Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Letectví: Podle zpráv o pokroku jsou klíčové cíle evropského systému řízení letového provozu „ohroženy“

Brusel 25. listopadu 2011 – V dnes zveřejněných zprávách o pokroku týkajících se jednotného evropského nebe (projektu s rozsáhlými návrhy zavést do roku 2030 celoevropský systém řízení letového provozu) se objevují varovné signály. „Existuje reálné nebezpečí, že zůstaneme pozadu a zjistíme, že nejsme schopni plnit rostoucí poptávku letecké dopravy, která se má do roku 2030 takřka zdvojnásobit“, prohlásil místopředseda Evropské komise a komisař odpovědný za dopravu Siim Kallas. „Rok 2012 je pro projekt jednotného evropského nebe přelomový a v sázce je mnoho. Navzdory dosavadnímu úsilí vyplývá z hodnocení Komise pomocí „semaforu“, že převážná většina členských států se nachází v oranžovém či červeném pásmu a hrozí jim, že nesplní kritické cíle pro rok 2012 (viz „semaforové“ tabulky v příloze).

Do roku 2012, který je pro jednotné evropské nebe rozhodující, musí být splněny tyto čtyři hlavní cíle:

 • zavedení systému sledování výkonnosti, jenž stanoví klíčové cíle řízení letového provozu (air traffic management – ATM) (má být zahájen na začátku roku 2012);

 • vytvoření devíti „funkčních bloků vzdušného prostoru“ (mají být uvedeny do provozu do konce roku 2012);

 • zahájení činnosti správce sítě ATM (tato funkce již byla svěřena agentuře Eurocontrol);

 • začátek realizace programu SESAR, technické složky projektu jednotného evropského nebe (od roku 2014), s ukončením fáze výzkumu a vývoje a zavedením nového vybavení a technologie.

„Semaforové“ hodnocení, které dnes Komise zveřejnila, vychází ze dvou zpráv o pokroku a vyzdvihuje dva hlavní problémy, jež se nacházejí přímo v jádru projektu jednotného evropského nebe a vzbuzují vážné obavy: jde o systém sledování výkonnosti a funkční bloky vzdušného prostoru.

1. Systém sledování výkonnosti:

Výsledky: Pouze 5 ze 27 členských států (Belgie, Dánsko, Litva, Lucembursko a Nizozemsko) dostaly „zelenou“ a jsou na dobré cestě ke splnění obou cílů (týkajících se nákladů a kapacity/zpoždění) v období 2012–2014. Komise dnes vydala doporučení, v nichž členské státy žádá o revizi těchto cílů. V případě potřeby by Komise mohla přijmout závazné rozhodnutí, v jehož rámci by daný členský stát nebo členské státy musely provést zvláštní nápravná opatření, ačkoli zbývá ještě trochu času ke splnění cílů bez nutnosti přijmout tato opatření.

Současné plány členských států neumožňují dosažení cíle EU v oblasti kapacity, který stanoví zpoždění 0,5 minuty na jeden let v roce 2014. Pokud by tento cíl byl splněn, v období let 2012 až 2014 by se díky méně častým a kratším zpožděním ušetřilo až 920 milionů eur.

Podle výsledků národní plány výkonnosti navíc o 2,4 % nesplní cíl EU pro nákladovou efektivnost v oblasti řízení letového provozu v roce 2014.

To by mělo vážný dopad jak na uživatele vzdušného prostoru, tak i na důvěryhodnost projektu jednotného evropského nebe. Ke splnění tohoto cíle je třeba přijmout dodatečná opatření a v průběhu celého tříletého referenčního období (2012–2014) tak dosáhnout úspor ve výši 250 milionů eur.

2. Funkční bloky vzdušného prostoru

Výsledky: Všechny funkční bloky vzdušného prostoru, s výjimkou jednoho, dánsko-švédského bloku, se nacházejí v oranžovém či červeném pásmu a dávají důvod k vážným obavám. Komise důrazně vyzývá členské státy, aby urychlily svou činnost. Pokud na úrovni členských států nebudou přijata požadovaná opatření, bude Komise případně muset znovu otevřít legislativní balíčky týkající se jednotného evropského nebe a zavést radikálnější řešení.

Podrobné informace o výše uvedených dvou zprávách o pokroku viz:

MEMO/11/831.

Klíčová fakta a číselné údaje týkající se jednotného evropského nebe

Kapacita evropského vzdušného prostoru a letišť je téměř vyčerpána. Bez podstatných investic do modernizace evropského systému řízení letového provozu (jednotné evropské nebe) bude vzdušný prostor a letiště naprosto přetížené.

 • Na 440 letištích se již nyní odbavuje 1,4 miliardy cestujících ročně.

 • To znamená, že napříč evropským vzdušným prostorem se denně realizuje 26 000 letů.

 • Za rok se počet letů pohybuje okolo 10 milionů a tento počet každým rokem stoupá o 5 %.

 • Za 20 let tak bude počet letů za rok činit již 16,9 milionu, což znamená, že v roce 2030 se bude počet letadel létajících přes Evropu rovnat počtu obyvatel Pekingu.

 • Hlavním cílem jsou lety, které probíhají hladce, bezpečně a včas.

 • Problém však spočívá v zastaralosti systému řízení letového provozu; některé základní technologie pocházejí z padesátých let 20. století.

 • Řešením je modernizace evropského vzdušného prostoru za účelem vytvoření celoevropského řízení letového provozu (jednotné nebe). To se neobejde bez modernizace roztříštěného systému 27 národních vzdušných prostorů tak, aby mohl vzniknout celoevropský systém řízení letového provozu.

 • a) Ztrojnásobení kapacity vzdušného prostoru

 • b) Desetinásobné zvýšení bezpečnosti

 • c) Snížení dopadu na životní prostředí o 10 %

 • d) Snížení nákladů na řízení letového provozu o 50 %

Projekt jednotného evropského nebe provádějí Evropská komise, členské státy, agentura EUROCONTROL, projekt SESAR a odvětví letectví.

ANNEX 1

European Commission "Traffic light assessment" of progress on functional airspace blocks.

Target: All 9 FABs to be fully operational by end 2012.

Result: All FABs in orange or red zones except for one (Denmark/Sweden)

ANNEX 2

European Commission "traffic light assessment" of Member State performance plans for ATM cost and capacity (delays)

Target: Performance scheme meeting EU-wide targets to start early 2012.

Result: Only 5 Member States have submitted performance plans which would enable the EU wide targets to be met. All others are in the orange or red zones.

Kontaktní osoby:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 2 2957461)


Side Bar