Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Evropská kampaň za bezpečnost hraček: bezpečnost pro naše děti

Brusel 29. listopadu 2011 – O Vánocích má Ježíšek práce nad hlavu. Musí přečíst dopisy od všech hodných dětí, připravit dárky podle jejich přání a hlavně na nikoho nezapomenout .... a také musí neustále dbát na to, aby hračky, které rozdává, byly nejen zábavné, ale i bezpečné! Letos to bude mít snazší než jindy: od července 2011 musí totiž všechny hračky, které se v Unii prodávají, splňovat nejpřísnější bezpečnostní pravidla na světě.

Bezpečnost a zábava představují sice dokonalou kombinaci vlastností, ale zdaleka není tak jednoduché jí dosáhnout! Bezpečnost hračky závisí nejen na hračce samotné, ale také na tom, jak se používá, a na věku dítěte. Co by vám jako rodičům nemělo uniknout, chcete-li se ujistit, že je hračka pro vaše dítě opravdu bezpečná? Místopředseda Evropské komise Antonio Tajani právě zahajuje Evropskou kampaň za bezpečnost hraček, která má poradit, jak nakoupit ty nejbezpečnější hračky a jak tyto hračky bezpečně používat. Na základní problémy bude poukazovat videoklip, který se bude vysílat na televizních kanálech po celé Evropě. Současně spotřebitelé po celé EU při nákupu hraček obdrží pohlednici s tipy pro bezpečnost.

Místopředseda Antonio Tajani uvedl: „Zahajuji tuto iniciativu o Vánocích, neboť právě v tomto čase se kupuje nejvíce hraček. Hračky, které se v EU prodávají, budou letos bezpečnější než kdy předtím a moje kampaň umožní rodičům vybrat pro své děti to nejlepší." A dodal: „Velmi mě těší, že se této kampaně zúčastní i média a stovky prodejen v celé EU. Na bezpečnosti ovšem záleží po celý rok, tak udělejme vše pro to, abychom se o ní nemuseli poučit až z chyb! “

Odkaz na videoklip a pohlednice

Seznam členských států a prodejen, které se na iniciativě podílejí

Více informací týkajících senovích pravidel EU na zvýšení bezpečnosti hraček viz: IP/11/908

Na co dát při nákupu hračky pozor:

Nikdy nekupujte hračky, které nemají označení CE

Označení CE je zárukou výrobce hraček, že hračka splňuje všechny platné bezpečnostní předpisy EU, které patří k těm nejpřísnějším na světě.

Dětem mladším tří let nekupujte hračky, které obsahují malé oddělitelné části

U dětí do tří let existuje riziko udušení, neboť mají sklon vše strkat do úst! Hračky opatřené tímto symbolem nejsou vhodné pro děti mladší tří let.

Přečtěte si všechna upozornění a návod k použití

Dbejte na doporučení týkající se věku a bezpečnosti a berte je vážně! Dbejte na to, aby hračka odpovídala věku dítěte a také berte při nákupu každé nové hračky v potaz jeho temperament a chování.

Nikdy nenechávejte děti s hračkou o samotě

Dbejte na to, aby Vaše dítě hračku používalo k účelu, ke kterému je určena, a aby hračka byla vhodná pro jeho věkovou kategorii a schopnosti. Dohled nad hrajícími si dětmi je zárukou bezpečnosti i zábavy.

Hračky kupujte jen v důvěryhodných obchodech a u ověřených internetových prodejců

Dbají totiž na kvalitu prodávaných hraček a zpravidla přijímají reklamace. Pečlivě zkontrolujte zakoupené použité hračky a hračky získané od přátel. Je možné, že hračky, které jsou starší, nesplňují současné bezpečnostní normy.

Bezpečnostní problém s hračkou vždy oznamte jejímu výrobci nebo prodejci

Pohlednice rozdávané v obchodech

V mnoha prodejnách hraček v Německu, Švédsku, Belgii, Řecku, Rumunsku, Spojeném království, Francii, Portugalsku, Španělsku, Itálii, Irsku a Rakousku se budou rozdávat pohlednice s tipy pro bezpečnost hraček. Prodejny, které se chtějí ke kampani připojit, se mohou obrátit na Evropskou komisi

Kontaktní osoba:

Carlo Corazza +32 2 295 17 52


Side Bar