Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Belső biztonság: Az EU-nak hatékonyabb eszközökre van szüksége a bűnözés, a terrorizmus és a szélsőséges irányzatok elleni küzdelemben

Brüsszel, 2011. november 25. – Az Európai Bizottság által ma közzétett Eurobarométer-felmérés szerint tíz uniós polgárból négy úgy véli, hogy az EU-nak hatékonyabb eszközökre van szüksége a szervezett bűnözés, a terrorizmus és a szélsőséges irányzatok elleni küzdelemben. A mai napon a Bizottság közzétette a tavaly elindított belső biztonsági stratégiáról szóló első jelentést is, amely kiemeli a fokozottabb figyelmet igénylő kérdéseket, illetve számba veszi az eddigi eredményeket.

A biztonsági fenyegetések megjelenésével és alakulásával párhuzamosan az EU-nak készen kell állnia a válaszlépésre. Ez év júliusában Norvégiában egy jobboldali szélsőséges pusztító erejű terrortámadást hajtott végre. Augusztusban az Egyesült Királyság hatóságai rekordmennyiségű, mintegy 1,2 tonna kokaint koboztak el. Az informatikai támadások Unió-szerte egyre nagyobb károkat okoznak a köz- és magánszféra számítógépes rendszereiben. Mindezen események nyomatékosan felhívják a figyelmünket arra, hogy fel kell lépnünk a belső biztonságunkat fenyegető veszélyekkel szemben.

„Az idei norvégiai merényletek egyértelműen rávilágítottak a társadalmaink belső biztonságát fenyegető veszélyekre, mely fenyegetések egyre nagyobb horderejűek és kifinomultabbak. Önmagában egyetlen tagállam sem képes szembenézni e fenyegetésekkel – együtt kell dolgoznunk a biztonságra vonatkozó célkitűzéseink elérése érdekében, és meggyőző válasszal kell eloszlatnunk az európai polgárok biztonsággal kapcsolatos aggodalmait – nyilatkozta Cecilia Malmström, az uniós belügyekért felelős biztos.

A legújabb Eurobarométer-felmérés szerint tíz európaiból négy azt szeretné, ha az EU hatékonyabban szállna szembe a belső biztonsági stratégiában felvázolt biztonsági kihívásokkal. Számos európai polgár úgy véli, hogy a következő három év során fenyegetések erősödni fognak, és a biztonsággal kapcsolatos kihívások közül az informatikai bűnözés tekintetében romolhat a leginkább a helyzet (lásd MEMO/11/829).

Ez a vélemény nem áll távol a valóságtól, mivel a belső biztonsági stratégiáról szóló jelentés szerint legalább három olyan újfajta fenyegetéssel állunk szemben, amely különös aggodalomra ad okot. Mindenekelőtt az internet, amely immár teljes mértékben és elengedhetetlenül hozzátartozik a mindennapjainkhoz, a különféle bűncselekmények online segítőjévé, illetve a terrorista propaganda terjesztőjévé vált. Másodsorban a jelenlegi gazdasági válság miatt a közhatóságok kevesebb forrást tudnak a belső biztonságot fenyegető veszélyek elhárítására fordítani. Harmadsorban az EU szomszédságában a közelmúltban végbement események – köztük az arab tavasszal kapcsolatos túlnyomórészt pozitív, demokratikus változások – miatt rendkívüli módon megindult a népcsoportok mozgása. Ezzel viszont igen nagy nyomás nehezedik az EU külső határaira, és ez bizonyos esetekben olyan feltételeket teremt, amelyek a bűncselekmények számának növekedését eredményezhetik.

A belső biztonsági stratégiában meghatározott prioritások nyomán az Európai Bizottság 2012-ben konkrét intézkedéseket hajt végre, többek között jogszabálycsomagot fogad el a bűncselekményből szerzett vagyoni eszközök elkobzásáról és visszaszerzéséről, magas szintű konferenciákat szervez az erőszakos szélsőségekkel szembeni küzdelemről, valamint átfogó európai stratégiát dolgoz ki az internet biztonságáról.

Előzmények

A Stockholmi Program részeként a Bizottság 2010 novemberében elfogadta „Az EU belső biztonsági stratégiájának megvalósítása” című közleményt, és öt prioritást állított fel az EU számára az elkövetkezendő négy évre (lásd IP/10/1535 és MEMO/10/598).

A mai napon közzétett első éves jelentés a következő területeken elért haladást emeli ki:

  • A szervezett bűnözés elleni küzdelem: Jelentős haladást sikerült elérni az EU területére érkező és az EU területéről induló repülőjáratok utas-nyilvántartási adatállományának gyűjtéséről szóló uniós jogszabályra vonatkozó bizottsági javaslat, valamint a 2011 júniusában elfogadott korrupcióellenes csomag tekintetében. Az igazságügyi és bűnüldözési együttműködés, valamint a súlyos bűncselekmények elleni küzdelemmel kapcsolatos igazgatási megközelítés fejlesztése terén további erőfeszítésekre van szükség.

  • Terrorizmus és radikalizálódás: A Bizottság létrehozta a radikalizálódással kapcsolatos tudatosság erősítéséért felelős uniós hálózatot, és elfogadta a terrorizmus finanszírozásának felderítésére szolgáló uniós rendszerről szóló közleményt. További erőfeszítések szükségesek a terrorizmushoz kötődő vagyoni eszközök befagyasztásával kapcsolatos igazgatási intézkedések keretét, valamint a szárazföldi közlekedésbiztonságot illetően.

  • Informatikai bűnözés: Előrehaladás történt az informatikai bűnözéssel foglalkozó központ, valamint a számítógépes szükséghelyzeteket kezelő csoportok (CERT) létrehozása terén. A jövőben több tagállamnak sürgős intézkedéseket kell tennie az e területre vonatkozó nemzetközi együttműködés kereteit meghatározó Budapesti Egyezmény megerősítésére.

  • Határellenőrzés: A 2011-ben jelentős előrelépés történt e téren Vízuminformációs Rendszer (VIS) elindításával, a Frontex műveleteinek kiterjesztésével a HERMES (a Földközi-tenger térségének migrációs áradata) és RABIT (görög–török határ) műveletekre, valamint a schengeni értékelési és ellenőrzési mechanizmus javítására, illetve az európai határőrizeti rendszer (EUROSUR) 2013-ig történő létrehozására irányuló bizottsági javaslatokkal. 2012-ben a Bizottság javaslatot tesz majd arra, hogyan lehetne javítani a különböző tagállami hatóságok (rendőrség, határőrség és vámhatóságok) által végrehajtott határellenőrzések koordinációját.

  • Válság- és katasztrófakezelés: Az Europol, a Frontex, az EU Közös Helyzetelemző Központja (SitCen) és a Bizottság Megfigyelési és Tájékoztatási Központja (MIC) révén az Európai Unió igénybe veheti az információgyűjtéssel, elemzéssel, fenyegetettség-értékeléssel és vészhelyzeti reagálással kapcsolatos szakértelmet a belső biztonság különböző területein. A jövőben Európának fokozatosan át kell térnie az összehangolt kockázatkezelési politikára, összekapcsolva a fenyegetettség- és kockázatértékelést a szakpolitika kidolgozásával és végrehajtásával. E tekintetben rendkívül fontos a tagállamok, a Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) közötti hatékony együttműködés.

  • Az EU biztonságának külső dimenziója: 2011-ben számos kezdeményezés került kidolgozásra a terrorizmussal, a határokon átnyúló bűnözéssel, valamint a nyugat-balkáni országokban, Afrika szarván és a Száhil övben tapasztalható szabálytalan migrációval kapcsolatos intézményközi együttműködés és koordináció fokozása érdekében. Az EKSZ és a Bizottság közös dokumentumot tett közzé a biztonság- és védelempolitika (KBVP), valamint a szabadság, biztonság és jog (bel- és igazságügy) területének szereplői közötti kapcsolatok javításáról, ideértve a KVBP rendőri missziói és az Europol közötti együttműködési lehetőségeket.

További információk

A belső biztonsági stratégiáról szóló jelentés:

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/news_201111_en.htm#20111125

Az Eurobarométer belső biztonságról szóló különjelentése:

MEMO/11/829

Cecilia Malmström, belügyekért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

A Belügyi Főigazgatóság honlapja:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kapcsolattartók:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar