Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Potrošniki: Komisija predstavila predloge za hitrejše, enostavnejše in cenejše reševanje sporov s trgovci

Bruselj, 29. novembra 2011 – V letu 2010 je imel vsak peti evropski potrošnik težave pri nakupu blaga in storitev na enotnem trgu. Če prodajalec ni pripravljen popraviti vašega prenosnika, ki se je pokvaril v času garancije, ali če se s turistično agencijo ne morete dogovoriti o povračilu za propadle počitnice, obstajajo načini, kako zadevo rešiti brez sodišča. Vendar je izvensodno reševanje sporov trenutno žal možno le v določenih poslovnih sektorjih ali na določenih področjih. Za reševanje tega vprašanja je Evropska komisija danes predstavila sveženj zakonodajnih predlogov, na podlagi katerih lahko vsi potrošniki EU rešujejo svoje težave brez sodišča, ne glede na vrsto izdelka ali storitve, ki je predmet pogodbenega spora, in ne glede na to, kje so izdelek ali storitev kupili na evropskem enotnem trgu (torej doma ali v tujini). Za potrošnike, ki kupujejo na spletu iz druge države EU, želi Komisija ustvariti vseevropsko enotno spletno platformo, s katero bo mogoče pogodbene spore rešiti v celoti na spletu v 30 dneh.

Alternativno reševanje sporov (ARS) je za potrošnike hitrejše, cenejše in enostavnejše kot sodni postopki. Ocenjuje se, da bodo potrošniki s splošnim dostopom do kakovostnega ARS po vsej EU prihranili 22,5 milijard evrov na leto. Z njim bodo podjetja lažje upravljala odnose s strankami in krepila svoj ugled. Komisija želi, da novi sveženj zakonov pomaga izboljšati zaupanje potrošnikov v vseevropski enotni trg, ki za njih pomeni bogatejšo izbiro in boljše cene, kar prispeva k rasti gospodarstva EU.

Komisar za zdravje in varstvo potrošnikov John Dalli je dejal: „Nesprejemljivo je, da je tako veliko težav potrošnikov nerešenih, ker ni na voljo nobenega učinkovitega sredstva za reševanje sporov s trgovci. To slabo vpliva na denarnice potrošnikov in njihovo zaupanje, obenem pa upočasnjuje evropsko rast. Ko bodo predlogi, ki jih predstavljam danes, sprejeti, bodo evropskim potrošnikom pomagali, da enostavno, hitro in poceni rešijo težave, kadar koli in na kakršen koli način kupijo izdelek ali storitev v EU.“

Kaj je bilo danes sprejeto?

 • Direktiva o alternativnem reševanju sporov (ARS) bo zagotovila delovanje kakovostnih izvensodnih organov za reševanje vseh pogodbenih sporov med potrošniki in podjetji. V okviru predloga:

 • bodo morali organi ARS izpolnjevati določena kakovostna merila, in sicer bodo morali imeti visokokvalificirano osebje ter delovati nepristransko, pregledno, učinkovito in pošteno;

 • bodo podjetja potrošnike obvestila o organu ARS, ki lahko obravnava morebitni pogodbeni spor s podjetjem;

 • bodo organi ARS rešili spore v 90 dneh.

 • Z Uredbo o spletnem reševanju sporov bo vzpostavljena vseevropska platforma za spletno reševanje sporov („platforma SRS“), ki bo potrošnikom in podjetjem zagotavljala enotno vstopno točko za spletno reševanje sporov glede spletnih nakupov v drugi državi EU. Ta evropska enotna vstopna točka bo:

 • samodejno poslala potrošnikovo pritožbo pristojnemu nacionalnemu organu ARS;

 • omogočila rešitev spora v 30 dneh.

Kakšne so prednosti za potrošnike in podjetja?

 • Potrošniki bodo imeli dostop do učinkovitega in poceni načina reševanja sporov s trgovci, ne glede na vrsto kupljenega blaga ali storitve, način nakupa (na spletu ali drugače) ali kraj nakupa v EU (doma ali v tujini).

 • Potrošniki, ki kupujejo na spletu iz druge države EU, bodo lahko pogodbene spore s trgovci EU v celoti rešili na spletu.

 • Ocenjuje se, da bodo prihranki potrošnikov znašali približno 0,2 % BDP EU (22,5 milijard evrov).

 • Za podjetja bo dostop do alternativnega reševanja sporov ključnega pomena pri upravljanju odnosov s strankami in krepitvi ugleda podjetja, prav tako bodo tako prihranili stroške sodnih postopkov.

 • Potrošnikom in trgovcem po vsej Evropi bo zagotovljeno, da bodo vsi evropski izvensodni organi, ki bodo odgovorni za reševanje sporov med njimi, izpolnjevali enaka merila. Delovali bodo pregledno, z visokokvalificiranim osebjem, nepristransko, učinkovito in pošteno.

 • Potrošniki bodo imeli z večjim zaupanjem tudi motivacijo, da so bolj dejavni pri iskanju dobrih ponudb in najboljših cen po vsem enotnem trgu EU ter tako spodbujajo konkurenčnost in gospodarsko rast.

Ozadje

Pri alternativnem reševanju sporov (ARS) sodeluje neodvisna stran (kot je arbiter, mediator ali varuh človekovih pravic). Tako reševanje sporov je cenejše, hitrejše in enostavnejše kot postopek pred sodiščem.

Danes obstaja več kot 750 organov ARS v EU. Vendar so v nekaterih državah EU na voljo le v določenih regijah ali le v določenih sektorjih (npr. finančne storitve ali telekomunikacije). Ozaveščenost potrošnikov in podjetij o ARS pa ostaja nizka. Sistemi za čezmejno spletno reševanje sporov še niso razviti.

Stroški nerešenih sporov potrošnikov se ocenjujejo na 0,4 % BDP EU. Ti vključujejo tudi stroške, ki jih imajo evropski potrošniki zaradi težav pri nakupu iz drugih držav EU, za katere se ocenjuje, da znašajo od 500 milijonov do ene milijarde evrov.

Naslednji koraki

Evropski parlament in Svet EU sta se zavezala, da bosta zakonodajni sveženj sprejela do konca leta 2012 kot prednostni ukrep Akta za enotni trg (glej IP/11/469). Sveženj prav tako dopolnjuje enega od ukrepov Evropske digitalne agende. Države članice EU bodo morale Direktivo ARS prenesti v nacionalno zakonodajo v 18 mesecih po njenem sprejetju. To pomeni, da bi moral biti kakovosten izvensodni ARS na voljo povsod v EU v drugi polovici leta 2014. Enotna vseevropska platforma za spletno reševanje sporov bo v celoti delovala šest mesecev pozneje (tj. v začetku leta 2015), saj njeno delovanje ponekod zahteva vzpostavitev in nadgradnjo izvensodnih organov.

Dodatne informacije

Vprašanja in odgovori o predlogu: MEMO/11/840.

Dodatne informacije: http://ec.europa.eu/consumer-adr

Kontakti:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar