Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Securitatea internă: UE are nevoie de instrumente mai bune pentru combaterea criminalității, terorismulului și extremismului

Bruxelles, 25 noiembrie 2011 – Conform unui sondaj Eurobarometru publicat astăzi de Comisia Europeană, patru din zece cetățeni europeni consideră că UE are nevoie de instrumente mai bune pentru combaterea criminalității organizate, a terorismului și a extremismului. Tot astăzi, Comisia a publicat primul raport privind strategia de securitate internă lansată anul trecut, în care sunt prezentate problemele ce necesită mai multă atenție și în care sunt evaluate progresele înregistrate.

Pe măsură ce amenințările la adresa securității apar și evoluează, UE trebuie să fie pregătită să reacționeze. În luna iulie a acestui an, un extremist de dreapta din Norvegia a săvârșit un atac terorist devastator. În august, autoritățile publice din Regatul Unit au desfășurat o acțiune-record de confiscare a unei cantități de 1,2 tone de cocaină. Pe întregul teritoriu al Uniunii Europene, atacurile informatice fac din ce în ce mai multe ravagii în sistemele informatice publice și private. Aceste exemple reiterează în mod acut importanța existenței unor măsuri de contracarare a amenințărilor la adresa securității interne.

„Atacurile din Norvegia de la începutul acestui an au arătat foarte clar că societățile noastre se confruntă cu amenințări din ce în ce mai mari, în amploare și complexitate, la adresa securității. Niciun stat membru nu poate face față acestor amenințări de unul singur; trebuie să lucrăm împreună pentru a ne îndeplini obiectivele în materie de securitate și pentru a reacționa în mod eficace la preocupările exprimate de cetățenii europeni cu privire la securitatea lor”, a declarat Cecilia Malmström, comisarul european pentru afaceri interne.

Într-un recent sondaj de opinie Eurobarometru se arată că patru din zece europeni vor ca UE să depună mai multe eforturi pentru a face față provocărilor legate de securitate prezentate în strategia de securitate internă. Mulți europeni cred, de asemenea, că amenințările se vor intensifica în următorii trei ani și consideră că problema de securitate care riscă cel mai mult să se agraveze este criminalitatea informatică (a se vedea MEMO/11/829).

Aceștia nu sunt foarte departe de adevăr, în raportul privind SSI arătându-se că există cel puțin trei amenințări emergente care prezintă motive de îngrijorare deosebită. În primul rând, internetul, acum o parte integrantă și indispensabilă din viața noastră de zi cu zi, devine un mijlocitor online pentru o gamă largă de activități infracționale și un vehicul pentru propaganda teroristă. În al doilea rând, actuala criză economică are ca efect și faptul că autoritățile publice dispun de mai puține resurse pentru a combate amenințările la adresa securității interne. În al treilea rând, evoluțiile recente produse în vecinătatea UE, inclusiv evoluțiile democratice extrem de pozitive ale primăverii arabe, au determinat deplasări considerabile de populație. Acest fapt exercită, la rândul său, presiuni asupra frontierei externe a UE și, în unele cazuri, creează condiții pentru creșterea activității infracționale.

În 2012, în scopul de a da curs în mod concret priorităților identificate în strategia de securitate internă, Comisia Europeană va adopta, printre alte măsuri, un pachet privind confiscarea și recuperarea bunurilor obținute pe cale infracțională, va organiza o conferință la nivel înalt privind combaterea extremismului violent și va elabora o strategie europeană globală pentru securitatea internetului.

Context

Ca parte a Programului de la Stockholm, Comisia a adoptat, în noiembrie 2010, strategia de securitate internă în acțiune și a prezentat cinci priorități pentru UE pentru următorii patru ani (a se vedea IP/10/1535 și MEMO/10/598).

Conform primului raport anual, publicat astăzi, s-au înregistrat progrese în următoarele domenii:

  • Combaterea criminalității organizate: progrese semnificative au fost înregistrate prin propunerea legislativă a Comisiei privind colectarea de date din registrul cu numele pasagerilor pentru zborurile care intră pe teritoriul UE sau îl părăsesc și prin pachetul anticorupție, adoptat în iunie 2011. Progrese suplimentare sunt necesare în materie de cooperare judiciară și polițienească, precum și în ceea ce privește dezvoltarea unei abordări administrative în vederea combaterii formelor grave de criminalitate.

  • Terorismul și radicalizarea: Comisia a înființat o rețea europeană pentru sensibilizarea publicului cu privire la radicalizare și a adoptat o comunicare privind un sistem UE de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste. Sunt necesare eforturi suplimentare în ceea ce privește definirea unui cadru pentru măsurile administrative privind înghețarea activelor deținute de teroriști și îmbunătățirea securității transportului terestru.

  • Criminalitatea informatică: s-au înregistrat progrese în ceea ce privește înființarea unui Centru european de combatere a criminalității informatice și a unor echipe de intervenție în caz de urgență informatică (CERT). În viitor, mai multe state membre trebuie să acționeze urgent pentru ratificarea Convenției de la Budapesta, care oferă un cadru pentru cooperarea internațională în acest domeniu.

  • Gestionarea frontierelor: s-au înregistrat progrese semnificative în 2011 prin lansarea Sistemului de Informații privind Vizele (VIS), prin desfășurarea de către Frontex a operațiunilor HERMES (fluxuri de migrație în regiunea mediteraneeană) și RABIT (la frontiera greco-turcă), precum și prin propunerile Comisiei pentru o mai bună evaluare și monitorizare Schengen și pentru instituirea unui Sistem european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR) până în 2013. În 2012, Comisia va prezenta sugestii referitoare la modul de îmbunătățire a coordonării verificărilor la frontiere efectuate de diferite autorități naționale (poliție, polițiști de frontieră, autorități vamale).

  • Gestionarea crizelor și a dezastrelor: prin intermediul Europol, Frontex, al Centrului de situații al UE (SitCen) și al Centrului de monitorizare și informare al Comisiei (CMI), UE este în măsură să beneficieze de expertiza disponibilă pentru colectarea de informații, analiză, evaluarea amenințărilor și reacție în situații de urgență, în diferitele domenii ale securității interne. În viitor, Europa trebuie să se îndrepte treptat către o politică coerentă de gestionare a riscurilor, care să lege evaluarea amenințărilor și a riscurilor cu formularea și punerea în aplicare a politicilor. Cooperarea dintre statele membre, Comisie și Serviciul european pentru acțiune externă (SEAE) este esențială în acest sens.

  • Dimensiunea externă a securității UE: în 2011 au fost elaborate mai multe inițiative pentru a încuraja cooperarea și coordonarea interinstituțională în domeniile terorismului, criminalității transnaționale și migrației ilegale din Balcanii de Vest, Cornul Africii și Sahel. De asemenea, SEAE și Comisia au elaborat un document comun pentru consolidarea legăturilor dintre politica de securitate și apărare comună (PSAC) și actorii din domeniul libertății, securității și justiției (JAI), care includea și posibilitățile de cooperare dintre misiunile de poliție PSAC și Europol.

Pentru informații suplimentare

A se citi raportul SSI:

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/news_201111_en.htm#20111125

Raport al sondajului special Eurobarometru privind securitatea internă:

MEMO/11/829

Pagina de internet a comisarului pentru afaceri interne, dna Cecilia Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Pagina de internet a DG Afaceri Interne:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Persoane de contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar