Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Fogyasztóvédelem: a Bizottság a kereskedőkkel folytatott vitákra gyorsabb, egyszerűbb és olcsóbb megoldásokat javasol

Brüsszel, 2011. november 29. – 2010-ben minden ötödik fogyasztó problémákat tapasztalt, amikor az egységes piacon árukat és szolgáltatásokat vásárolt. Ha az eladó nem hajlandó megjavítani elromlott és még garanciális laptopját, vagy nem ért szót egy utazási ügynökkel egy kudarcba fulladt nyaralás költségeinek visszatérítésével kapcsolatban, a megoldásért nem kell a bírósághoz fordulnia. Sajnos azonban a bíróságon kívüli vitarendezés az Unióban ma még csak néhány ágazatban és területen lehetséges. A probléma megoldására az Európai Bizottság ma olyan jogszabálycsomagot terjesztett elő, amely biztosítja, hogy az uniós fogyasztók a bíróság bevonása nélkül is megoldhassák problémáikat függetlenül attól, hogy a szerződéses vita milyen terméket vagy szolgáltatást érint, és az európai egységes piacon hol (azaz belföldön vagy külföldön) vásárolták őket. A másik uniós országból az interneten vásárló fogyasztók számára a Bizottság létre kíván hozni egy egységes uniós online platformot, amellyel a szerződéses vitákat 30 napon belül online rendezni lehet.

Az alternatív vitarendezés a fogyasztók számára gyorsabb, olcsóbb és egyszerűbb megoldás, mint a bírósági eljárás. Becslések szerint a színvonalas alternatív vitarendezéshez való teljes körű hozzáférés az egész EU-ban évente kb. 22,5 milliárd eurót takarít meg a fogyasztóknak. Segítséget jelent a vállalkozásoknak is ügyfélkapcsolataik kezelésében és vállalati arculatuk javításában. A Bizottság azt várja a jogszabálycsomagtól, hogy növelje a fogyasztóknak az uniós egységes piacba vetett bizalmát, az egységes piac ugyanis nagyobb kínálatot és kedvezőbb árakat jelent számukra, ezáltal hozzájárul az uniós gazdaság növekedéséhez.

John Dalli, egészség- és fogyasztóügyekért felelős európai biztos a következőket mondta: „Elfogadhatatlan, hogy ennyi fogyasztói probléma megoldatlan marad, és mindez azért, mert a fogyasztóknak nem áll rendelkezésükre hatékony eszköz a kereskedőkkel folytatott vitáik rendezésére. Ez kihat anyagi helyzetükre és az uniós piacba vetett bizalmukra is, és lelassítja az európai növekedést is. Ha elfogadják a javaslatokat, amelyeket ma előterjesztek, az európai fogyasztók könnyebben, gyorsabban és olcsóbban oldhatják meg problémáikat függetlenül attól, hogy az EU-ban hol és miként vásároltak árut vagy szolgáltatást."

Mit fogadtak ma el?

 • Az alternatív vitarendezésről szóló irányelv biztosítja, hogy a fogyasztók és vállalkozások közötti bármilyen szerződéses vita rendezésére színvonalas, bíróságon kívüli szervezetekhez lehessen fordulni. A javaslat értelmében:

 • az alternatív vitarendezési szervezeteknek meg kell felelniük bizonyos minőségi kritériumoknak, ezek: megfelelő szakértelem, pártatlanság, eredményesség és méltányosság.

 • a vállalkozásoknak tájékoztatniuk kell a vásárlókat arról, hogy esetleges szerződéses vita esetén melyik alternatív vitarendezési szervezethez fordulhatnak;

 • az alternatív vitarendezési szervezeteknek 90 napon belül rendezniük kell a vitákat.

  Az internetes vitarendezésről szóló rendelet uniós internetes platformot hoz létre, amely egységes ügyintéző felületként szolgál a fogyasztók és vállalkozások számára a másik uniós országból történő internetes vásárlásokkal kapcsolatos viták internetes rendezésére. Ez az egységes európai ügyintéző felület:

 • a fogyasztó panaszát automatikusan az illetékes nemzeti alternatív vitarendezési szervezethez küldi;

 • megkönnyíti a 30 napon belüli vitarendezést.

Mit nyernek a fogyasztók és a vállalkozások?

 • A fogyasztók hatékonyan és olcsón rendezhetik a kereskedőkkel folytatott vitáikat, bármilyen árut vagy szolgáltatást, bármilyen módon (online vagy offline) és bárhol is vásároltak az EU-ban (belföldön vagy külföldön).

 • A másik tagállamból interneten vásárló fogyasztók az uniós kereskedőkkel folytatott szerződéses vitáikat teljes egészében az interneten tudják rendezni.

 • A fogyasztók megtakarításai becslések szerint az EU GDP-jének 0,2%-t jelentik majd (22,5 milliárd eurót).

 • A vállalatok számára az alternatív vitarendezés lehetősége kulcsfontosságú az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez és a vállalati arculat javításához, és megspórolja a perköltségeket is.

 • Az európai fogyasztók és kereskedők meggyőződhetnek róla, hogy minden bíróságon kívüli európai vitarendezési szervezet ugyanazoknak a kritériumoknak felel meg. A szervezetek átláthatóak, megfelelő szakértelemmel rendelkeznek, pártatlanok, eredményesek és méltányosak.

 • Végül a megnövekedett bizalom arra sarkallja a fogyasztókat, hogy az uniós egységes piacon aktívabban keressék a kedvező ajánlatokat és legjobb árakat, ami ösztönzi a versenyt és a gazdasági növekedést.

Előzmények

Az alternatív vitarendezést semleges fél (mint pl. választottbíró, közvetítő vagy ombudsman) bonyolítja le. Ez a megoldás olcsóbb, gyorsabb és egyszerűbb, mint a bírósági eljárás.

Jelenleg több mint 750 alternatív vitarendezési szervezet működik az EU-ban. Néhány uniós tagállamban azonban csak néhány régióban vagy csak néhány ágazatban (pl. pénzügyi szolgáltatás vagy telekommunikáció) lehet igénybe venni őket. A fogyasztók és a vállalkozások körében az alternatív vitarendezés továbbra sem eléggé ismert. A külföldről történő internetes vásárlók számára az internetes vitarendezés még nincs kidolgozva.

A megoldatlan fogyasztói viták költségei az EU GDP-jének 0,4%-ra tehetők. Ez magában foglalja az európai fogyasztók által a másik tagállamban vásárláskor adódó problémák miatt elveszett pénzt is, ami kb. 500 millió és 1 milliárd euró közöttire becsülhető.

A következő lépések

Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa kötelezettséget vállalt, hogy az egységes piaci intézkedéscsomag prioritási intézkedéseként 2012 végéig elfogadja a csomagot (lásd: IP/11/469). A csomag egyben az európai digitális menetrend egyik intézkedését is megvalósítja. Az elfogadás után a tagállamoknak 18 hónap áll rendelkezésükre az alternatív vitarendezési irányelv végrehajtására. Ez azt jelenti, hogy 2014 második felére az egész EU-ban színvonalas, bíróságon kívüli alternatív vitarendezési szervezetek működnek majd. Az egységes online vitarendezési uniós platform ezután hat hónappal (tehát 2015 elején) lesz teljesen működőképes, ugyanis a működéséhez – ahol szükséges – fel kell állítani és fejleszteni kell a bíróságon kívüli szervezeteket.

További információk

Kérdések és válaszok a javaslattal kapcsolatban: MEMO/11/840

További részletek: http://ec.europa.eu/consumer-adr

Kapcsolattartók:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar