Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Tengerpolitika: növekedést és munkahelyteremtést célzó új stratégia az Atlanti-óceán térségében

Brüsszel, 2011. november 25. – Maria Damanaki tengerügyi és halászati biztos november 28-án ismerteti Lisszabonban a Bizottság által nemrég elfogadott, az Atlanti-térség gazdasági növekedését és a foglalkoztatás növelését célzó új tengerpolitikai stratégiát. A stratégia a régió kihívásait és a benne rejlő lehetőségeket hivatott feltárni, továbbá átfogó képet nyújt a növekedés és a munkahelyteremtés ösztönzésének meglévő kezdeményezéseiről. Megvalósítására 2013-ban egy cselekvési terv keretében kerül majd sor. A Bizottság arra kéri az érdekelt feleket, hogy működjenek közre az uniós forrásokból finanszírozható, konkrét projektek kialakításában, maga a Bizottság pedig műhelyfoglalkozások és vitacsoportok szervezésével segíti a cselekvési terv végrehajtását. Az Atlanti Fórumra keresztelt vitafórum résztvevők széles köre számára lesz elérhető. Az új stratégia az EU integrált tengerpolitikájára épül, és a balti, a sarkvidéki és a mediterrán térségre kidolgozott hasonló stratégiákat követi. Damanaki biztos a november 28–29‑én megrendezésre kerülő Lisszaboni Atlanti Konferencia és Érdekeltek Napja címet viselő magas szintű konferencián mutatja be az új stratégiát, ahol annak első vitájára is sor kerül.

a következőképpen nyilatkozott: „Európának mielőbb új és előretekintő megoldásokat kell találnia annak érdekében, hogy az alacsony szén-dioxid-kibocsátásra épülő „kék gazdaság”-ban beindítsa az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést. A feltörekvő tengeri iparágaknak minden esélyük megvan arra, hogy a növekedést és a foglalkoztatást célzó Európa 2020 stratégia egyik pillérévé váljanak. Integrált tengerpolitikánk együttműködési platformjának segítségével az Atlanti-régió tengerészeti kiválósága nemzetközi elismerést szerezhet.”

A Bizottság arra kér valamennyi érdeklődő felet – legyen az nemzeti, regionális vagy helyi hatóság, ipari szereplő, a civil társadalom képviselője, agytröszt – hogy az Atlanti Fórumon keresztül hozzáértésükkel és ötleteikkel támogassák a cselekvési terv sikerét. A fórum egyrészt a stratégiában körvonalazott kihívásokra és a lehetőségekre összpontosító műhelyfoglalkozások sorozatából, másrészt pedig egy online vitafórumból áll majd. A fórum 2012-ben kezdi meg munkáját, majd a cselekvési terv kidolgozásához nyújtott hozzájárulását követően 2013-ban feloszlik. A stratégia nem rendelkezik a végrehajtását biztosító kiegészítő forrásokról: intézkedései a meglévő és jövőbeli uniós alapokból kerülnek finanszírozásra.

A „kék növekedés” nagy lehetőségekkel kecsegtet

Az Atlanti-óceán térsége a szél-, hullám- és árapály-energia tekintetében nagy potenciállal rendelkezik. A becslések szerint 2020-ra Európa part menti szélenergia-kapacitásának 20%-a ebből a térségből származhat. A tengerfenék bányászata biztosíthatja az uniós nyersanyagigény egy részét. A tengeri akvakultúra szintén ígéretes ágazat, valamint az EU halászflottái által kifogott halmennyiség mintegy harmadát az Atlanti-térség kikötőben rakodják ki.

A felsorolt lehetőségek zöme azonban a mai napig gyerekcipőben jár, és támogatás nélkül egyelőre nem képes önfenntartó iparággá válni. Pontosan itt kapnak kulcsfontosságú szerepet a régió hatóságai és más érdekelt felek, az EU pedig nemzetközi szinten tudja biztosítani az együttműködést. Komoly előrelépésnek lehetünk szemtanúi, de fontos, hogy a jelenleg és a jövőben rendelkezésre uniós források hatékony felhasználásával tovább ésszerűsítsük és erősítsük ezeket az intézkedéseket.

A tengeri területrendezés fellendítheti például az akvakultúrát, hiszen mindamellett, hogy fokozottabb jogbiztonságot kínál a befektetőknek, segít megelőzni a tengeri területek felhasználásából eredő konfliktusokat. A tengerekkel kapcsolatos tudás elnevezésű kezdeményezés és az európai tengeri megfigyelési és adathálózat (EMODNET) által szolgáltatott adatok elengedhetetlen fontosságúak a tájékozott döntéshozatalban. A tengerfelügyelet fokozottabb integrációja lehetővé teszi, hogy gyorsabban reagáljunk a veszélyekre és vészhelyzetekre – a természeti katasztrófáktól kezdve a kalóztámadásokig –, így téve biztonságosabbá az Atlanti-óceánt.

Az új iparágak fejlődése azonban elképzelhetetlen szakképzett munkaerő nélkül. Támogatni kell a tudományos intézetek és a tengeri iparágak alkotta klaszterek kialakulását, a dolgozók számára pedig folyamatos segítségnyújtás és képzések biztosításával kell lehetővé tenni, hogy a hanyatlóban lévő ágazatok – mint például a halászat – helyett feltörekvő iparágakban helyezkedhessenek el. Ami az idegenforgalmat illeti, az Atlanti-térség sokat nyújthat az ide érkező nyaralók számára. Kultúrája, konyhaművészete és természeti szépségei ki nem aknázott lehetőségeket rejtenek magukban.

Előzmények

A stratégia öt uniós tagállam (Franciaország, Írország, Portugália, Spanyolország és az Egyesült Királyság, valamint ezek tengerentúli területeinek, úgymint az Azori-szigetek, a Kanári-szigetek, Francia-Guyana, Guadeloupe, Madeira, Martinique, Saint-Barthélemy és Saint-Martin) tengerpartjára, parti vizeire és joghatósága alá tartozó vizeire, továbbá a nemzetközi vizekre terjed ki. Nem öleli fel azonban az Északi-tengert és az Jeges-tengert, ez utóbbiakra ugyanis külön stratégia vonatkozik.

Az EU atlanti stratégiájának fejlesztése kapcsolódik az EU integrált tengerpolitikájához, amelynek célja valamennyi tengeri vonatkozású uniós szakpolitika összehangolása a környezeti fenntarthatóság és a part menti területeken élők életminőségének biztosítása érdekében, a tengeri iparágak növekedési potenciáljának elősegítése mellett. A Balti-tenger, a Jeges-tenger és a Földközi-tenger térségének stratégiáját már elfogadták.

További információk az alábbi weboldalon olvashatók:

Az integrált tengerpolitika Atlanti-óceánról szóló oldalai

Lisszaboni Atlanti Konferencia

Kapcsolattartók :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar