Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – sporočilo za medije

Letalstvo: poročili o napredku kažeta, da je doseganje ključnih ciljev za evropsko upravljanje zračnega prometa ogroženo

Bruselj, 25. novembra 2011 – Danes objavljeni poročili o napredku na področju enotnega evropskega neba, ki vsebuje daljnosežne predloge za vzpostavitev vseevropskega sistema za nadzor zračnega prometa do leta 2030, kažeta, da „je čas za preplah". „Obstaja resnično tveganje, da bomo zaostajali in da ne bomo sposobni ustreči vse večjih zahtevam na področju letalskega prometa, ki naj bi se do leta 2030 po obsegu skoraj podvojil," je dejal podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas, pristojen za promet. „Leto 2012 bo za enotno evropsko nebo odločilno in na kocki je veliko. Kljub že opravljenemu delu je ocena Komisije v obliki 'semaforja' pokazala, da je velika večina držav članic v oranžnem ali rdečem območju, kar pomeni tveganje, da ključnih ciljev za leto 2012 ne bodo dosegle" (glej priložene razpredelnice "semaforja").

Leto 2012 bo za enotno evropsko nebo ključno leto – osrednji cilji so štirje:

 • načrt izvedbe, ki določa ključne cilje za upravljanje zračnega prometa (z začetkom v prvem delu leta 2012);

 • devet "funkcionalnih blokov zračnega prostora" (ki naj bi začeli delovati do konca leta 2012);

 • upravljavec omrežja za upravljanje zračnega prometa (že imenovan Eurocontrol);

 • začetek faze uvajanja projekta SESAR, tehnološke veje enotnega evropskega neba (od leta 2014), da se doseže napredek od raziskovalno-razvojne faze do zagona nove opreme in tehnologije.

Ocene v obliki "semaforja", ki jih je danes objavila Komisija, temeljijo na dveh poročilih o napredku in opozarjajo na resen razlog za zaskrbljenost v zvezi z dvema pomembnima elementoma v središču projekta enotnega evropskega neba: načrtom izvedbe in funkcionalnimi bloki zračnega prostora.

1. O načrtu izvedbe:

Rezultat: samo 5 od 27 držav članic (Belgija, Danska, Litva, Luksemburg in Nizozemska) je dobilo "zeleno luč" in ustrezno napredujejo v smeri doseganja obeh ciljev (tako glede stroškov kot glede zmogljivosti/zamud) v obdobju 2012–2014. Komisija je danes izdala priporočila, v katerih države članice prosi, naj ponovno pregledajo te cilje.

Komisija bi lahko po potrebi sprejela zavezujoč sklep, v katerem bi zadevne države članice pozvala, naj izvedejo konkretne popravne ukrepe, čeprav ostaja na voljo še kratek čas za izpolnitev ciljev brez uporabe tega ukrepa.

Obstoječi načrti držav članic ne bi zadoščali za dosego cilja za vso EU glede zmogljivosti, ki za leto 2014 predvideva zamudo 0,5 minute na let. Če bi uspeli doseči ta cilj, bi v obdobju 2012–2014 prihranili približno 920 milijonov evrov zaradi redkejših in krajših zamud.

Poleg tega na podlagi nacionalnih načrtov izvedbe ne bi dosegli cilja za vso EU glede izboljšanja stroškovne učinkovitosti upravljanja zračnega prometa za 2,4 % do leta 2014. To bi močno vplivalo tako na uporabnike zračnega prostora kot na verodostojnost enotnega evropskega neba. Za dosego cilja so potrebni dodatni ukrepi, da bi lahko v triletnem referenčnem obdobju (2012–2014) skupno prihranili predvidenih 250 milijonov evrov.

2. O funkcionalnih blokih zračnega prostora

Rezultat: vsi funkcionalni bloki zračnega prostora, razen enega (dansko-švedskega bloka), so v oranžnem ali rdečem območju in pomenijo resen razlog za zaskrbljenost. Komisija države članice poziva, naj okrepijo svoje dejavnosti. Če na nacionalni ravni ne bo mogoče sprejeti ukrepov, bi bila Komisija lahko prisiljena ponovno odpreti zakonodajne svežnje o enotnem evropskem nebu in uvesti bolj radikalne rešitve.

Za podrobnejše informacije o obeh poročilih o napredku, cilje za uspešnost in funkcionalne bloke zračnega prostora glej: MEMO/11/831.

Ključni podatki in številke: enotno evropsko nebo

Evropskemu nebu in evropskim letališčem grozi prenasičenost. Brez znatnih naložb v posodobitev evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (enotnega evropskega neba) bodo naši zračni prostori in letališča postali prenatrpani.

 • Že zdaj prek 440 letališč potuje 1,4 milijarde potnikov letno.

 • To pomeni 26.000 letov dnevno, ki preletavajo evropsko nebo.

 • Vsako leto se opravi 10 milijonov letov; ta številka se vsako leto poveča za do 5 %.

 • V 20 letih bi tako dosegli obseg 16,9 milijonov letov letno – to pomeni, da bo leta 2030 nad Evropo toliko letov, kolikor je prebivalcev Pekinga.

Izziv so nemoteni, varni in pravočasni leti.

 • Težava: sistem upravljanja zračnega prometa je staromoden; nekatere od osnovnih tehnologij se uporabljajo že od petdesetih let 20. stoletja.

 • Rešitev: posodobiti evropski zračni prostor z vzpostavitvijo vseevropskega nadzora zračnega prometa (enotno nebo) – posodobiti razdrobljeno mrežo 27 nacionalnih zračnih prostorov, da bi ustvarili usklajen vseevropski sistem upravljanja zračnega prometa:

 • a) potrojitev zmogljivosti zračnega prostora;

 • b) desetkratno izboljšanje varnosti;

 • c) zmanjšanje okoljskega vpliva za 10 %;

 • d) znižanje stroškov upravljanja zračnega prometa za 50 %.

Izvajanje enotnega neba – Evropska komisija, EUROCONTROL, države članice, SESAR in letalski sektor.

ANNEX 1

European Commission "Traffic light assessment" of progress on functional airspace blocks.

Target: All 9 FABs to be fully operational by end 2012.

Result: All FABs in orange or red zones except for one (Denmark/Sweden)

ANNEX 2

European Commission "traffic light assessment" of Member State performance plans for ATM cost and capacity (delays)

Target: Performance scheme meeting EU-wide targets to start early 2012.

Result: Only 5 Member States have submitted performance plans which would enable the EU wide targets to be met. All others are in the orange or red zones.

Kontakti:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar