Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – lehdistötiedote

Komissio pyrkii kuluttajariitojen nopeampaan, helpompaan ja edullisempaan ratkaisemiseen

Bryssel 29. marraskuuta 2011 – Vuonna 2010 yksi viidestä eurooppalaisesta kuluttajasta kohtasi ongelmia ostaessaan tavaroita ja palveluja sisämarkkinoilla. Jos myyjä kieltäytyy korjaamasta takuuaikana rikkoutunutta sylimikroa tai jos kuluttaja ei pääse matkatoimiston kanssa yksimielisyyteen pilalle menneestä lomasta maksettavasta korvauksesta, riita on mahdollista ratkaista tuomioistuimen ulkopuolella. Tuomioistuimen ulkopuolinen riidanratkaisumenettely on tällä hetkellä EU:ssa mahdollista kuitenkin vain joillakin elinkeinoelämän aloilla tai joillakin alueilla. Ongelman ratkaisemiseksi Euroopan komissio julkisti tänään joukon säädösehdotuksia, joiden tarkoituksena on varmistaa, että kaikki EU:n kuluttajat voivat ratkaista ongelmansa ilman tuomioistuinkäsittelyä, riippumatta siitä, millaista tuotetta tai palvelua sopimusriita koskee ja missä päin Euroopan sisämarkkinoita (kotimaassa vai ulkomailla) se on ostettu. Niitä kuluttajia varten, jotka tekevät verkko-ostoksia toisesta EU-maasta, komissio haluaa luoda EU:n laajuisen verkkofoorumin, jonka kautta sopimusriidat voidaan ratkaista 30 päivän kuluessa kokonaan verkossa.

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu (ADR) on kuluttajille nopeampi, edullisempi ja helpompi tapa kuin tuomioistuinmenettely. Arvioiden mukaan laadukkaiden vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen saattaminen kaikkien ulottuville säästää noin 22,5 miljardia euroa kuluttajien rahaa. Se edistää myös yritysten asiakassuhteiden hallintaa ja parantaa niiden julkikuvaa. Komission uuden säädöspaketin tarkoituksena on lisätä kuluttajien luottamusta EU:n sisämarkkinoihin, mikä tarjoaa heille laajempia valikoimia ja parempia hintoja ja edistää siten osaltaan EU:n talouden kasvua.

Terveys- ja kuluttaja-asioista vastaavan komissaarin John Dallin mukaan ei voida hyväksyä, että monet kuluttajien ongelmat jäävät ratkaisematta, koska kuluttajilla ei todellisia keinoa ratkaista riitojaan elinkeinonharjoittajien kanssa. ”Tämä tuntuu ihmisten lompakossa ja vähentää heidän luottamustaan, minkä lisäksi se hidastaa Euroopan kasvua”, Dalli sanoo. Kun tänään esittämäni ehdotukset on saatu hyväksyttyä, eurooppalaisilla kuluttajilla on paremmat mahdollisuudet käyttää helppoja, nopeita ja edullisia ongelmanratkaisukeinoja, missä päin EU:ta ja miten he sitten ostavatkin tuotteen tai palvelun.

Tänään hyväksyttävät säädökset

 • Kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevalla direktiivillä (ADR-direktiivillä) varmistetaan, että kaikkia kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisiä sopimusriitoja varten on käytettävissä korkealaatuisia tuomioistuimen ulkopuolisia elimiä. Ehdotuksen mukaan

 • vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten on täytettävä tietyt laatuvaatimukset, eli niiden on oltava päteviä, puolueettomia, avoimia, tehokkaita ja oikeudenmukaisia

 • elinkeinonharjoittajien on ilmoitettava asiakkaille, missä vaihtoehtoisessa riidanratkaisuelimessä niiden mahdolliset sopimusriidat voidaan käsitellä

 • vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten on ratkaistava riidat 90 päivän kuluessa.

 • Kuluttajariitojen verkkovälitteistä vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevalla asetuksella (ODR-asetuksella) luodaan EU:n kattava verkkofoorumi (ODR-foorumi), joka tarjoaa kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille keskitetyn asiointipisteen muista EU-maista tehtyjä verkko-ostoksia koskevien riitojen ratkaisemiseksi verkossa. Keskitetty EU:n kattava asiointipiste

 • toimittaa kuluttajavalituksen automaattisesti toimivaltaiselle kansalliselle vaihtoehtoiselle riidanratkaisuelimelle

 • edistää riidan ratkaisemista 30 päivän kuluessa.

Hyödyt kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille

 • Kuluttajat saavat käyttöönsä tehokkaan ja edullisen tavan ratkaista riitansa elinkeinonharjoittajien kanssa, riippumatta siitä, mitä tavaroita tai palveluja he ostavat, miten (verkossa vai verkon ulkopuolella) ostaminen tapahtuu ja missä päin EU:ta (kuluttajan kotimaassa vai ulkomailla) ostopaikka on.

 • Verkko-ostoksia muista EU-maista tekevät kuluttajat voivat ratkaista sopimusriitansa EU:n elinkeinonharjoittajien kanssa kokonaan verkossa.

 • Kuluttajille kertyvien säästöjen määrän arvioidaan vastaavan 0,2:ta prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta (22,5 miljardia euroa).

 • Elinkeinonharjoittajille vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen saatavuus on keino hoitaa asiakassuhteitaan ja parantaa yrityskuvaansa, minkä lisäksi niiden avulla voidaan säästää oikeudenkäyntikuluja.

 • Kuluttajat ja elinkeinonharjoittajat voivat kaikkialla Euroopassa olla varmoja, että heidän riita-asiansa käsittelevät eurooppalaiset tuomioistuinten ulkopuoliset elimet täyttävät kaikki samat vaatimukset: ne ovat avoimia, päteviä, puolueettomia, tehokkaita ja oikeudenmukaisia.

 • Kuluttajien luottamuksen lisääntyminen kannustaa kuluttajia myös etsimään aktiivisemmin hyviä tarjouksia ja edullisimpia hintoja EU:n sisämarkkinoilta, mikä puolestaan edistää kilpailua ja talouden kasvua.

Tausta

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu perustuu puolueettoman tahon (kuten välittäjän, sovittelijan tai oikeusasiamiehen) toimintaan. Se on edullisempi, helpompi ja yksinkertaisempi keino kuin tuomioistuinmenettely.

EU:ssa on tänä päivänä yli 750 vaihtoehtoista riidanratkaisuelintä. Joissain EU-maissa niitä on kuitenkin saatavilla vain joillain alueilla tai joillain aloilla (kuten rahoituspalvelujen tai televiestinnän alalla). Kuluttajat ja elinkeinonharjoittajat eivät tunne vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyjä kovin hyvin. Rajatylittävien ostoksien tekijöille tarkoitetut verkkovälitteiset riidanratkaisujärjestelmät eivät ole vielä kovin kehittyneitä.

Ratkaisemattomien kuluttajariitojen kustannusten arvioidaan vastaavan 0,4:ää prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta. Tähän sisältyy rahamäärä – arvioiden mukaan 500 miljoonasta 1 miljardiin euroa –, jonka eurooppalaiset kuluttajat menettävät toisista EU-maista tehtäviin ostoksiin liittyvien ongelmien vuoksi.

Seuraavat vaiheet

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat sitoutuneet hyväksymään säädöspaketin vuoden 2012 loppuun mennessä sisämarkkinoiden toimenpidepaketin ensisijaisena toimena (katso IP/11/469). Paketilla saatetaan myös päätökseen yksi Euroopan digitalistrategian toimista. Kun säädöspaketti on hyväksytty, EU:n jäsenvaltioilla on 18 kuukautta aikaa panna ADR-direktiivi täytäntöön. Korkealaatuisten vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen on näin ollen määrä olla vuoden 2014 toisella puoliskolla saatavilla kaikkialla EU:ssa. EU:n kattava yhteinen ODR-foorumi on täysin toimintakykyinen kuusi kuukautta kyseisen määräajan jälkeen (eli vuoden 2015 alussa), koska sen toiminta on riippuvainen vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten perustamisesta ja päivittämisestä.

Lisätietoa

Ehdotusta koskevia kysymyksiä ja vastauksia: MEMO/11/840

Taustatietoa: http://ec.europa.eu/consumer-adr

Yhteyshenkilöt:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar