Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Nukleáris biztonság: terv szerint haladnak a stressztesztek

Brüsszel, november 24. – Az Európai Bizottság az atomerőművek ellenálló képességét vizsgáló próbák kapcsán most először kiadott közleményében megállapította, hogy az úgynevezett „stressztesztek” a terveknek megfelelően haladnak, és hozzájárulnak a nukleáris biztonság és védelem fokozásához az EU-ban. A fukushimai nukleáris balesetet követően az EU szinte azonnal reagált: az összes atomerőművel megállapodás született arról, hogy egységes kritériumrendszer alapján, önkéntes alapon mind a 143 létesítmény felméri ellenálló képességét. A mai napon közzétett közleményében a Bizottság áttekinti ezeknek a stresszteszteknek az első következtetéseit, rámutatva néhány olyan szakpolitikai területre, ahol a nukleáris biztonság új uniós keretrendszere még további közös szabályokkal erősíthető. A stressztesztek eredményeit jövőre hozzák nyilvánosságra, miután azok teljesen lezárultak.

Günther Oettinger energiaügyi biztos így nyilatkozott: „A stressztesztek az európai atomerőművek nukleáris biztonságának és védelmének fokozásához elengedhetetlenül szükségesek. A lehető legmagasabb szintű műszaki követelményeknél nem érhetjük be kevesebbel. Azt szabadon eldönthetik az egyes tagállamok, hogy kívánnak-e területükön nukleáris energiát előállítani, ám az állampolgárok életét nem veszélyeztethetik, és garantálniuk kell, hogy a legszigorúbb biztonsági szabályok nem csak előírások maradnak, hanem be is tartják őket az Unió határain innen és túl.”

A stressztesztben az atomerőművet működtető mind a 14 uniós tagállam (Belgium, Bulgária, a Cseh Köztársaság, az Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Magyarország, Németország, Románia, Spanyolország, Svédország, a Szlovák Köztársaság és Szlovénia), valamint Litvánia is részt vesz, amely jelenleg szereli le utolsó működő atomenergia-termelő egységét. A tagállamokon kívül Svájc és Ukrajna is tevékenyen együttműködik a programban, de az Unióval szomszédos más országok is jelezték, hogy készek a részvételre.

A próbák az előzetesen egyeztetett ütemezés szerint haladnak, eddig még nem történt csúszás. A nukleáris létesítmények üzemeltetőinek augusztus 15-ig kellett eljuttatniuk első jelentéseiket a nemzeti szabályozó hatóságoknak, amelyek pedig szeptember 15-ig megküldték az Európai Bizottságnak időközi nemzeti jelentéseiket.

A stresszteszt végrehajtása önkéntes alapú, az EU-ban most először kerül sor hasonló vizsgálatra. A jelenleg is tartó átfogó és átlátható értékelési folyamat tovább fokozza majd a nukleáris biztonságot és védelmet. A nukleáris biztonságnak megbonthatatlan egységet kell alkotnia: nem lehet rés a pajzson. Az uniós polgárok védelmét szem előtt tartva ezért létfontosságú, hogy olyan eljárás legyen érvényben, amely a lehető legszigorúbb közös biztonsági és védelmi normákat célozza.

A szándékos cselekményekből adódó védelmi fenyegetések megelőzésének és elhárításának képességét egy párhuzamos eljárás során vizsgálják az Európai Unió Tanácsa égisze alatt. A Bizottság az időközi jelentéséhez csatolta a Tanácson belül újonnan létrehozott, a nukleáris védettséggel foglalkozó ad hoc csoport munkajelentését. Ennek egyik fontos következtetése, hogy a tagállamok a nukleáris védelem terén készek további kötelezettségvállalásokra, a területen működő nemzeti rendszerek megszilárdítására és teljes mértékű kiaknázására.

Az Európai Bizottság számára már az eddigi teszteredmények is hasznos tanulságokkal szolgálnak, de a végső következtetésekre még a jövő évig várni kell, mert a vizsgálatok csak akkor zárulnak le teljesen. A közlemény megnevez néhány szakpolitikai területet, amelynek vonatkozásában további fellépés lenne indokolt akár a tagállamok közötti koordináció javításával, akár a nukleáris biztonság további uniós szintű szabályozásával:

  • Az atomerőművek helyének kiválasztására, megtervezésére, építésére és üzemeltetésére vonatkozóan egységes uniós követelményrendszer meghatározása szerepelne a jogszabály-alkotási javaslatokban. Szintén jogszabályokkal lehetne növelni a szükséges engedélyeket kiadó és a helyszíni ellenőrzéseket végrehajtó nemzeti szabályozók mozgásterét.

  • Célszerű lenne, ha a tagállamok határokon átívelő nukleáriskockázat-kezelési terveket léptetnének életbe, amelyek révén jobban fel tudnak készülni egy esetleges atomkatasztrófa-helyzetre és összehangoltabban tudnák azt elhárítani.

  • Európai felelősségszemléletre van szükség. Az esetleges balesetek áldozatait ugyanaz a kártalanítás illeti, bármely tagállam területén éljenek is.

  • Az uniós kutatási programoknak szintén a nukleáris biztonságra kellene összpontosítaniuk.

Előzmények

A stressztesztek azt hivatottak újonnan felmérni, hogy az atomerőművek kiállják-e a természeti katasztrófák, emberi mulasztások vagy szabotázscselekmények hatásait.

Az üzemeltetőknek a végső következtetéseket tartalmazó jelentéseiket 2011. október 31-ig, a nemzeti hatóságoknak pedig 2011. december 11-ig kell benyújtaniuk. A tagállami szakértők – az Európai Bizottság egy képviselőjével együtt – kölcsönösen ellenőrzik egymás nemzeti zárójelentéseit. A végső következtetéseket az Európai Bizottság az Európai Tanács 2012 júniusára ütemezett ülésén ismerteti majd.

A nemzeti jelentések és a szakértői értékelések nyilvánosak lesznek. Az előzetes nemzeti jelentések az ENSREG honlapján tekinthetők meg.

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/stress_tests_en.htm

Kapcsolattartók:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar