Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos komisijos pranešimas spaudai

Komisija siūlo vartotojų ir komercinės veiklos subjektų ginčus spręsti greičiau, paprasčiau ir pigiau

2011 m. lapkričio 29 d., Briuselis. 2010 m. kas penktas Europos vartotojas, vidaus rinkoje pirkęs prekių ar mokėjęs už paslaugas, patyrė problemų. Jei pardavėjas atsisako taisyti Jūsų nešiojamąjį kompiuterį, kuris sugedo garantiniu laikotarpiu, arba jei negalite susitarti su kelionių agentūra dėl pinigų grąžinimo už sugadintas atostogas, šias problemas galima išspręsti be teismo. Deja, šiuo metu spręsti ginčus ne teisme ES įmanoma tik kai kuriuose verslo sektoriuose arba tik tam tikrose vietovėse. Siekdama išspręsti šią problemą šiandien Europos Komisija skelbia teisės aktų pasiūlymų paketą, kuriuo bus užtikrinta, kad visi ES vartotojai galėtų spręsti ginčus ne teisme, nepriklausomai nuo prekės ar paslaugos, dėl kurios kilo sutartinis ginčas, ar nuo bendrosios rinkos šalies, kurioje jie tą prekę ar paslaugą įsigijo (t. y. gimtojoje , ar kitoje šalyje). Komisija nori sukurti kitoje ES šalyje elektroniniu būdu perkantiems vartotojams skirtą ES masto elektroninę platformą, kurioje per 30 dienų sutartinius ginčus bus galima išspręsti vien tik elektroniniu būdu.

Ginčų alternatyvus sprendimas (GAS) – greitesnis, pigesnis ir paprastesnis būdas spręsti vartotojų ginčus nei teisminės procedūros. Apskaičiuota, kad visoje ES užtikrinus galimybę naudotis kokybiškomis GAS subjektų paslaugomis vartotojai kasmet sutaupytų apie 22,5 mlrd. EUR, o įmonėms pavyktų sklandžiau bendrauti su klientais ir rūpintis savo geru vardu. Naujuoju teisės aktų paketu Komisija siekia stiprinti vartotojų pasitikėjimą ES bendrąja rinka, kurioje jiems suteikiama daugiau galimybių rinktis ir užtikrinamos mažesnės kainos, o taip skatinamas ES ekonomikos augimas.

Už sveikatos ir vartotojų reikalus atsakingas Europos Komisijos narys Johnas Dalli sakė: „Tokia padėtis, kai tiek daug vartotojų problemų lieka neišspręsta, nes vartotojai neturi realių veiksmingų priemonių ginčams su komercinės veiklos subjektais spręsti, nepriimtina. Tai neigiamai veikia jų finansinę padėtį ir menkina pasitikėjimą. Tokia padėtis lėtina Europos augimą. Priėmus šiandien skelbiamus pasiūlymus Europos vartotojams bus suteikta galimybė paprastai, greitai ir pigiai išspręsti problemas, nesvarbu, kurioje ES šalyje ir kokiu prekybos kanalu buvo įsigytas produktas ar paslauga.“

Kas šiandien priimta?

 • Direktyva dėl vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo (toliau – GAS direktyva) bus užtikrinta, kad būtų įsteigti tinkami neteisminiai subjektai visiems tarp vartotojų ir įmonių kylantiems sutartiniams ginčams spręsti. Pagal šį pasiūlymą:

 • GAS subjektai turės atitikti tam tikrus kokybės kriterijus, t. y. tinkamos kvalifikacijos, nešališkumo, skaidrumo, veiksmingumo ir sąžiningumo;

 • įmonės turės informuoti vartotojus apie GAS subjektą, į kurį galima kreiptis tarp jų kilus sutartiniam ginčui;

 • GAS subjektai išspręs ginčus per 90 dienų.

 • Reglamentu dėl ginčų elektroninio sprendimo bus sukurta ES masto elektroninio ginčų sprendimo platforma (toliau – GES platforma), kurioje vartotojai ir įmonės galės, naudodamiesi bendra prieiga, elektroniniu būdu spręsti ginčus dėl kitoje ES šalyje elektroniniu būdu pirktų produktų ar paslaugų. Per šią bendrą visai Europai prieigą:

 • vartotojo skundas bus automatiškai persiunčiamas kompetentingam nacionaliniam GAS subjektui;

 • ginčas bus išsprendžiamas per 30 dienų.

Kokia nauda vartotojams ir įmonėms?

 • Vartotojai galės veiksmingai ir nebrangiai spręsti ginčus su komercinės veiklos subjektais, nesvarbu, kaip (prijungties ar atjungties režimu) ar kur (gimtojoje šalyje ar užsienyje) ir kokia yra įsigyta prekė ar paslauga.

 • Elektroniniu būdu kitoje ES šalyje perkantys vartotojai galės išspręsti sutartinius ginčus su ES komercinės veiklos subjektais vien tik elektroniniu būdu.

 • Apskaičiuota, kad vartotojai sutaupys apie 0,2 proc. ES BVP (22,5 mlrd. EUR).

 • Galimybė naudotis ginčų alternatyvaus sprendimo priemone bus naudinga įmonėms – bus galima palaikyti gerus ryšius su klientais ir rūpintis savo verslo reputacija, be to, jos sutaupys lėšų, kurias kitu atveju reikėtų skirti bylinėjimuisi.

 • Visos Europos vartotojai ir komercinės veiklos subjektai bus užtikrinti, kad bet kuris Europoje veikiantis neteisminio ginčų sprendimo subjektas, į kurį jie kreipiasi, atitinka tuos pačius kriterijus – yra tinkamai kvalifikuotas, nešališkas, veiksmingas ir sąžiningas, o jo veikla skaidri.

 • Galiausiai įgiję daugiau pasitikėjimo vartotojai visoje ES bendrojoje rinkoje ims aktyviau ieškoti geresnių pasiūlymų ir mažesnių kainų, o taip bus suteiktas postūmis konkurencingumui ir ekonomikos augimui.

Pagrindiniai faktai

Ginčų alternatyvus sprendimas (GAS) vyksta talkinant neutraliai šaliai (pvz., arbitrui, tarpininkui ar ombudsmenui). Tai pigiau, greičiau ir paprasčiau nei bylinėtis teisme.

Šiuo metu ES yra daugiau nei 750 GAS subjektų. Vis dėlto kai kuriose ES šalyse jie įsteigti tik kai kuriuose regionuose arba tik tam tikruose sektoriuose (pvz., finansinių paslaugų ar telekomunikacijų). Vartotojai ir įmonės vis dar mažai nusimano apie GAS subjektus, o ginčų elektroninio sprendimo sistemos, skirtos užsienyje perkantiems vartotojams, dar nepakankamai išplėtotos.

Apskaičiuota, kad dėl neišspręstų vartotojų ginčų patiriami nuostoliai sudaro 0,4 proc. ES BVP. Tai – Europos vartotojų pinigai, prarandami kilus problemoms perkant kitose ES šalyse. Manoma, kad ši suma yra nuo 500 mln. iki 1 mlrd. EUR.

Tolesni veiksmai

Europos Parlamentas ir ES Taryba įsipareigojo iki 2012 m. pabaigos priimti šį paketą, nes tai vienas svarbiausių Bendrosios rinkos akte nustatytų veiksmų (žr. IP/11/469). Tuo pačiu bus įgyvendintas vienas iš Europos skaitmeninės darbotvarkės veiksmų. Jį priėmus ES valstybėms narės bus skirtas 18 mėnesių laikotarpis GAS direktyvai įgyvendinti. Tad 2014 m. antrąjį pusmetį visoje ES turėtų veikti kokybiški neteisminiai GAS subjektai. ES masto elektroninio ginčų sprendimo platforma visapusiškai veikti pradės po šešių mėnesių nuo minėto galutinio termino (t. y. 2015 m. pradžioje), nes tam, kad jį veiktų, turi būti įsteigti ar, jei reikia, patobulinti neteisminių ginčų sprendimo subjektai.

Daugiau informacijos

Su pasiūlymu susiję klausimai ir atsakymai: MEMO/11/840

Išsamesnę informaciją rasite adresu http://ec.europa.eu/consumer-adr

Asmenys ryšiams:

Frédéric Vincent (tel. +32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (tel. +32 2 298 76 24)


Side Bar