Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Aviācija. Progresa ziņojumi liek secināt, ka Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības galveno mērķu sasniegšana ir apdraudēta

Brisele, 2011. gada 25. novembris. Šodien publicētie ziņojumi par vienoto Eiropas gaisa telpu, kurai līdz 2030. gadam ierosināts ieviest Eiropas mēroga gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu, pauž brīdinājumu. "Pastāv reāls risks, ka mēs atpaliksim un nespēsim apmierināt pieaugošās vajadzības saistībā ar gaisa satiksmi, kuras apmēri līdz 2030. gadam būs gandrīz divkāršojušies", teica Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass, kurš atbild par transportu. 2012. gads vienotās Eiropas gaisa telpas projektam būs izšķirošs gads. Daudz kas ir likts uz spēles. Komisijas novērtējums, kurā valstis atbilstīgi to rezultātiem sagrupētas pēc luksofora gaismas krāsām, liecina, ka, neraugoties uz līdzšinējiem centieniem, vairums dalībvalstu ierindojamas dzeltenajā vai sarkanajā zonā un, iespējams, nespēs sasniegt 2012. gadam noteiktos svarīgos mērķus (skatīt "luksofora krāsu tabulas" pielikumā).

2012. gads vienotās Eiropas gaisa telpas projektam ir ļoti nozīmīgs gads. Ir noteikti četri galvenie mērķi:

 • darbības uzlabošanas sistēma, kurā noteikti galvenie gaisa satiksmes pārvaldības (ATM) mērķi (to sāks piemērot 2012. gada sākumā);

 • deviņi funkcionālie gaisa telpas bloki (paredzams, ka tie būs pilnībā ieviesti līdz 2012. gada beigām);

 • gaisa satiksmes pārvaldības tīkla pārvaldnieks (jau izraudzīts Eurocontrol);

 • vienotās Eiropas gaisa telpas tehnoloģiskā komponenta SESAR izvēršanas posma uzsākšana (no 2014. gada), no pētniecības un izstrādes posma pārejot uz jauna aprīkojuma un tehnoloģiju ieviešanu.

Šodien Komisijas publicētie novērtējumi luksofora gaismas krāsu veidā, kas balstīti uz diviem progresa ziņojumiem, liecina, ka pastāv nopietns iemesls bažām saistībā ar diviem galvenajiem elementiem, kas ir ārkārtīgi būtiski vienotās Eiropas gaisa telpas projektam, ― darbības uzlabošanas sistēmu un funkcionālajiem gaisa telpas blokiem.

1. Par darbības uzlabošanas sistēmu

Rezultāti. Tikai 5 no 27 dalībvalstīm (Beļģija, Dānija, Lietuva, Luksemburga un Nīderlande) novērtējumā ieguvušas " zaļo gaismu " un ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu abus 2012.–2014. gada laikposmam noteiktos mērķus (izmaksu efektivitātes un kapacitātes/kavēšanās jomās). Komisija šodien nāca klajā ar ieteikumiem, aicinot dalībvalstis pārskatīt šos mērķus. Ja nepieciešams, Komisija var pieņemt saistošu lēmumu, pieprasot attiecīgajai dalībvalstij vai dalībvalstīm īstenot konkrētus korektīvos pasākumus. Ja tas netiks darīts, mērķu īstenošanai paliks maz laika.

Īstenojot patlaban spēkā esošos dalībvalstu plānus, netiktu izpildīts kapacitātes mērķis — visā ES nodrošināt, ka 2014. gadā vidējais kavēšanās laiks uz lidojumu nepārsniedz 0,5 minūtes. Ja šis mērķis tiktu sasniegts, 2012.–2014. gadā, samazinoties kavējumu skaitam un ilgumam, tiktu ietaupīti aptuveni 920 miljoni eiro.

Turklāt, īstenojot valstu pašreizējos darbības uzlabošanas plānus, 2014. gadā mēs par 2,4 % atpaliktu no ES mēroga gaisa satiksmes pārvaldības izmaksu efektivitātes mērķa. Tas būtiski ietekmētu gan gaisa telpas izmantotāju darbību, gan vienotās Eiropas gaisa telpas uzticamību. Šā mērķa sasniegšanai ir nepieciešami papildu pasākumi, lai panāktu 250 miljonu eiro lielu ietaupījumu visā triju gadu (2012.–2014.) laikposmā.

2. Par funkcionālajiem gaisa telpas blokiem

Rezultāti. Funkcionālie gaisa telpas bloki, izņemot vienu ― Dānijas/Zviedrijas funkcionālo gaisa telpas bloku ―, ir ierindoti dzeltenajā vai sarkanajā zonā un rada nopietnu iemeslu bažām. Komisija neatlaidīgi skubina dalībvalstis aktivizēt savu darbību. Nespēja veikt pasākumus valstu līmenī var būt par iemeslu tam, ka Komisija būs spiesta vēlreiz atgriezties pie Eiropas gaisa telpas tiesību aktiem un noteikt radikālākus risinājumus.

Sīkāka informācija par abiem progresa ziņojumiem, darbības uzlabošanas mērķiem un funkcionālajiem gaisa telpas blokiem atrodama šeit: MEMO/11/831.

Galvenie fakti un skaitļi ― vienotā Eiropas gaisa telpa

Eiropas gaisa telpai un lidostām draud pārblīvētība. Ja netiks veikti būtiski ieguldījumi Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmas (vienotās Eiropas gaisa telpas) modernizēšanai, mūsu gaisa telpa un lidostas būs pārpildītas.

 • Jau tagad 440 lidostas apkalpo 1,4 miljardus pasažieru gadā.

 • Ik dienu Eiropas gaisa telpu šķērso 26 000 lidojumu.

 • Ik gadu tiek veikti 10 miljoni lidojumu, un šis skaits katru gadu pieaug par 5 %.

 • Tātad pēc 20 gadiem Eiropu gadā šķērsos 16,9 miljoni lidojumu, kas atbilst Pekinas iedzīvotāju skaitam.

Uzdevums būtu panākt, lai lidojumi norisinātos bez kavēkļiem, droši un saskaņā ar grafiku.

 • Problēma ir tā, ka gaisa pārvaldības sistēma ir novecojusi; dažas no izmantotajām pamattehnoloģijām ir pieredzējušas vēl pagājušā gadsimta 50. gadus.

 • Risinājums ir modernizēt Eiropas gaisa telpu, lai izveidotu Eiropas mēroga gaisa satiksmes kontroles sistēmu (vienoto gaisa telpu), un izveidot saskaņotu Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu līdz šim sadrumstalotajai gaisa telpai virs 27 valstīm:

 • a) trīskāršot gaisa telpas kapacitāti;

 • b) desmitkārtīgi uzlabot aviācijas drošumu;

 • c) samazināt ietekmi uz vidi par 10 %;

 • d) samazināt gaisa satiksmes pārvaldības izmaksas par 50 %.

Vienotās gaisa telpas projekta īstenošana ― Eiropas Komisija, dalībvalstis, EUROCONTROL, SESAR un aviācijas nozare.

ANNEX 1

European Commission "Traffic light assessment" of progress on functional airspace blocks.

Target: All 9 FABs to be fully operational by end 2012.

Result: All FABs in orange or red zones except for one (Denmark/Sweden)

ANNEX 2

European Commission "traffic light assessment" of Member State performance plans for ATM cost and capacity (delays)

Target: Performance scheme meeting EU-wide targets to start early 2012.

Result: Only 5 Member States have submitted performance plans which would enable the EU wide targets to be met. All others are in the orange or red zones.

Kontaktpersonas :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar