Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/144

V Bruseli 11. februára 2011

Digitálna agenda: Komisia vyzýva členské štáty, aby zvýšili informovanosť o jednotnom európskom tiesňovom čísle „112“.

Pri príležitosti „európskeho dňa čísla 112“ 11. februára Európska komisia vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili svoju snahu o zvýšenie informovanosti verejnosti o čísle 112, ktoré sa používa vo všetkých členských štátoch EÚ na spojenie s tiesňovými službami. Z výsledkov dnes zverejneného prieskumu v rámci celej EÚ vyplýva, že toto číslo, ktoré môže zachrániť život, stále nepoznajú približne traja zo štyroch občanov EÚ. Podľa predpisov EÚ v oblasti telekomunikácií sú však členské štáty povinné informovať svojich občanov o čísle 112. V záujme zvýšenia ochrany občanov EÚ sa od členských štátov ďalej vyžaduje, aby zlepšili presnosť a spoľahlivosť informácií o polohe volajúceho podľa nových predpisov EÚ v oblasti telekomunikácií, ktoré sa musia zapracovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 25. mája tohto roku (pozri MEMO/09/568).

Podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za digitálnu agendu Neelie Kroesová povedala: „Európske tiesňové číslo „112“ zachraňuje životy, ale len ak o ňom ľudia vedia. Členské štáty musia vynaložiť viac úsilia, aby každý človek vedel, že v núdzi môže zavolať na číslo 112.“

Miera informovanosti sa nezvyšuje

Nedávny prieskum Eurobarometra ukázal, že iba niečo viac ako štvrtina (26 %) oslovených občanov EÚ vedela spontánne určiť 112 ako číslo, prostredníctvom ktorého možno kontaktovať políciu, hasičov a zdravotnícke služby kdekoľvek v EÚ. Určiť 112 ako tiesňovú linku, na ktorú sa dá dovolať odkiaľkoľvek v EÚ, dokázala väčšina obyvateľov len v piatich krajinách (Česká republika, Fínsko, Luxembursko, Poľsko a Slovensko). V Grécku, Taliansku a Spojenom kráľovstve o tom bolo informovaných menej ako 10 % obyvateľov.

Zlepšenie na úrovni EÚ je za posledné roky minimálne (z 22 % v roku 2008 na 26 % v roku 2011). V niektorých krajinách sú však občania o čísle 112 ako o linke tiesňového volania fungujúcej v rámci celej EÚ informovaní oveľa lepšie než v minulom roku: Fínsko (z 50 % na 56 %), Holandsko (zo 45 % na 50 %) a Rakúsko (z 31 % na 39 %).

Kým väčšina krajín EÚ oznámila, že podnikli nejaké kroky na šírenie informácií o čísle 112 (napr. zobrazenie čísla 112 na vozidlách tiesňových služieb), podľa správy len 27 % občanov EÚ potvrdilo, že v priebehu minulého roka dostalo informácie týkajúce sa čísla 112. Komisia s ohľadom na pomalý pokrok posudzuje, či členské štáty primerane plnia svoj záväzok informovať občanov o čísle 112.

Zameranie na cestujúcich

Od roku 2009 musia mobilní operátori zasielať ľuďom, ktorí používajú mobilný telefón alebo zariadenia v rámci roamingu v iných krajinách EÚ, SMS alebo upozornenie s informáciami o čísle 112. Napriek tomu 81 % občanov EÚ, ktorí cestujú do iných členských štátov, v prieskume uviedlo, že takéto informácie nedostávajú. Podľa nových predpisov EÚ v oblasti telekomunikácií, ktoré sa majú zaviesť v máji 2011, musia byť tieto informácie dostupné pre cestujúcich napr. na letiskách, železničných staniciach a zastávkach medzinárodných autobusových liniek.

Informácia o polohe volajúceho

Prijatie presnej informácie o polohe volajúceho na linku 112 môže urýchliť príchod tiesňových služieb, zmierniť následky zranení a zachrániť životy. V nových predpisoch EÚ v oblasti telekomunikácií sa vyžaduje, aby boli informácie o polohe volajúceho dostupné okamžite po telefonickom spojení s tiesňovými službami a bezplatné. Ďalej sa v nich ustanovuje, že systémy sa musia zlepšiť, aby poskytovali presnejšie a spoľahlivejšie informácie o presnej polohe volajúceho.

V záujme zabezpečenia účinného fungovania čísla 112 Komisia začala právne konanie proti 14 členským štátom pre nedostupnosť informácie o polohe volajúceho. Po prijatí nápravných opatrení sa 13 prípadov uzavrelo (konanie ešte prebieha proti Taliansku - IP/09/1784). Právne konanie týkajúce sa dostupnosti čísla 112 sa začalo a následne uzavrelo aj proti Poľsku a Bulharsku (IP/05/1585,, IP/09/163), a v prípade Talianska ide o otázku, či tiesňové služby vybavujú volania na číslo 112 primerane (IP/10/65). Komisia v súčasnosti naďalej skúma situáciu v niekoľkých členských štátoch, v ktorých zrejme nie sú informácie o polohe volajúceho dostupné v prípade všetkých používateľoch pevných liniek a/alebo mobilných telefónov v rámci roamingu.

Súvislosti

Na európske tiesňové číslo 112 sa dá bezplatne dovolať z pevných liniek a mobilných telefónov vo všetkých členských štátoch EÚ (IP/08/1968). Dánsko, Fínsko, Holandsko, Malta, Portugalsko, Rumunsko a Švédsko sa tiež rozhodli zaviesť číslo 112 ako svoju hlavnú vnútroštátnu tiesňovú linku. Číslo 112 sa navyše začína používať aj mimo EÚ, napr. v Čiernej Hore, Chorvátsku a Turecku. Ukrajina tiež plánuje zaviesť toto číslo.

Webová stránka Komisie o čísle 112: www.ec.europa.eu/112

Video na zvýšenie informovanosti o čísle 112: www.ec.europa.eu/112 a

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=12592&src=1

Ako funguje číslo 112 v mojej krajine:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/ms/index_en.htm

Detský kútik (dostupný v 23 oficiálnych jazykoch EÚ):

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/index_en.htm

Flash Eurobarometer 285 „Európske tiesňové číslo 112“:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/docs/survey_summary2011.pdf

Správa Výboru pre komunikácie (COCOM) o implementácii čísla 112:

http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/cocom1/library?l=/public_documents_2011&vm=detailed&sb=Title

Webová stránka Neelie Kroesovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Digitálna agenda:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Pozri tiež MEMO/11/80

Príloha

Výsledky najnovšieho Eurobarometra „Európske tiesňové číslo 112“ (Február 2011).

Znalosť čísla 112 ako tiesňového čísla platného v celej EÚ (2008 – 2011)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

O2. Prostredníctvom ktorého telefónneho čísla sa môžete dovolať na tiesňové služby kdekoľvek v EÚ?

Základ: všetci respondenti podľa krajín

Informácie o Európskom tiesňovom čísle 112 a iných (národných) tiesňových číslach

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

O4A. Videli ste alebo počuli nejaké informácie týkajúce sa Európskeho tiesňového čísla „112“? A videli ste alebo počuli nejaké informácie o iných tiesňových číslach v (krajina)?

Základ: všetci respondenti EÚ27

Správa o tiesňovom čísle „112“ doručená počas pobytu v inej krajine EÚ

Základ: respondenti, ktorí cestovali do zahraničia

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

O5 Keď ste cestovali do inej krajiny/iných krajín EÚ za posledných 12 mesiacov, boli ste informovaní o možnosti použiť tiesňové číslo „112“ v danej krajine/daných krajinách EÚ?

Základ: respondenti, ktorí cestovali do inej krajiny EÚ za posledných 12 mesiacov, podľa krajín


Side Bar