Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Tarbijad: komisjon esitab ettepanekud kauplejatega tekkivate vaidluste kiiremaks, hõlpsamaks ja odavamaks lahendamiseks

Brüssel, 29. november 2011. Aastal 2010 seisis iga viies Euroopa tarbija ühtsel turul kaupu ja teenuseid ostes silmitsi probleemidega. Kui müüja keeldub garantiiajal katki läinud arvuti parandamisest või rikutud puhkuse korral ei ole võimalik jõuda reisibürooga kokkuleppele raha tagastamise osas, on sellest olukorrast väljapääsu leidmiseks võimalusi kohtusse minemata. Kuid kahjuks on ELis praegu vaidluste kohtuväline lahendamine võimalik vaid mõnes ärisektoris või teatavates valdkondades. Selle küsimuse lahendamiseks avaldas komisjon täna seadusandlike ettepanekute paketi, tagamaks, et kõik ELi tarbijad saavad lahendada oma probleeme kohtusse minemata, olenemata toote või teenuse liigist, mida lepinguvaidlus käsitleb, ning olenemata sellest, kus Euroopa ühtsel turul need on ostetud (st kodu- või välismaal). Tarbijaile, kes teevad veebi kaudu oste teises ELi riigis, tahab komisjon luua kogu ELi hõlmava ühtse veebiplatvormi, mis võimaldab lahendada lepingulisi vaidlusi täielikult veebipõhiselt 30 päeva jooksul.

Vaidluste kohtuvälise lahendamine on tarbijate jaoks kiirem, odavam ja hõlpsam kasutada kui kohtumenetlused. Hinnanguliselt säästaksid tarbijad aastas ligikaudu 22,5 miljardit eurot, kui kõikjal ELis oleks olemas üldine juurdepääs kvaliteetsele vaidluste kohtuvälisele lahendamisele. See aitab ka ettevõtetel reguleerida oma suhteid klientidega ja parandada oma ärimainet. Komisjon soovib, et uus seadusandlik pakett aitaks suurendada tarbijate usaldust ELi ühtse turu vastu, mis tähendab nende jaoks laiemat valikut ja soodsamaid hindu, aidates seega kaasa ELi majanduskasvule.

Tervise- ja tarbijaküsimuste volinik John Dalli ütles: „On vastuvõetamatu, et nii palju tarbijate probleeme jääb lahendamata, sest tarbijail ei ole tegelikkuses tulemuslikke vahendeid kauplejatega tekkinud vaidluste lahendamiseks. See mõjub inimeste rahakotile ja vähendab nende usaldust ning ühtlasi aeglustab Euroopa majanduskasvu. Täna esitatavad ettepanekud aitavad pärast vastuvõtmist Euroopa tarbijail kasutada hõlpsaid, kiireid ja odavaid viise oma probleemide lahendamiseks, olenemata sellest, kus ja kuidas nad ELis toote või teenuse ostavad”.

Täna vastu võetavad õigusaktid

 • Vaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv tagab selliste kvaliteetsete kohtuväliste üksuste olemasolu, kes tegelevad kõikide lepinguvaidlustega tarbija ja ettevõtte vahel. Ettepaneku kohaselt:

 • peavad vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused täitma teatavaid kvaliteedikriteeriume, st olema pädevad, erapooletud, läbipaistvad, tulemuslikud ja õiglased;

 • informeerivad ettevõtted tarbijaid vaidluste kohtuvälise lahendamise üksustest, kes saavad tegelda nende võimaliku lepinguvaidlusega;

 • lahendavad vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused lahendavad vaidlused 90 päeva jooksul.

 • Tarbijavaidluste veebipõhise lahendamise määrusega luuakse ELi veebipõhise vaidluste lahendamise platvorm, mis annab tarbijatele ja ettevõtetele ühtse portaali, et lahendada teises liikmesriigis tehtud e-ostudega seotud probleemid veebipõhiselt. See ühtne Euroopa portaal

 • saadab tarbija kaebuse automaatselt pädevale riiklikule vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele;

 • hõlbustab vaidluse lahendamist, mis toimub 30 päevaga.

Kasu tarbijaile ja ettevõtetele

 • Tarbijaile on kättesaadav tulemuslik ja odav viis vaidluste lahendamiseks kauplejatega, olenemata sellest, milliseid kaupu või teenuseid nad ostavad, kas nad ostavad neid internetist või mitte ja kas nad ostavad neid kodu- või välismaal.

 • Interneti kaudu teises liikmesriigis oste tegevad tarbijad saavad lahendada oma lepingulisi vaidlusi ELi kauplejatega täielikult veebipõhiselt.

 • Tarbijate säästud on hinnanguliselt 0,2 % ELi SKPst (22,5 miljardit eurot).

 • Ettevõtjate jaoks on vaidluste kohtuvälise lahendamine võimalus reguleerida suhteid tarbijatega ja parandada oma mainet ning ühtlasi säästa kohtukulusid.

 • Tarbijad ja kauplejad kõikjal Euroopas saavad kinnituse, et kõik vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused Euroopas, kes nende vaidluste lahendamisega tegelema hakkavad, vastavad ühesugustele kriteeriumidele. Need üksused on läbipaistvad, pädevad, erapooletud, tulemuslikud ja õiglased.

 • Kokkuvõttes julgustab suurenenud usaldus tarbijaid aktiivsemalt otsima ELi ühtsel turul paremaid pakkumisi ja soodsaimaid hindu, mis hoogustab konkurentsivõimet ja majanduskasvu.

Taust

Vaidluste kohtuväline lahendamine toetub neutraalsele poolele, kelleks on näiteks vahekohtunik, vahendaja või ombudsman. See on odavam, kiirem ja lihtsam kui kohtuskäimine.

Praegu on ELis rohkem kui 750 vaidluste kohtuvälise lahendamise üksust. Kuid mõnes ELi riigis on need kättesaadavad vaid mõnes piirkonnas või ainult teatavates sektorites (nt finantsteenuste- või telekommunikatsioonisektoris) Tarbijate ja ettevõtjate teadlikkus vaidluste kohtuvälisest lahendamisest on endiselt vähene. Veebipõhised vaidluste lahendamise süsteemid ei ole piiriüleste ostude tegijate jaoks veel välja töötatud.

Lahendamata tarbijavaidluste rahaline kulu on hinnanguliselt 0,4 % ELi SKPst. See sisaldab ka summat, mille Euroopa tarbijad kaotavad teistes ELi riikides oste tehes ning mida hinnatakse 500 miljoni kuni ühe miljardi euro suuruseks.

Järgmised sammud

Euroopa Parlament ja nõukogu on kohustunud võtma paketi vastu 2012. aasta lõpuks ühtse turu akti prioriteetse meetmena (vt IP/11/469). Paketiga viiakse lõpule ka üks meede Euroopa digitaalarengu tegevuskava raames. Pärast vaidluste kohtuvälise lahendamise direktiivi vastuvõtmist on ELi liikmesriikidel selle rakendamiseks aega 18 kuud. See tähendab, et kvaliteetsed vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused peaksid olema kõikjal ELis kättesaadavad 2014. aasta teisel poolel. ELi veebipõhise vaidluste lahendamise ühtne platvorm hakkab täielikult toimima kuus kuud pärast kõnealust tähtaega (st 2015. aasta algul), sest selle toimimine eeldab kohtuväliste üksuste loomist ja vajaduse korral nende ajakohastamist.

Lisateave

Ettepanekut käsitlevad küsimused ja vastused: MEMO/11/840

Muud üksikasjad: http://ec.europa.eu/consumer-adr

Kontaktisikud:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar