Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

To byer i Danmark udvalgt til at konkurrere om titlen "europæisk kulturhovedstad 2017"

Bruxelles, den 25. november 2011 – Juryen med ansvar for at bedømme de byer, der har ansøgt om at blive "europæisk kulturhovedstad 2017", har i dag, den 25. november 2011, holdt møde i København og anbefaler nu, at Aarhus og Sønderborg udvælges som kandidater til titlen i 2017. Så snart Danmark har godkendt denne anbefaling, kan de udvalgte byer begynde at uddybe og færdiggøre deres ansøgninger, som skal foreligge senest i sommeren 2012.

Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom, siger: "Jeg vil gerne ønske Aarhus og Sønderborg varmt tillykke med, at de er blevet udvalgt efter den første runde i konkurrencen om at blive kulturhovedstad i 2017 i Danmark. Det grundige arbejde, som de to byer har udført i forbindelse med deres ansøgning, vidner om, at dette EU-initiativ vækker stor begejstring. Begge byer har forstået at gribe denne enestående chance for på langt sigt at udvikle sig gennem et arrangement, der har betydning ikke blot på det kulturelle plan, men også på det samfundsøkonomiske område og for turismen. Hemmeligheden bag denne succes er først og fremmest arrangementets europæiske dimension og borgernes aktive medvirken til at gennemføre projektet. Jeg opfordrer Aarhus og Sønderborg til at fortsætte deres indsats i denne retning og arbejde for deres udvikling på længere sigt gennem dette projekt."

I henhold til afgørelsen om at udpege europæiske kulturhovedstæder1 er Danmark og Cypern de to lande, der skal være værter for hver sin europæiske kulturhovedstad i 2017. Mødet, hvor byerne fra Cypern udvælges, holdes medio december 2011.

Efter Turku (Finland) og Tallinn (Estland) i år bliver de næste kulturhovedstæder Guimarães (Portugal) og Maribor (Slovenien) i 2012 efterfulgt af Marseille (Frankrig) og Košice (Slovakiet) i 2013, Umeå (Sverige) og Riga (Letland) i 2014 og derefter Mons (Belgien) og Plzeň (Tjekkiet) i 2015.

Baggrund

Danmark offentliggjorde i slutningen af 2010 en indkaldelse af ansøgninger fra byer, der var interesserede i at blive kulturhovedstad. To byer indgav en ansøgning, nemlig Aarhus og Sønderborg.

En international jury bestående af 13 medlemmer, hvoraf seks udpeges af det pågældende EU-land og de syv øvrige af EU-institutionerne, har gennemgået ansøgningerne i henhold til de kriterier, der er fastsat i ovennævnte afgørelse.

EU-institutionerne udpegede følgende jurymedlemmer:

  • Europa-Kommissionen: Manfred Gaulhofer (Østrig), der var generaldirektør for kulturhovedstaden Graz i 2003 og har ledet adskillige EU-projekter, og Sir Jeremy Isaacs (Storbritannien), tv-producent og tidligere direktør for den kongelige britiske opera i Covent Garden.

  • Rådet: Erna Hennicot-Schoepges (Luxembourg), tidligere kulturminister, medlem af Europa-Parlamentet og Europarådets parlamentariske samling, i dag formand for en række nationale og internationale kulturorganisationer, og Constantin Chiriac (Rumænien), der var næstformand for kulturhovedstaden Sibiu i 2007 og nu er direktør for det rumænske teater Radu Stanca.

  • Europa-Parlamentet: Andreas Wiesand (Tyskland), konsulent og forsker på det kulturpolitiske område, og Danuta Glondys (Polen), direktør for foreningen Villa Decius og leder af adskillige internationale kulturaktiviteter.

  • Regionsudvalget: Elisabeth Vitouch (Østrig), medlem af Regionsudvalgets underudvalg for uddannelse og kultur og byrådsmedlem i Østrig.

Ifølge de gældende regler for udpegelse af byer til titlen "europæisk kulturhovedstad" er udvælgelsen opdelt i to faser, nemlig en forudgående udvælgelse, der udmunder i, at der etableres en liste over udvalgte ansøgerbyer, og en endelig udvælgelse ni måneder senere. De to endeligt udvalgte byer udpeges derefter officielt af EU's ministerråd.

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and actions/capitals/european-capitals-of-culture_en.htm

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1622/2006/EF af 24. oktober 2006


Side Bar