Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Európska kampaň za bezpečnosť hračiek: zaistenie bezpečnosti pre naše deti

V Bruseli 29. novembra 2011. Vianoce sú pre deda Mráza veľmi rušným obdobím roka. Musí si pripraviť svoje sane, nakŕmiť svojich sobov, skontrolovať svoj zoznam, aby sa uistil, že nezabudol na žiadne dobré dievčatá a chlapcov...a zabezpečiť, aby hračky, ktoré škriatkovia nakúpili, neboli len zábavné, ale aj bezpečné! Tento rok bude jeho úloha ľahšia než kedykoľvek v minulých rokoch: od júla 2011 musia hračky predávané v EÚ spĺňať tie najprísnejšie bezpečnostné normy na svete.

Bezpečné a zábavné je dokonalá kombinácia, no nie je to v skutočnosti také samozrejmé! Či je používanie hračky bezpečné nebude závisieť len od samotnej hračky, ale tiež od spôsobu, ako sa hračka používa a od veku dieťaťa. Čo by ste si ako rodič mali všímať, aby ste zistili, či je alebo nie je hračka pre Vaše dieťa bezpečná? Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani so zámerom ponúknuť určité dobré rady otvára Európsku kampaň za bezpečnosť hračiek, ktorej cieľom je demonštrovať spôsob, ako dosiahnuť maximálnu bezpečnosť hračiek a ako ich bezpečne používať. Tieto záležitosti vysvetľuje videoklip, ktorý sa bude vysielať na TV staniciach v celej Európe, pričom na posilnenie jeho posolstva sa bude pri kúpe hračiek rozdávať spotrebiteľom v celej EÚ pohľadnica s bezpečnostnými tipmi.

Podpredseda Antonio Tajani uviedol: „Otváram túto kampaň vo vianočnom období, v ktorom sa nakupuje najviac hračiek. Tento rok budú hračky predávané v EÚ bezpečnejšie než kedykoľvek v minulosti a moja kampaň umožní, aby rodičia urobili pre svoje deti ten správny výber.“ Dodal: „Som nesmierne rád, že tejto kampane sa zúčastnia médiá a tiež stovky obchodov v celej EÚ. Bezpečnosť je však samozrejme dôležitou témou počas celého roka, takže sa teraz všetci uistime, že si tému bezpečnosti nebudeme uvedomovať len vďaka „náhode“!

Odkaz na video a pohľadnice

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/files/shoplist/list_shops-ms_en.pdf

Zoznam členských štátov a obchodov, ktoré sa zúčastňujú uvedenej kampane

Viac informácií týkajúcich sa nových pravidiel EÚ, ktorými sa posilňuje bezpečnosť hračiek, získate na: IP/11/908

Tipy, na ktoré treba pamätať pri kúpe hračiek:

Nikdy nekupujte hračky, ktoré nemajú označenie CE

Označenie CE predstavuje záväzok výrobcu hračky, že daná hračka je v súlade so všetkými platnými bezpečnostnými normami EÚ, ktoré patria medzi najprísnejšie na svete.

Deťom mladším ako 3 roky nekupujte hračky, ktoré majú malé oddeliteľné časti

Pre deti mladšie ako 3 roky predstavuje zadusenie osobitné riziko, pretože majú sklon dávať všetko do svojich úst! Hračky s týmto symbolom nie sú vhodné pre deti mladšie ako 3 roky.

Prečítajte si všetky upozornenia a návod na použitie

Dbajte na odporúčania týkajúce sa veku a bezpečnosti a berte ich vážne! Zabezpečte, aby bola hračka vhodná z hľadiska veku dieťaťa – pri každej kúpe novej hračky zvážte jeho temperament, zvyky a správanie.

Nenechávajte deti počas hry bez dozoru

Zabezpečte, aby Vaše dieťa používalo každú hračku na to, na čo je určená, a aby hračka zodpovedala jeho vekovej kategórii a jeho schopnostiam. Dozor nad deťmi v čase, keď sa hrajú, zabezpečí popri ich zábave aj ich bezpečnosť.

Hračky kupujte len v dôveryhodných obchodoch a u overených internetových predajcov

Dbajú o kvalitu hračiek, ktoré predávajú, a obvykle prijímajú reklamácie. Dôkladne skontrolujte kúpené hračky, ktoré sa už používali v minulosti a hračky, ktoré Vám darovali priatelia. Keďže sú to už staršie hračky, nemusia spĺňať súčasné bezpečnostné normy.

Akýkoľvek problém týkajúci sa bezpečnosti hračky vždy oznámte jej výrobcovi alebo predajcovi, u ktorého ste ju zakúpili.

Pohľadnice rozdávané v obchodoch

V mnohých predajniach hračiek v Nemecku, Švédsku, Belgicku, Grécku, Rumunsku, Spojenom kráľovstve, Francúzsku, Portugalsku, Španielsku, Taliansku, Írsku a Rakúsku sa budú rozdávať pohľadnice obsahujúce bezpečnostné tipy pre hračky. Obchody s hračkami, ktoré majú záujem zapojiť sa do tejto kampane, môžu kontaktovať Európsku komisiu.

Kontaktné osoby:

Carlo Corazza +32 22951752


Side Bar