Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Luchtvaart: voortgangsverslagen tonen aan dat kerndoelstellingen voor Europees luchtverkeersbeheer "op de tocht staan"

Brussel, 25 november 2011 – Vandaag gepubliceerde voortgangsverslagen over het gemeenschappelijk Europees luchtruim, een pakket verstrekkende voorstellen om uiterlijk in 2030 een pan-Europees systeem voor luchtverkeersbeheer tot stand te brengen, hebben de alarmbellen doen rinkelen. "De kans is reëel dat we achterop zullen raken en niet meer in staat zullen zijn te voldoen aan de toenemende vraag naar luchtvervoer, die tegen 2030 bijna zal verdubbelen", zei vicevoorzitter van de Europese Commissie Siim Kallas, die verantwoordelijk is voor vervoer. 2012 wordt het jaar van de waarheid voor het gemeenschappelijk Europees luchtruim en er staat veel op het spel. Ondanks de reeds geleverde inspanningen blijkt uit de zogenaamde verkeerslichtevaluatie van de Commissie dat een grote meerderheid van de lidstaten zich in de oranje en de rode zone bevindt en dus het gevaar loopt kritieke doelstellingen voor 2012 niet te zullen halen (zie bijgevoegde verkeerslichttabel).

2012 wordt een cruciaal jaar voor het gemeenschappelijk Europees luchtruim. Er moeten vier sleuteldoelstellingen worden bereikt:

 • de prestatieregeling, waarbij kerndoelstellingen voor het luchtverkeersbeheer worden vastgesteld (moet begin 2012 van start gaan);

 • de negen 'functionele luchtruimblokken' (moeten eind 2012 operationeel zijn);

 • de netwerkbeheerder voor het luchtverkeersbeheer (Eurocontrol is reeds aangewezen als netwerkbeheerder);

 • de start van de tenuitvoerleggingsfase van SESAR, de technologische arm van het gemeenschappelijk Europees luchtruim (vanaf 2014), waarbij de stap moet worden gezet van de O&O-fase naar de uitrol van nieuwe apparatuur en technologie.

In de zogenaamde verkeerslichtevaluaties die de Commissie vandaag heeft gepubliceerd en die gebaseerd zijn op twee voortgangsverslagen, wordt benadrukt dat er ernstige redenen tot ongerustheid zijn voor twee belangrijke elementen die centraal staan in het gemeenschappelijk Europees luchtruim: de prestatieregeling en de functionele luchtruimblokken.

1. De prestatieregeling:

Het resultaat: Slechts 5 van de 27 lidstaten (België, Denemarken, Litouwen, Luxemburg en Nederland krijgen 'groen licht' en zijn op de goede weg om beide streefcijfers (inzake kostenefficiëntie en capaciteit/vertragingen) voor 2012-2014 te halen. De Commissie heeft vandaag aanbevelingen gedaan waarin zij de lidstaten verzoekt deze streefcijfers te herzien. Indien nodig kan de Commissie een bindend besluit vaststellen waarin zij de lidstaten in kwestie verzoekt specifieke corrigerende maatregelen uit te voeren, maar de lidstaten hebben nog even de tijd om de streefcijfers te halen zonder dat dergelijke maatregelen hoeven te worden genomen.

De huidige plannen van de lidstaten volstaan niet om te kunnen voldoen aan de EU-capaciteitsdoelstelling van een vertraging van maximum 0,5 minuten per vlucht in 2014. Als deze doelstelling wordt gehaald, levert het geringere aantal vertragingen en de kortere duur ervan voor de periode 2012-2014 een besparing van ongeveer 920 miljoen euro op.

Bovendien zullen de nationale prestatieplannen in 2014 2,4% tekortschieten om de EU-doelstelling inzake kostenefficiëntie van het luchtverkeersbeheer te halen. Dit zal zware gevolgen hebben voor zowel de gebruikers van het luchtruim als voor de geloofwaardigheid van het gemeenschappelijk Europees luchtruim. Om die doelstelling te verwezenlijken, zijn extra maatregelen nodig. Op die manier kan over de hele referentieperiode van drie jaar (2012-14) 250 miljoen euro worden bespaard.

2. De functionele luchtruimblokken

Het resultaat: Alle luchtruimblokken, met uitzondering van het Deens/Zweedse, zitten in de oranje of rode zone en geven dus aanleiding tot ernstige bezorgdheid. De Commissie dringt er bij de lidstaten op aan dat deze hun inspanningen moeten opvoeren. Indien de nodige maatregelen op nationaal niveau uitblijven, kan de Commissie zich genoodzaakt zien de wetgevingspakketten met betrekking tot het gemeenschappelijk Europees luchtruim te heropenen om er een meer drastische oplossing in op te nemen.

Voor nadere informatie over de twee voortgangsverslagen, prestatiedoelstellingen en luchtruimblokken: MEMO/11/831.

Belangrijke feiten en cijfers: het gemeenschappelijk Europees luchtruim

Het Europese luchtruim en de Europese luchthavens dreigen verzadigd te geraken. Zonder aanzienlijke investeringen om het Europese systeem voor luchtverkeersbeheer (het gemeenschappelijk Europees luchtruim) te moderniseren, zullen ons luchtruim en onze luchthavens uit hun voegen barsten.

 • Nu al krijgen de 440 luchthavens 1,4 miljard passagiers per jaar te verwerken.

 • Dit is dagelijks goed voor een wirwar van 26 000 vluchten in het Europese luchtruim.

 • Er vinden elk jaar tien miljoen vluchten plaats, en dit aantal groeit elk jaar met 5%.

 • Binnen twintig jaar zullen er dus jaarlijks 16,9 miljoen vluchten door Europa plaatsvinden. Dat zijn evenveel vluchten als er inwoners van Beijing zijn.

De uitdaging is om vluchten vlot, veilig en stipt te laten verlopen.

 • Probleem: het systeem voor het luchtverkeersbeheer is achterhaald. Sommige basistechnologieën dateren uit de jaren '50.

 • Oplossing: het Europese luchtruim moderniseren om een pan-Europees luchtverkeersbeheer (Single Sky) tot stand te brengen, en de lappendeken van 27 nationale luchtruimen omvormen tot een coherent pan-Europees systeem voor luchtverkeersbeheer, waardoor.

 • a) de luchtruimcapaciteit verdrievoudigt;

 • b) het veiligheidsniveau tien keer beter wordt;

 • e) het milieueffect met 10% afneemt;

 • d) de kosten voor luchtverkeersbeheer met 50% dalen.

Tenuitvoerlegging van de Single Sky - de Europese Commissie, de lidstaten, EUROCONTROL, SESAR en de luchtvaartsector

ANNEX 1

European Commission "Traffic light assessment" of progress on functional airspace blocks.

Target: All 9 FABs to be fully operational by end 2012.

Result: All FABs in orange or red zones except for one (Denmark/Sweden)

ANNEX 2

European Commission "traffic light assessment" of Member State performance plans for ATM cost and capacity (delays)

Target: Performance scheme meeting EU-wide targets to start early 2012.

Result: Only 5 Member States have submitted performance plans which would enable the EU wide targets to be met. All others are in the orange or red zones.

Contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar