Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Ilmailu: Euroopan ilmaliikenteen hallintaa varten asetetut keskeiset tavoitteet uhkaavat jäädä saavuttamatta

Bryssel 25. marraskuuta 2011 – Tänään julkaistut tilannekatsaukset yhtenäisestä eurooppalaisesta ilmatilasta, eli yleiseurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän käyttöönottamisesta vuoteen 2030 mennessä, laittoivat hälytyskellot soimaan. Liikenneasioista vastaavan Euroopan komission varapuheenjohtajan Siim Kallasin mukaan vaarana on, että jäämme jälkeen tavoitteistamme emmekä pysty vastaamaan lentomatkustamisen kasvaviin vaatimuksiin ottaen huomioon, että lentoliikenteen ennakoidaan lähes kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä. ”Vuosi 2012 on yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan kannalta ratkaiseva, ja haasteet ovat suuret", Kallas totesi. Toteutetuista toimista huolimatta komission ”liikennevaloarviointi” osoittaa, että jäsenvaltioista suurin osa on oranssilla tai punaisella alueella, mikä tarkoittaa, että vuodeksi 2012 asetetut kriittiset tavoitteet uhkaavat jäädä niissä saavuttamatta (ks. liitteenä olevat "liikennevaloja" koskevat taulukot).

Vuosi 2012 on yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan kannalta ratkaiseva, ja seuraavat neljä keskeistä tulostavoitetta on saavutettava:

 • suorituskyvyn kehittämisjärjestelmä, jossa asetetaan keskeiset ilmaliikenteen hallintatavoitteet (käyttöönotto vuoden 2012 alusta),

 • yhdeksän "toiminnallista ilmatilan lohkoa" (käyttövalmius vuoden 2012 loppuun mennessä),

 • ilmaliikenteen hallintaverkon hallinnoija (Eurocontrol jo nimetty tehtävään);

 • SESARin, yhtenäisen ilmatilan teknologisen ulottuvuuden, käyttöönottovaiheen käynnistäminen (vuodesta 2014) siirryttäessä tutkimus- ja kehitysvaiheesta uusien välineiden ja uuden teknologian käyttöönottoon.

Komission tänään julkaisemista kahteen tilannekatsaukseen perustuvista "liikennevaloarvioinneista" käy ilmi, että seuraavat kaksi osatekijää, jotka ovat yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan kannalta keskeisiä, antavat aihetta vakavaan huoleen: suorituskyvyn kehittämisjärjestelmä ja toiminnalliset ilmatilan lohkot.

1. Suorituskyvyn kehittämisjärjestelmä:

Tulokset: 27:stä jäsenvaltiosta vain viidelle (Belgia, Tanska, Liettua, Luxemburg ja Alankomaat) näytetään "vihreää valoa", eli ne etenevät odotetusti kohti molempien kaudeksi 2012–2014 asetettujen tavoitteiden (kustannukset ja kapasiteetti/viivästykset) saavuttamista. Komissio on antanut tänään jäsenvaltioille suosituksia kyseisten tavoitteiden tarkistamiseksi. Komissio voi tarvittaessa tehdä sitovan päätöksen, jossa asianomaisia jäsenvaltioita vaaditaan toteuttamaan erityisiä korjaavia toimenpiteitä, vaikka jäljellä onkin enää vähän aikaa täyttää kyseiset tavoitteet tällaiseen ratkaisuun turvautumatta.

Jäsenvaltioiden nykyiset suunnitelmat eivät riitä täyttämään EU:n laajuista kapasiteettitavoitetta, joka on 0,5 minuutin viivästyminen lentoa kohden vuonna 2014. Tämän tavoitteen saavuttaminen saisi vuosina 2012–2014 aikaan noin 920 miljoonan euron säästöt viivästymisten vähenemisen ja lyhenemisen ansiosta.

Lisäksi kansalliset suorituskyvyn kehittämissuunnitelmat jäisivät ilmaliikenteen hallinnan kustannustehokkuuteen liittyvästä EU:n laajuisesta tavoitteesta 2,4 prosentilla vuonna 2014. Tällä olisi merkittävää vaikutusta sekä ilmatilan käyttäjiin että yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan uskottavuuteen. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan lisätoimenpiteitä, jotta kolmivuotisen viitekauden aikana (2012–2014) saataisiin aikaan 250 miljoonan euron säästöt.

2. Toiminnalliset ilmatilan lohkot

Tulokset: Kaikki toiminnalliset ilmatilan lohkot ovat yhtä eli Tanskan ja Ruotsin lohkoa lukuun ottamatta oranssilla tai punaisella alueella, joten niiden tilanne on erittäin huolestuttava. Komissio vaatii jäsenvaltioita tehostamaan toimintaansa. Ellei toimenpiteitä toteuteta kansallisella tasolla, komissio voi joutua avaamaan uudelleen yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevat lainsäädäntöpaketit ottaakseen käyttöön jonkin radikaalimman ratkaisun.

Lisätietoja kahdesta tilannekatsauksesta, suorituskykytavoitteista ja toiminnallisista ilmatilan lohkoista: MEMO/11/831

Perustietoja: yhtenäinen eurooppalainen ilmatila

Eurooppalaista ilmatilaa ja eurooppalaisia lentoasemia uhkaa ylikuormittuminen. Jollei Euroopan ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa) nykyaikaistamiseen investoida huomattavasti, ilmatilamme ruuhkautuu ja lentoasemamme tulevat toimimaan äärirajoilla.

 • Euroopan 440 lentoaseman kautta kulkee jo nykyisin 1,4 miljardia matkustajaa vuodessa.

 • Tämä tarkoittaa päivittäin 26 000 lentoa Euroopan ilmatilassa.

 • Lentojen vuosittainen määrä on 10 miljoonaa, ja tämä määrä kasvaa vuosittain jopa 5 prosenttia.

 • Tämä tarkoittaa, että 20 vuoden päästä lentojen vuotuinen määrä on 16,9 miljoonaa – Euroopan ilmatilassa vuonna 2030 liikennöitävien lentojen määrä on siis yhtä suuri kuin Pekingin asukasluku.

- Haasteena on pystyä liikennöimään lennot sujuvasti, turvallisesti ja aikataulussa.

 • Ongelma: ilmaliikenteen hallintajärjestelmä on vanhentunut; osa käytössä olevista perusteknologioista on peräisin 1950-luvulta.

 • Ratkaisu: Euroopan ilmatilan nykyaikaistaminen yleiseurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (yhtenäinen eurooppalainen ilmatila) luomiseksi - 27 kansallisesta ilmatilasta koostuvan hajanaisen kokonaisuuden modernisoiminen johdonmukaiseksi yleiseurooppalaiseksi ilmaliikenteen hallintajärjestelmäksi.

 • a) ilmatilan kapasiteetin kolminkertaistaminen

 • b) turvallisuuden parantaminen kymmenkertaisesti

 • c) ympäristövaikutusten vähentäminen 10 prosentilla

 • d) ilmaliikenteen hallintakustannusten vähentäminen 50 prosentilla

Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan täytäntöönpano – Euroopan komissio, jäsenvaltiot, Eurocontrol, SESAR ja ilmailuala

ANNEX 1

European Commission "Traffic light assessment" of progress on functional airspace blocks.

Target: All 9 FABs to be fully operational by end 2012.

Result: All FABs in orange or red zones except for one (Denmark/Sweden)

ANNEX 2

European Commission "traffic light assessment" of Member State performance plans for ATM cost and capacity (delays)

Target: Performance scheme meeting EU-wide targets to start early 2012.

Result: Only 5 Member States have submitted performance plans which would enable the EU wide targets to be met. All others are in the orange or red zones.

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar