Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Letectvo: Podľa správ o pokroku je dosiahnutie kľúčových cieľov európskeho manažmentu letovej prevádzky „ohrozené“

Brusel 25. novembra 2011 – V dnes uverejnených správach o pokroku v oblasti jednotného európskeho neba v súvislosti s rozsiahlymi návrhmi na zavedenie celoeurópskeho systému manažmentu letovej prevádzky do roku 2030 sa objavujú varovné signály. „Existuje reálne riziko, že zaostaneme a nebudeme schopní uspokojiť rastúce nároky leteckej dopravy, ktorej intenzita sa má do roku 2030 takmer zdvojnásobiť“, vyhlásil podpredseda Európskej komisie zodpovedný za dopravu Siim Kallas. „Rok 2012 je prelomovým rokom pre jednotné európske nebo a v stávke je veľa. Napriek vynaloženému úsiliu zo „semaforového posúdenia“ Komisie vyplýva, že veľká väčšina členských štátov sa nachádza v oranžovom a červenom pásme, pričom hrozí, že nesplnia rozhodujúce ciele na rok 2012 (pozri priložené „semaforové“ tabuľky).

Rok 2012 je pre jednotné európske nebo rozhodujúci, pokiaľ ide o splnenie štyroch úloh:

 • schéma výkonnosti so stanovením kľúčových cieľov manažmentu letovej prevádzky (ATM) so začiatkom na jar 2012,

 • deväť funkčných blokov vzdušného priestoru (v prevádzke do konca roku 2012),

 • manažér siete ATM (už ním bol určený Eurocontrol),

 • spustenie fázy zavedenia programu SESAR, technologickej vetvy jednotného európskeho neba (od roku 2014), so súčasným prechodom od fázy výskumu a vývoja k praktickému zavedeniu nových zariadení a technológií.

V „semaforových“ posúdeniach, ktoré dnes Komisia zverejnila na základe dvoch správ o pokroku, sa zdôrazňuje vážny dôvod na obavy v súvislosti s dvoma základnými prvkami projektu jednotného európskeho neba. Ide o schému výkonnosti a funkčné bloky vzdušného priestoru.

1. Schéma výkonnosti:

Výsledok: Iba 5 z 27 členských štátov (Belgicko, Dánsko, Litva, Luxembursko a Holandsko) dostali „zelenú“ a sú na dobrej ceste k splneniu oboch cieľov (v súvislosti s nákladmi a kapacitou/omeškaniami) na obdobie rokov 2012 až 2014. Komisia dnes vydala odporúčania a požiadala členské štáty o revíziu týchto cieľov. V prípade potreby Komisia môže prijať záväzné rozhodnutie, v ktorom dotknuté členské štáty požiada o vykonanie konkrétnych nápravných opatrení, napriek tomu, že ešte ostáva trochu času na splnenie cieľov bez nutnosti prijatia tohto opatrenia.

Súčasné plány členských štátov by nesplnili kapacitný cieľ v rámci EÚ (0,5 minútové meškanie na jeden let v roku 2014). Ak by sa tento cieľ dosiahol, v rokoch 2012 až 2014 by sa ušetrilo približne 920 miliónov EUR vďaka menej častým a kratším meškaniam.

Vnútroštátne plány výkonnosti by navyše v roku 2014 nesplnili plán nákladovej účinnosti ATM v rámci EÚ o 2,4 %. To by malo veľký dosah na používateľov vzdušného priestoru, ako aj na dôveryhodnosť jednotného európskeho neba. Na splnenie cieľa sú potrebné ďalšie opatrenia zamerané na dosiahnutie úspory vo výške 250 miliónov EUR počas celého trojročného referenčného obdobia (2012 až 2014).

2. Funkčné bloky vzdušného priestoru (FAB):

Výsledok: Všetky funkčné bloky vzdušného priestoru okrem jedného, dánsko-švédskeho, sa nachádzajú v oranžovom alebo červenom pásme a predstavujú vážny dôvod na obavy. Komisia vyzýva členské štáty, aby urýchlene prijali potrebné opatrenia. Neschopnosť prijať opatrenia na vnútroštátnej úrovni by Komisiu oprávňovala opäť otvoriť legislatívne balíky SES a zaviesť radikálnejšie riešenie.

Podrobnejšie informácie o dvoch správach o pokroku, výkonnostných cieľoch a FAB nájdete v MEMO/11/831.

Základné údaje: Jednotné európske nebo

Hrozí , že európsky vzdušný priestor a letiská dosiahnu hranice svojej kapacity. Bez značných investícií do modernizácie systému manažmentu letovej prevádzky v Európe (jednotné európske nebo) náš vzdušný priestor a letiská budú preplnené.

 • Už dnes cez 440 letísk prechádza ročne 1,4 miliardy cestujúcich.

 • To predstavuje 26 000 letov denne v európskom vzdušnom priestore.

 • Ročne sa realizuje 10 miliónov letov a tento počet každým rokom narastá o 5 %.

 • O 20 rokov to teda bude 16,9 milióna letov, čo znamená, že v roku 2030 bude počet letov ponad Európu rovnaký, ako je počet obyvateľov Pekingu.

Cieľ – hladké, bezpečné lety bez meškaní.

 • Problém: systém manažmentu letovej prevádzky (ATM) je zastaraný, niektoré základné technológie pochádzajú z 50. rokov.

 • Riešenie: modernizácia európskeho vzdušného priestoru a vytvorenie celoeurópskeho riadenia letovej prevádzky (jednotný vzdušný priestor), t. j. modernizácia nesúrodej mozaiky 27 vnútroštátnych vzdušných priestorov s cieľom vytvoriť jednotný európsky systém ATM.

 • a) strojnásobenie kapacity vzdušného priestoru

 • b) desaťnásobné zvýšenie bezpečnosti

 • c) zníženie vplyvu na životné prostredie o 10 %

 • d) zníženie nákladov na manažment letovej prevádzky o 50 %

Realizácia jednotného európskeho neba – Európska komisia, členské štáty, EUROCONTROL, SESAR a sektor leteckej dopravy.

ANNEX 1

European Commission "Traffic light assessment" of progress on functional airspace blocks.

Target: All 9 FABs to be fully operational by end 2012.

Result: All FABs in orange or red zones except for one (Denmark/Sweden)

ANNEX 2

European Commission "traffic light assessment" of Member State performance plans for ATM cost and capacity (delays)

Target: Performance scheme meeting EU-wide targets to start early 2012.

Result: Only 5 Member States have submitted performance plans which would enable the EU wide targets to be met. All others are in the orange or red zones.

Kontaktné osoby:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar