Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο τύπου

Καταναλωτές: Η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις για ταχύτερες, ευκολότερες και φθηνότερες λύσεις των διαφορών με τους εμπόρους

Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2011 – Το 2010 ένας στους πέντε ευρωπαίους καταναλωτές συνάντησε προβλήματα κατά την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών στην ενιαία αγορά. Εάν ένας πωλητής αρνηθεί να επισκευάσει τον φορητό σας υπολογιστή, ο οποίος χάλασε ενώ καλύπτεται από εγγύηση ή εάν δεν μπορείτε να καταλήξετε σε συμφωνία με ταξιδιωτικό πράκτορα σχετικά με επιστροφή των χρημάτων για πληρωμένες διακοπές που δεν έγιναν, υπάρχουν τρόποι διακανονισμού χωρίς να προσφύγετε σε δικαστήριο. Αλλά, δυστυχώς, στο παρόν στάδιο η εξωδικαστική επίλυση των διαφορών στην ΕΕ είναι εφικτή μόνο σε κάποιους επιχειρηματικούς τομείς ή σε ορισμένες περιοχές. Για να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα δέσμη νομοθετικών προτάσεων, με σκοπό να εξασφαλίσει ότι όλοι οι καταναλωτές της ΕΕ μπορούν να επιλύσουν τα προβλήματά τους χωρίς να περάσουν από το Δικαστήριο, ανεξαρτήτως του είδους του προϊόντος ή της υπηρεσίας που αφορά η συμβατική διαφορά και ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο το αγόρασαν μέσα στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά (δηλαδή στη χώρα τους ή σε άλλη χώρα). Για καταναλωτές που ψωνίζουν διαδικτυακά από άλλη χώρα της ΕΕ, η Επιτροπή επιθυμεί να δημιουργήσει μια ενιαία διαδικτυακή πλατφόρμα σε επίπεδο ΕΕ, η οποία θα επιτρέψει την εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική επίλυση των συμβατικών διαφορών μέσα σε 30 ημέρες.

Η εναλλακτική επίλυση των διαφορών είναι ταχύτερη για τους καταναλωτές, φθηνότερη και πιο εύχρηστη από τις δικαστικές διαδικασίες. Εκτιμάται ότι, εάν υπάρξει καθολική πρόσβαση σε εξωδικαστική επίλυση των διαφορών σε όλη την ΕΕ, οι καταναλωτές θα εξοικονομήσουν περίπου 22,5 δισεκατομμύρια ετησίως. Θα βοηθήσει επίσης τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν τις σχέσεις με τους πελάτες τους και να βελτιώσουν την εικόνα τους. Με τη νέα δέσμη νομοθετικών προτάσεων η Επιτροπή επιθυμεί να αυξήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην πανενωσιακή ενιαία αγορά, που σημαίνει περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές γι’ αυτούς, γεγονός που συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας της ΕΕ.

Ο αρμόδιος για θέματα υγείας και καταναλωτών Επίτροπος, κ. John Dalli δήλωσε: «Είναι απαράδεκτο να παραμένουν ανεπίλυτα τόσα πολλά προβλήματα καταναλωτών, επειδή οι καταναλωτές δεν έχουν στη διάθεσή τους πραγματικά αποτελεσματικά μέσα επίλυσης των διαφορών τους με τους εμπόρους. Αυτό ζημιώνει τις τσέπες τους και πλήττει την εμπιστοσύνη τους. Επιβραδύνει και την ευρωπαϊκή ανάπτυξη. Μόλις εγκριθούν οι προτάσεις που υπέβαλα σήμερα, θα βοηθήσουν τους ευρωπαίους καταναλωτές να χρησιμοποιήσουν εύκολους, γρήγορους και μη δαπανηρούς τρόπους για να επιλύσουν τα προβλήματά τους, οπουδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο κι αν αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες στην ΕΕ».

Τι εγκρίθηκε σήμερα;

 • Η οδηγία για την εναλλακτική επίλυση διαφορών (ΕΕΔ) θα εξασφαλίσει τη συγκρότηση εξωδικαστικών φορέων ποιότητας για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε συμβατικής διαφοράς μεταξύ καταναλωτή και επιχείρησης. Βάσει της πρότασης:

 • οι φορείς ΕΕΔ θα πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια ποιότητας, δηλαδή να διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, να είναι αμερόληπτοι, διαφανείς, αποτελεσματικοί και δίκαιοι

 • οι επιχειρήσεις θα ενημερώνουν τους πελάτες τους σχετικά με τον φορέα ΕΕΔ που μπορεί να επιληφθεί πιθανής συμβατικής διαφοράς με αυτές

 • οι φορείς ΕΕΔ θα επιλύουν τις διαφορές εντός 90 ημερών.

 • Ο κανονισμός για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών θα δημιουργήσει μια πανενωσιακή διαδικτυακή πλατφόρμα (πλατφόρμα ΗΕΔ) που θα παρέχει στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις ενιαίο σημείο εισόδου για την επίλυση συμβατικών διαφορών σχετικά με αγορές που έγιναν ηλεκτρονικά σε άλλη χώρα της ΕΕ. Το ενιαίο αυτό ευρωπαϊκό σημείο εισόδου:

 • θα στέλνει αυτόματα την καταγγελία του καταναλωτή στον αρμόδιο εθνικό φορέα ΕΕΔ

 • θα διευκολύνει την επίλυση της διαφοράς εντός 30 ημερών.

Τι θα κερδίσουν οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις;

 • Οι καταναλωτές θα έχουν πρόσβαση σε έναν αποτελεσματικό και μη δαπανηρό τρόπο επίλυσης των διαφορών τους με τους εμπόρους, ανεξαρτήτως των προϊόντων ή των υπηρεσιών που αγοράζουν, του τρόπου με τον οποίο τα αγοράζουν (ηλεκτρονικά ή συμβατικά) και του τόπου στον οποίο τα αγοράζουν μέσα στην ΕΕ (στη χώρα τους ή σε άλλη χώρα).

 • Οι καταναλωτές που αγοράζουν ηλεκτρονικά από άλλες χώρες της ΕΕ θα μπορούν να επιλύουν τις συμβατικές τους διαφορές με άλλους εμπόρους της ΕΕ εξ ολοκλήρου διαδικτυακά.

 • Εκτιμάται ότι οι καταναλωτές θα εξοικονομήσουν περίπου 0,2% του ΑΕγχΠ της ΕΕ (22,5 δισεκατομμύρια ευρώ).

 • Για τις επιχειρήσεις, η πρόσβαση στην εναλλακτική επίλυση των διαφορών θα έχει βασική σημασία για τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες τους και για την αναβάθμιση της εικόνας τους και επίσης για την εξοικονόμηση των εξόδων εκδίκασης διαφορών.

 • Οι καταναλωτές και οι έμποροι σε όλη την Ευρώπη θα έχουν τη διασφάλιση ότι όλοι οι ευρωπαϊκοί εξωδικαστικοί φορείς που καλούνται να επιλύσουν τις διαφορές τους θα πληρούν τα ίδια κριτήρια. Θα είναι διαφανείς, θα διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, θα είναι αμερόληπτοι, αποτελεσματικοί και δίκαιοι.

 • Τέλος, η αυξημένη εμπιστοσύνη θα ενθαρρύνει τους καταναλωτές να αναζητούν πιο δραστήρια τις καλές προσφορές και τις καλύτερες τιμές σε όλη την ενιαία αγορά της ΕΕ, συμβάλλοντας έτσι στον ανταγωνισμό και στην οικονομική ανάπτυξη.

Ιστορικό

Η εναλλακτική επίλυση των διαφορών (ΕΕΔ) στηρίζεται στην ύπαρξη ενός ουδέτερου μέρους [όπως ο διαιτητής, ο μεσολαβητής ή ο διαμεσολαβητής (ombudsman)]. Είναι φθηνότερη, ταχύτερη και απλούστερη από την προσφυγή στο δικαστήριο.

Σήμερα υπάρχουν περισσότεροι από 750 φορείς ΕΕΔ στην ΕΕ. Ωστόσο, σε μερικές χώρες της ΕΕ είναι διαθέσιμοι μόνο σε μερικές περιφέρειες ή μόνο σε μερικούς τομείς (π.χ. στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ή στις τηλεπικοινωνίες για να αναφέρουμε μερικούς μόνο). Η ενημέρωση των καταναλωτών και των επιχειρήσεων για την ΕΕΔ εξακολουθεί να είναι περιορισμένη. Τα ηλεκτρονικά συστήματα επίλυσης των διαφορών για τους καταναλωτές που ψωνίζουν ηλεκτρονικά και διασυνοριακά δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμη.

Το κόστος των ανεπίλυτων καταναλωτικών διαφορών εκτιμάται στο 0,4% του ΑΕγχΠ της ΕΕ. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει τα χρήματα που έχουν χάσει οι ευρωπαίοι καταναλωτές λόγω προβλημάτων κατά τις αγορές τους από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, που εκτιμάται ότι κυμαίνονται μεταξύ 500 εκατομμυρίων ευρώ και 1 δισεκατομμυρίου ευρώ.

Επόμενα βήματα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ δεσμεύτηκαν ότι θα εγκρίνουν τη δέσμη νομοθετικών προτάσεων έως το τέλος του 2012 ως ενέργεια προτεραιότητας στην πράξη για την ενιαία αγορά (βλέπε IP/11/469). Η δέσμη συμπληρώνει επίσης μία από τις ενέργειες του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη. Μετά την έκδοση της οδηγίας για την ΕΕΔ, τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους 18 μήνες για να την ενσωματώσουν στο εθνικό δίκαιο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι ποιοτικοί εξωδικαστικοί τρόποι ΕΕΔ παντού στην ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2014. Η ενιαία πανενωσιακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης των διαφορών θα είναι πλήρως λειτουργική έξι μήνες μετά την προθεσμία αυτή (δηλαδή στις αρχές του 2015), επειδή η λειτουργία της προϋποθέτει τη σύσταση και αναβάθμιση εξωδικαστικών φορέων όπου χρειάζεται.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις και απαντήσεις για την πρόταση MEMO/11/840

Περαιτέρω πληροφορίες: http://ec.europa.eu/consumer-adr

Αρμόδιοι για επικοινωνία :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Αικατερίνη Αποστολά (+32 2 298 76 24)


Side Bar