Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Havspolitiken: en ny strategi för tillväxt och sysselsättning i det atlantiska området

Bryssel den 25 november 2011 – Måndagen den 28 november kommer kommissionären Maria Damanaki, som har ansvar för havsfrågor och fiske, att presentera en ny havsstrategi för tillväxt och sysselsättning i det atlantiska området som precis antagits av Europeiska kommissionen. I strategin identifieras problem och möjligheter i regionen, och det redogörs för pågående initiativ som kan främja tillväxt och sysselsättning. Strategin ska genomföras under 2013 med hjälp av en handlingsplan. Kommissionen uppmanar alla berörda parter att bidra med förslag till konkreta projekt som kan utnyttja EU-finansiering. Kommissionen ska underlätta utvecklingen av handlingsplanen i en rad workshoppar och diskussionsgrupper som ska vara öppna för ett brett spektrum av deltagare: det atlantiska forumet. Den nya strategin utarbetas inom ramen för EU:s integrerade havspolitik och grundas på liknande initiativ för Östersjön, Ishavet och Medelhavet. Kommissionären Maria Damanaki kommer att lägga fram strategin vid en högnivåkonferens i Lissabon, Portugal, den 28-29 november, där man också kommer att hålla en första diskussion om dessa frågor.

"Europa är i stort behov av nya, långsiktiga initiativ för smart och hållbar tillväxt för alla i en ny ekonomi med låga koldioxidutsläpp, en s.k. blå ekonomi. Nya maritima industrier har goda chanser att utvecklas till grundstenar i strategin Europa 2020 för tillväxt och sysselsättning. Den samarbetsplattform som vår integrerade havspolitik erbjuder kan bidra till att göra den atlantiska regionen internationellt känd som spjutspetsregion" sade kommissionären Maria Damanaki, som har ansvar för havsfrågor och fiske.

Kommissionen uppmanar alla berörda parter (nationella, regionala och lokala myndigheter, näringslivet, civilsamhället och tankesmedjor) att ställa sitt kunnande och sina idéer till handlingsplanens förfogande inom ramen för det atlantiska forumet. Forumet omfattar en rad workshops om de problem och möjligheter som strategin tar upp, och ett diskussionsforum online. Det startas 2012 och ska slutföras under 2013, efter at ha givit impulser till handlingsplanen. Strategin medger ingen extra finansiering för genomförandet: åtgärderna finansieras med befintliga och framtida EU-medel.

Stor potential för "blå tillväxt"

Atlanten erbjuder goda möjligheter för vindkraft, vågkraft och tidvattenkraft. Man räknar med att 20 % av Europas offshore-vindkapacitet kan komma att finnas i atlantregionen. Gruvdrift på sjöbottnen kan tillgodose en del av EU:s råvarubehov. Offshore-vattenbruk är en lovande bransch, och en tredjedel av all fisk som fångas av EU:s fiskeflotta landas i hamnar i Atlanten.

Men de flesta möjligheterna är fortfarande underutnyttjade och måste utvecklas för att kunna bli självgående industrier. Här har myndigheterna och de andra berörda parterna i regionen sin uppgift, och EU kan bidra till synergier på transnationell nivå. Mycket görs redan i dag, men insatserna måste slimmas och förstärkas genom effektiv användning av befintliga och framtida EU-medel.

Fysisk planering till havs kan exempelvis främja vattenbruk genom att ge investerarna ökad rättslig säkerhet och förhindra konflikter om utrymme till havs. Kunskap om marina miljöer och det europeiska nätet för marin observation och datainsamling (EMODNET) kan tillhandahålla uppgifter som är av största vikt för dem som ska fatta välgrundade beslut. Bättre samordning av övervakningen till sjöss kan öka vår reaktionsförmåga vid hot och nödsituationer, allt från naturkatastrofer till sjöröveri, vilket skulle göra Atlanten till ett säkrare hav.

Nya industrier kan emellertid inte uppstå utan välutbildad personal. Man bör stödja samarbete mellan högskolor och havsindustrin, och arbetstagarna måste få stöd och fortbildning så att de kan lämna näringsgrenar i nedgång, som fisket, och hitta nya branscher. När det gäller turism har den atlantiska regionen mycket att ge. dess kultur, kök och naturskönhet är tillgångar som kan utnyttjas mycket mer.

Bakgrund

Denna strategi omfattar kuster och territorialvatten i fem av EU:s medlemsländer (Frankrike, Irland, Portugal, Spanien och Storbritannien, samt deras utomeuropeiska territorier, dvs. Azorerna, Kanarieöarna, Franska Guyana, Guadeloupe, Madeira, Martinique, Saint-Barthélemy och Saint-Martin), men också internationella vatten. den täcker inte Nordsjön eller Ishavet. För Ishavet finns en särskild strategi.

Utvecklingen av denna strategi hänger samman med EU:s integrerade havspolitik, som går ut på att samordna all EU-politik på havsområdet för att garantera hållbarhet ur miljösynpunkt och livskvalitet i kustregionerna samtidigt som man vill främja havsindustriernas tillväxtpotential. Liknande strategier har redan antagits för Östersjön, Ishavet och Medelhavet.

Ytterligare upplysningar:

Den integrerade havspolitikens sidor om Atlanten

Atlantkonferensen i Lissabon

Kontaktpersoner :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar