Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Politica maritimă: o nouă strategie pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă în zona Oceanului Atlantic

Bruxelles, 25 noiembrie 2011 – Luni, 28 noiembrie, Comisarul pentru afaceri maritime și pescuit, Maria Damanaki, va prezenta o nouă strategie maritimă pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă în zona Oceanului Atlantic, care a fost adoptată cu puțin timp în urmă de Comisia Europeană. Această strategie identifică provocări și oportunități în regiune și face un inventar al inițiativelor existente care pot sprijini creșterea economică și ocuparea forței de muncă. Strategia va fi implementată în 2013, printr-un plan de acțiune. Comisia invită părțile interesate să contribuie la conceperea unor proiecte concrete care ar putea beneficia de finanțare UE. Comisia va facilita dezvoltarea acestui plan de acțiune printr-o serie de ateliere și grupuri de discuție deschise unei game largi de participanți - „Forumul Atlantic”. Noua strategie este elaborată în cadrul politicii maritime integrate a UE și urmează tiparul strategiilor similare pentru zona Mării Baltice, a Oceanului Arctic și a Mării Mediterane. Comisarul Damanaki va prezenta strategia în cadrul Conferinței la nivel înalt privind Oceanul Atlantic și al Zilelor părților interesate, care vor avea loc la Lisabona în perioada 28-29 noiembrie și unde se va desfășura o primă discuție pe marginea acesteia.

Comisarul pentru afaceri maritime și pescuit, Maria Damanaki, a declarat: „Europa are nevoie urgentă de noi direcții de perspectivă pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, în cadrul unei noi economii maritime cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Industriile maritime emergente au toate șansele să devină una dintre pietrele de temelie ale Strategiei Europa 2020 pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă. Platforma de colaborare pusă la dispoziție prin politica noastră maritimă integrată poate contribui la transformarea regiunii atlantice într-o regiune renumită la nivel internațional pentru excelența sa în domeniul maritim.”

Comisia invită toate părțile interesate – autorități naționale, regionale și locale, întreprinderi, societatea civilă și grupurile de reflecție – să contribuie cu expertiză și idei la planul de acțiune, prin intermediul „Forumului Atlantic”. Acesta va cuprinde o serie de ateliere axate pe provocările și oportunitățile prezentate în strategie, precum și un forum de discuții online. Forumul va fi lansat în 2012 și dizolvat în 2013, după ce va fi contribuit la planul de acțiune. Strategia nu prevede finanțare suplimentară pentru implementarea sa: acțiunile vor fi finanțate din fonduri existente și viitoare ale UE.

Un mare potențial de „creștere maritimă”

Oceanul Atlantic prezintă un potențial ridicat pentru energia eoliană, a valurilor și maremotrice. Se estimează că, până în 2020, aproximativ 20 % din capacitatea eoliană offshore a Europei ar putea fi situată în regiunea atlantică. Exploatarea minieră a fundului mării ar putea contribui la satisfacerea unora dintre cererile de materii prime ale UE. Acvacultura de larg este un sector promițător și o treime din cantitatea totală de pește capturat de flota de pescuit a UE este debarcat în porturile de la Atlantic.

Însă majoritatea acestor oportunități sunt încă în fază incipientă și trebuie sprijinite pentru a se transforma în industrii capabile să se susțină singure. Aici intervin autoritățile publice și alte părți interesate din regiune; iar UE poate contribui la asigurarea sinergiilor la nivel transnațional. Se fac deja multe, însă aceste acțiuni trebuie raționalizate și consolidate printr-o utilizare eficientă a fondurilor UE existente și viitoare.

De exemplu, amenajarea spațiului maritim poate impulsiona acvacultura, deoarece oferă investitorilor o mai mare certitudine juridică și previne conflictele pentru spațiul marin. Cunoștințele privind mediul marin și Rețeaua europeană de observare și date privind mediul marin (EMODNET) pot furniza date referitoare la mediul marin care sunt indispensabile pentru luarea unor decizii în cunoștință de cauză. O mai bună integrare a supravegherii maritime poate contribui la o reacție mai rapidă în fața amenințărilor și a situațiilor de urgență, de la catastrofe naturale la piraterie, făcând ca Oceanul Atlantic să fie mai sigur.

Noile industrii, însă, nu se pot dezvolta fără o mână de lucru calificată. Trebuie sprijinită colaborarea dintre mediul academic și sectoarele de activitate maritimă, iar lucrătorii au nevoie de asistență și reconversie profesională care să-i ajute să treacă de la industrii în declin, precum pescuitul, la industrii emergente. În ceea ce privește turismul, regiunea atlantică are multe de oferit turiștilor. Cultura, gastronomia și frumusețea sa naturală constituie active care trebuie exploatate în mai mare măsură.

Context

Sfera de aplicare a strategiei cuprinde litoralurile, apele teritoriale și jurisdicționale aparținând de cinci state membre ale UE (Franța, Irlanda, Portugalia, Spania și Regatul Unit, precum și teritoriile acestora de peste mări, adică Insulele Azore, Insulele Canare, Guyana Franceză, Guadelupa, Madeira, Martinica, Saint-Barthélemy și Saint-Martin), precum și ape internaționale. Strategia nu vizează Marea Nordului sau Oceanul Arctic. Pentru acesta din urmă există o strategie distinctă.

Elaborarea strategiei pentru Oceanul Atlantic se înscrie în continuarea politicii maritime integrate a UE, care are drept obiectiv coordonarea tuturor politicilor UE cu dimensiune maritimă în vederea asigurării durabilității mediului și a calității condițiilor de trai din regiunile de coastă, promovând totodată potențialul de creștere al sectoarelor de activitate maritimă. S-au adoptat deja strategii pentru Marea Baltică, Oceanul Arctic și Marea Mediterană.

Informații suplimentare:

Pagini referitoare la Oceanul Atlantic în cadrul politicii maritime integrate

Conferința de la Lisabona privind Oceanul Atlantic

Contact:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar