Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Spotrebitelia: Komisia predkladá návrhy na rýchlejšie, jednoduchšie a lacnejšie riešenia sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi

Brusel. 29. novembra 2011 – v roku 2010 sa jeden z piatich európskych spotrebiteľov na jednotnom trhu stretol s problémami pri nákupe tovaru a služieb. Ak predajca odmieta opraviť váš laptop, ktorý sa pokazil v záručnej lehote alebo sa vám nedarí dohodnúť s cestovným agentom na úhrade za vašu pokazenú dovolenku, až teraz existujú spôsoby, ako tieto problémy vyriešiť mimosúdnou cestou. Nanešťastie v súčasnosti je mimosúdne urovnanie sporov v rámci EÚ možné len v prípade niektorých obchodných odvetví alebo len v niektorých oblastiach. S cieľom bojovať s týmto problémom dnes Európska komisia predložila balík legislatívnych návrhov, ktorých úlohou je zabezpečiť, aby spotrebitelia v celej EÚ mohli vyriešiť svoje problémy mimosúdnou cestou, bez ohľadu na to, akého výrobku alebo služby sa ich zmluvný spor týka a bez ohľadu na to, kde ho v rámci európskeho jednotného trhu kúpili alebo zaplatili za ňu (nezáleží teda na tom, či doma alebo v zahraničí). Komisia chce pre spotrebiteľov nakupujúcich cez internet z inej krajiny EÚ vytvoriť jednotnú internetovú platformu s pôsobnosťou pre celú EÚ, ktorá by umožnila riešiť zmluvné spory výlučne cez internet do 30 dní.

Pre spotrebiteľov je alternatívne riešenie sporov rýchlejšie, lacnejšie a jednoduchšie ako využívanie súdneho konania. Odhaduje sa, že univerzálny prístup ku kvalitnému alternatívnemu riešeniu sporov v celej EÚ ušetrí spotrebiteľom okolo 22,5 miliardy EUR ročne. Takisto to pomôže firmám riadiť svoje vzťahy so zákazníkmi a zlepšiť svoj imidž. Komisia chce týmto novým balíkom opatrení zvýšiť dôveru spotrebiteľov v jednotný trh EÚ, čo pre nich znamená širší výber a lepšie ceny, čím zároveň prispieva k rastu ekonomiky EÚ.

Komisár pre zdravie a spotrebiteľov, John Dalli, povedal: „Je neprijateľné, aby toľko problémov spotrebiteľov zostávalo nevyriešených, pretože spotrebitelia nemajú k dispozícii žiadne skutočne účinné prostriedky na vyriešenie sporov s obchodníkmi. Negatívne to vplýva na ich peňaženky a oslabuje ich dôveru; a takisto to spomaľuje ekonomický rast EÚ. Po prijatí návrhov, ktoré dnes predkladám, získajú európski spotrebitelia jednoduchý, rýchly a lacný spôsob ako vyriešiť svoje problémy, nezávisle od toho, kde a ako kúpili výrobok alebo službu v EÚ.“

Čo bolo dnes prijaté?

 • Smernica o alternatívnych riešeniach sporov zaistí, aby boli k dispozícii kvalitné mimosúdne subjekty na riešenie akýchkoľvek zmluvných sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi. V rámci tohto návrhu:

 • subjekty na alternatívne riešenie sporov musia spĺňať určité kvalitatívne kritériá, t.j. musia vysoko kvalifikované, nestranné, transparentné, účinné a spravodlivé

 • obchodníci informujú zákazníkov o subjekte na alternatívne riešenie sporov, ktorý sa môže zaoberať potenciálnymi zmluvnými spormi medzi nimi

 • subjekty na alternatívne riešenie sporov budú riešiť spory do 90 dní.

 • Prostredníctvom nariadenia o riešení sporov online sa vytvorí internetová platforma s pôsobnosťou v celej EÚ (platforma RSO), ktorá poskytne spotrebiteľom a obchodníkom, pokiaľ ide o nákupy cez internet z druhej krajiny EÚ, jediné prístupové miesto na riešenie sporov online. Toto jediné prístupové miesto:

 • automaticky zašle sťažnosť spotrebiteľa príslušnému národnému subjektu na alternatívne riešenie sporov

 • pomôže dosiahnuť vyriešenie sporu do 30 dní.

Čo to znamená pre spotrebiteľov a obchodníkov?

 • Spotrebitelia budú mať prístup k účinnému a lacnému spôsobu riešenia svojich sporov s obchodníkmi, bez ohľadu na to, aký tovar si kúpili alebo aké služby si zaplatili, akým spôsobom (online alebo offline) a kde (doma či v zahraničí) uskutočnili kúpu.

 • Spotrebitelia nakupujúci cez internet z iných krajín EÚ budú môcť vybaviť svoje zmluvné spory s obchodníkmi v EÚ výlučne online.

 • Odhaduje sa, že spotrebitelia takto ušetria okolo 0,2 % HDP EÚ (22, 5 miliardy EUR)

 • V prípade obchodníkov, prístup k alternatívnym riešeniam sporov bude kľúčom k riadeniu v oblasti vzťahov so zákazníkmi a zlepšovaniu svojho imidžu, a tiež prinesie úsporu nákladov na súdne spory.

 • Spotrebitelia a obchodníci v celej Európe budú mať istotu, že všetky mimosúdne subjekty, ktoré môžu riešiť ich spory, budú spĺňať rovnaké kritériá. Budú transparentné, vysoko kvalifikované, nestranné, účinné a spravodlivé.

 • V konečnom dôsledku sa zvýšená dôvera odrazí u spotrebiteľov, ktorí budú aktívnejšie hľadať výhodné ponuky a najlepšie ceny v rámci jednotného trhu EÚ a dôjde tak k posilneniu hospodárskej súťaže a ekonomického rastu.

Základné informácie

Alternatívne riešenie sporov využíva neutrálnu stranu (ako napr. rozhodca, mediátor alebo ombudsman). Je to lacnejšie, rýchlejšie a jednoduchšie, ako ísť na súd.

V súčasnosti pôsobí v EÚ viac ako 750 subjektov na alternatívne riešenie sporov. V niektorých krajinách EÚ sú však k dispozícii len v niektorých regiónoch alebo len niektorých sektoroch (napr. v oblasti finančných služieb alebo telekomunikácií). Povedomie spotrebiteľov a obchodníkov o alternatívnom riešení sporov zostáva naďalej slabé. Ešte však neboli vyvinuté systémy na riešenie sporov online pre cezhraničných zákazníkov nakupujúcich cez internet.

Náklady na nevyriešené spotrebiteľské spory sa odhadujú na 0,4 % HDP EÚ. Do toho sú zarátané aj peniaze, ktoré európski zákazníci stratili pre problémy pri nakupovaní z iných krajín EÚ, čo sa odhaduje zhruba medzi 500 miliónmi a 1 miliardou EUR.

Ďalšie kroky

Európsky Parlament a Rada EÚ sa zaviazali, že prijmú tento balík do konca roka 2012, ako prioritné opatrenie v rámci Aktu o jednotnom trhu (pozri IP/11/469). Tento balík je tiež súčasťou jedného z opatrení Digitálnej agendy pre Európu Po prijatí budú mať členské štáty EÚ 18 mesiacov na implementáciu smernice o alternatívnom riešení sporov. To znamená, že kvalitné mimosúdne riešenia sporov by mali byť k dispozícii v celej EÚ v druhej polovici roku 2014. Jednotná internetová platforma na riešenie sporov online pre celú EÚ bude plne v prevádzke šesť mesiacov po tomto termíne (t.j. na začiatku roka 2015), keďže jej prevádzka si v prípade potreby vyžaduje zriadenie a modernizáciu mimosúdnych subjektov.

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede o návrhu: MEMO/11/840

Ďalšie podrobnosti nájdete na: http://ec.europa.eu/consumer-adr

Kontaktné osoby :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar