Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eυρωπαϊκη Επιτροπη – Δελτιο Τύπου

Αερομεταφορές: οι εκθέσεις προόδου δείχνουν ότι υπάρχει κίνδυνος να μην επιτευχθούν κύριοι στόχοι του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας

Bρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2011 – Οι εκθέσεις προόδου που δημοσιεύθηκαν σήμερα για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό – σχετικά με τις αναλυτικές προτάσεις για την καθιέρωση πανευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας μέχρι το 2030 – «κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου». «Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να καθυστερήσουμε και να βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε στην αυξανόμενη ζήτηση αερομεταφορών, η οποία προβλέπεται ότι θα είναι σχεδόν διπλάσια μέχρι το 2030», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Siim Kallas, αρμόδιος σε θέματα μεταφορών. «Το 2012 είναι έτος αποφασιστικής σημασίας για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, και το διακύβευμα είναι μεγάλο. Παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί, η εκτίμηση της Επιτροπής για να δοθεί το «πράσινο φως» δείχνει ότι η συντριπτική πλειονότητα των κρατών μελών βρίσκονται στο πορτοκαλί ή στο κόκκινο και υπάρχει το ενδεχόμενο το 2012 να μην επιτευχθούν κρίσιμοι στόχοι (βλ. συνημμένους πίνακες «πράσινο φως»).

Το 2012 είναι κρίσιμο έτος για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό – υπάρχουν τέσσερα κύρια παραδοτέα:

 • ο μηχανισμός επιδόσεων, με τον καθορισμό στόχων στη διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας (ATM) (ο οποίος πρέπει να ξεκινήσει στις αρχές του 2012)·

 • τα «εννέα λειτουργικά τμήματα εναερίου χώρου» (που πρέπει να καταστούν επιχειρησιακά μέχρι τα τέλη του 2012)·

 • ο διαχειριστής του δικτύου ATM (ο Eurocontrol όπως έχει ήδη ορισθεί)·

 • η έναρξη της φάσης εγκατάστασης του SESAR, του τεχνολογικού όπλου του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (από το 2014), το οποίο περνά από τη φάση Ε&Α στη φάση εγκατάστασης νέου εξοπλισμού και τεχνολογίας.

Στις εκτιμήσεις «πράσινο φως» που δημοσίευσε σήμερα η Επιτροπή – με βάση δύο εκθέσεις προόδου – επισημαίνεται ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με δύο κύρια στοιχεία που βρίσκονται στον πυρήνα του έργου «Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός»: τον μηχανισμό επιδόσεων και τα λειτουργικά τμήματα εναερίου χώρου.

1. Σχετικά με τον μηχανισμό επιδόσεων:

Tο αποτέλεσμα: Μόνον 5 από τα 27 κράτη μέλη (Bέλγιο, Δανία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο και Κάτω Χώρες) παίρνουν το «πράσινο φως» και είναι εντός του χρονοδιαγράμματος για να επιτύχουν και τους δύο στόχους (για το κόστος και τη χωρητικότητα/τις καθυστερήσεις) για την περίοδο 2012–14. Η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα συστάσεις ζητώντας από τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν τους στόχους αυτούς. Εάν χρειασθεί, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει δεσμευτική απόφαση με την οποία να ζητεί από το(τα) αντίστοιχο(α) κράτος(η) μέλος(η) την εφαρμογή ειδικών διορθωτικών μέτρων, παρά το γεγονός ότι απομένει λίγος χρόνος για την επίτευξη των στόχων εάν η Επιτροπή δεν προσφύγει σε αυτό το μέτρο.

Με τα υπάρχοντα σχέδια των κρατών μελών δεν θα επιτευχθεί ο πανευρωπαϊκός στόχος χωρητικότητας για καθυστέρηση 0,5 λεπτά της ώρας ανά πτήση το 2014. Εάν επιτευχθεί ο στόχος αυτός, θα εξοικονομηθούν περίπου 920 εκατ. ευρώ την περίοδο 2012–14 λόγω λιγότερων και βραχύτερων καθυστερήσεων.

Επιπλέον, με τα εθνικά σχέδια επιδόσεων δεν θα επιτευχθεί το 2014 ο πανευρωπαϊκός στόχος του 2,4% για την οικονομική απόδοση της ATM. Αυτό θα έχει τεράστιο αντίκτυπο, τόσο για τους χρήστες του εναερίου χώρου όσο και για την αξιοπιστία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού. Για τον στόχο αυτό, χρειάζονται πρόσθετα μέτρα ώστε να επιτευχθεί εξοικονόμηση 250 εκατ. ευρώ καθ’όλη την τριετή περίοδο αναφοράς (2012–14).

2. Για τα λειτουργικά τμήματα εναερίου χώρου (FAB)

Tο αποτέλεσμα: Όλα τα λειτουργικά τμήματα εναερίου χώρου, με εξαίρεση ένα, το FAB Δανίας/Σουηδίας, είναι στο πορτοκαλί ή στο κόκκινο και δημιουργούν μεγάλες ανησυχίες. Η Επιτροπή καλεί επειγόντως τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τις δράσεις τους. Εάν δεν ληφθούν μέτρα σε εθνικό επίπεδο, η Επιτροπή μπορεί να επανεξετάσει τη δέσμη νομοθετικών μέτρων για τον ΕΕΟ ώστε να επιβάλει πιο ριζοσπαστική λύση.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις δύο εκθέσεις προόδου, τους στόχους επιδόσεων και τα FAB, βλ.: MEMO/11/831

Kύρια γεγονότα και αριθμητικά στοιχεία: Ενιαίος Ουρανός

Οι ευρωπαϊκοί αιθέρες και αερολιμένες κινδυνεύουν να κορεσθούν. Χωρίς ουσιαστικές επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη (Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός), οι αιθέρες και οι αερολιμένες μας θα υπερκορεσθούν.

 • Διακινούνται ήδη 1,4 δισεκατομμύρια επιβάτες τον χρόνο σε 440 αερολιμένες.

 • Αυτό σημαίνει 26.000 πτήσεις ημερησίως με αεροπλάνα που διασχίζουν τον ευρωπαϊκό ουρανό.

 • Κάθε χρόνο εκτελούνται 10 εκατομμύρια πτήσεις, οι οποίες αυξάνονται κάθε χρόνο κατά περίπου 5%.

 • Έτσι υπολογίζονται 16,9 εκατομμύρια πτήσεις ετησίως σε διάστημα 20 ετών – πράγμα που σημαίνει ότι το 2030 θα πετάξουν τόσα αεροσκάφη διασχίζοντας την Ευρώπη όσοι είναι οι κάτοικοι του Πεκίνου.

 • Η πρόκληση – πτήσεις ομαλές, ασφαλείς και στην ώρα τους.

 • Πρόβλημα: το σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας είναι αρχαϊκό· ορισμένες από τις βασικές του τεχνολογίες χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1950.

 • Λύση: εκσυγχρονισμός του ευρωπαϊκού εναερίου χώρου για να δημιουργηθεί πανευρωπαϊκός έλεγχος της εναέριας κυκλοφορίας (Ενιαίος Ουρανός) – εκσυγχρονισμός ενός κατακερματισμένου μωσαϊκού 27 εθνικών εναερίων χώρων ώστε να διαμορφωθεί ένα συνεκτικό πανευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.

 • α) τριπλασιασμός της χωρητικότητας του εναερίου χώρου

 • β) κατά δέκα φορές βελτίωση της ασφάλειας πτήσεων

 • γ) κατά 10% μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον

 • δ) κατά 50% μείωση του κόστους διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.

Εφαρμογή του Ενιαίου Ουρανού – Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κράτη μέλη, EUROCONTROL, SESAR και αεροπορικός κλάδος.

ANNEX 1

European Commission "Traffic light assessment" of progress on functional airspace blocks.

Target: All 9 FABs to be fully operational by end 2012.

Result: All FABs in orange or red zones except for one (Denmark/Sweden)

ANNEX 2

European Commission "traffic light assessment" of Member State performance plans for ATM cost and capacity (delays)

Target: Performance scheme meeting EU-wide targets to start early 2012.

Result: Only 5 Member States have submitted performance plans which would enable the EU wide targets to be met. All others are in the orange or red zones.

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar