Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Patērētāju tiesību aizsardzība. Komisija sniedz priekšlikumus ātrākiem, vienkāršākiem un lētākiem risinājumiem strīdu izšķiršanai ar tirgotājiem

Brisele, 2011. gada 29. novembris. Viens no pieciem Eiropas patērētājiem 2010. gadā sastapās ar problēmām, iegādājoties preces un pakalpojumus vienotajā tirgū. Ja pārdevējs atsakās salabot jūsu klēpjdatoru, kas saplīsis garantijas laikā, vai jūs nevarat panākt vienošanos ar ceļojumu aģentūru par kompensāciju par izbojātām brīvdienām, ir veidi, kā to atrisināt, nevēršoties tiesā. Diemžēl pagaidām strīdu izšķiršana ārpustiesas kārtībā Eiropas Savienībā ir iespējama tikai dažās uzņēmējdarbības nozarēs vai dažās jomās. Šā jautājuma risināšanai Eiropas Komisija šodien nāca klajā ar tiesību aktu priekšlikumu kopumu, lai nodrošinātu, ka visi ES patērētāji var atrisināt savas problēmas bez vēršanās tiesā, neatkarīgi no tā, par kādu preci vai pakalpojumu ir līgumiskais strīds, un neatkarīgi no tā, kurā vietā Eiropas vienotajā tirgū viņi to iegādājušies (tas ir, mājās vai ārzemēs). Patērētājiem, kas iepērkas tiešsaistē citās dalībvalstīs, Komisija vēlas radīt ES mēroga vienotu tiešsaistes platformu, kurā 30 dienu laikā varēs pilnībā izšķirt līgumiskus strīdus.

Patērētājiem ātrāk, lētāk un vienkāršāk ir izmantot alternatīvo strīdu izšķiršanu (ADR) nekā tiesvedību. Tiek lēsts, ka vispārēja piekļuve kvalitatīvai ADR patērētājiem ik gadu ļaus ietaupīt EUR 22,5 miljardus. Tas arī palīdzēs uzņēmumiem pārvaldīt attiecības ar klientiem un spodrināt savu korporatīvo tēlu. Komisija vēlas ar jauno tiesību aktu kopumu vairot patērētāju uzticību ES vienotajam tirgum, kas patērētājiem nozīmē plašāku izvēli un labākas cenas, tādējādi sekmējot ES ekonomikas izaugsmi.

Veselības un patērētāju tiesību aizsardzības komisārs Džons Dalli sacīja: “Nav pieņemami, ka tik daudz patērētāju problēmu paliek neatrisinātas, jo patērētājiem faktiski nav efektīvu iespēju izšķirt strīdus ar tirgotājiem. Tas patērētājiem rada zaudējumus un samazina viņu uzticību, kā arī bremzē Eiropas izaugsmi. Priekšlikumi, ar kuriem šodien nāku klajā, pēc to pieņemšanas palīdzēs Eiropas patērētājiem izmantot vieglus, ātrus un lētus veidus savu problēmu risināšanai, neatkarīgi no tā, kur Eiropas Savienībā un kādā veidā tie ir iegādājušies attiecīgo preci vai pakalpojumu..”

Šodien pieņemtie pasākumi

 • Direktīva par alternatīvu strīdu izšķiršanu (ADR) nodrošinās, ka pastāv kvalitatīvas ārpustiesas struktūras, kas var izšķirt jebkuru līgumisku strīdu starp patērētāju un uzņēmumu. Priekšlikumā paredzēts, ka:

 • ADR struktūrām būs jāatbilst noteiktiem kvalitātes kritērijiem, tas ir, tām jābūt kvalificētām, objektīvām, pārredzamām, efektīvām un taisnīgām;

 • uzņēmumi informēs patērētājus par to ADR struktūru, kura var izšķirt potenciālu līgumisku strīdu starp viņiem;

 • ADR struktūras izšķirs strīdus 90 dienu laikā.

 • Ar Regulu par strīdu izšķiršanu tiešsaistē tiks radīta Eiropas mēroga tiešsaistes platforma (“ODR platforma”), kas būs vienots piekļuves punkts patērētājiem un uzņēmumiem līgumisko strīdu izšķiršanai saistībā ar pirkumiem, kuri veikti tiešsaistē citā ES dalībvalstī. Šis vienotais Eiropas piekļuves punkts:

 • automātiski nosūtīs patērētāja sūdzību kompetentajai valsts ADR struktūrai;

 • nodrošinās strīda izšķiršanu 30 dienu laikā.

Kāds labums no tā patērētājiem un uzņēmumiem?

 • Patērētājiem būs piekļuve efektīvam un lētam veidam strīdu izšķiršanai ar tirgotājiem neatkarīgi no iegādātajām precēm un pakalpojumiem, lai kā tās būtu nopirktas (tiešsaistē vai klātienē) un lai kur ES tās būtu nopirktas (mājās vai ārzemēs).

 • Patērētāji, kas iepērkas tiešsaistē citās ES dalībvalstīs, varēs pilnībā izšķirt savus līgumiskos strīdus ar ES tirgotājiem tiešsaistē.

 • Patērētāju ietaupījumi tiek lēsti aptuveni 0,2 % ES IKP apmērā (EUR 22,5 miljardi).

 • Uzņēmumiem piekļuve alternatīvai strīdu izšķiršanai būs pamats attiecību pārvaldīšanai ar klientiem un korporatīvā tēla spodrināšanai, kā arī tiesāšanās izmaksu ietaupījumam.

 • Patērētāji un tirgotāji visā Eiropā varēs būt droši, ka visas Eiropas ārpustiesas struktūras, kuras izšķirs viņu strīdus, atbildīs vienādiem kritērijiem. Tās būs pārredzamas, kvalificētas, objektīvas, efektīvas un taisnīgas.

 • Rezultātā lielāka uzticēšanās iedrošinās patērētājus būt aktīvākiem, meklējot labus piedāvājumus un labākās cenas visā Eiropas vienotā tirgus teritorijā, tādējādi sekmējot konkurētspēju un ekonomisko izaugsmi.

Pamatinformācija

Alternatīvā strīdu izšķiršana (ADR) paļaujas uz neitrālu pusi (piemēram, šķīrējtiesnesi, mediatoru vai tiesībsargu). Tas ir lētāk, ātrāk un vienkāršāk, nekā vērsties tiesā.

Šobrīd ES ir vairāk nekā 750 ADR struktūru. Tomēr dažās ES dalībvalstīs tās ir pieejamas tikai dažos reģionos vai tikai dažās nozarēs (piemēram, finanšu pakalpojumi vai telekomunikācijas). Patērētāju un uzņēmumu izpratne par ADR joprojām ir neliela. Strīdu izšķiršanas sistēmas tiešsaistē pārrobežu pircējiem vēl nav izveidotas.

Patērētāju neizšķirto strīdu izmaksas tiek lēstas 0,4 % apmērā no ES IKP. Šajās izmaksās ietverti zaudējumi, kas Eiropas patērētājiem radušies saistībā ar problēmām, iepērkoties citās ES dalībvalstīs, un tie tiek lēsti EUR 500 miljonu līdz EUR 1 miljarda apmērā.

Turpmākie pasākumi

Eiropas Parlaments un ES Padome Aktā par vienoto tirgu (sk. IP/11/469) kā vienu no prioritāriem darbības virzieniem ir noteikusi tiesību aktu kopuma pieņemšanu līdz 2012. gada beigām. Ar šo kopumu tiek noslēgts arī viens no Eiropas digitalizācijas programmā noteiktajiem pasākumiem. Pēc ADR Direktīvas pieņemšanas ES dalībvalstīm vēl būs 18 mēneši tās ieviešanai. Tas nozīmē, ka kvalitatīvām ārpustiesas ADR vajadzētu būt pieejamām visā ES 2014. gada otrajā pusē. Vienotā ES mēroga platforma strīdu izšķiršanai tiešsaistē pilnībā sāks darboties sešus mēnešus pēc minētā termiņa beigām (tas ir, 2015 gada sākumā), jo tās darbībai attiecīgos gadījumos jāizveido un jāmodernizē ārpustiesas struktūras.

Plašāka informācija

Jautājumi un atbildes par priekšlikumu: MEMO/11/840

Sīkāka informācija: http://ec.europa.eu/consumer-adr

Kontaktpersonas:

Frédéric Vincent (tālr. +32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (tālr. +32 2 298 76 24)


Side Bar