmas izveides, kas ļaus cilvēkiem dalībvalstīs un jaunattīstības valstīs labāk piekļūt, saprast un izmantot informāciju tiešsaistē par to, kā tiek izlietota palīdzības nauda.

Šā gada ANO klimata pārmaiņu konference Durbanā notiek vienlaikus ar Pusanas forumu. ES ir svarīgi, lai palīdzības efektivitātes principi tiktu attiecināti arī uz līdzekļiem saistībā ar klimata pārmaiņām, lai nodrošinātu, ka šie līdzekļi pēc iespējas lielākā mērā tiek izlietoti, lai atbalstītu partnervalstu centienus palīdzēt jaunattīstības valstīm reaģēt uz klimata pārmaiņu sekām.

Pamatinformācija

Eiropas Komisija nesen publiskoja Pārmaiņu programmas paziņojumu, kurā apņēmās palielināt palīdzības ietekmi koncentrējoties uz mazāku nozaru skaitu un vēršoties pie tām valstīm, kurām palīdzība ir visvairāk vajadzīga; tas ir viens no svarīgākajiem piemēriem, kā Komisija gatavojas padarīt palīdzību efektīvāku.

Nesenais Komisijas ziņojums (Aid Effectiveness: the Benefits of Going Ahead ) paradīja, ka labāka ES un dalībvalstu politikas koordinācija un plānošana varētu ietaupīt līdz pat 5 miljardiem eiro gadā.

Sīkāku informāciju skatīt:

MEMO/11/844Busan: The EU's work on aid effectiveness

Vairāk par Komisijas darbu pie palīdzības efektivitātes uzlabošanas lasīt šeit:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/ensure-aid-effectiveness/busan_en.htm

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Komisāra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kontaktinformācija:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar