Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE LT SK

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Ядрена безопасност: ЕС ще предостави допълнителни 500 млн. EUR за извеждане от експлоатация на стари ядрени реактори от съветски тип

Брюксел, 24 ноември 2011 г. — Европейската комисия предложи днес да осигури допълнителна помощ от ЕС в размер на 500 млн. евро за подпомагане на извежданията от експлоатация в България, Литва и Словакия. Тези средства ще допринесат за продължаване на безопасното извеждане от експлоатация на атомните електроцентрали „Козлодуй “, „Игналина“ и „Бохунице“. Новата финансова помощ следва да подкрепи усилията на трите държави-членки, които носят пълната отговорност за ядрената безопасност, включително за финансирането на извежданията от експлоатация.

Еврокомисарят по енергетиката Гюнтер Йотингер заяви: В интерес на нашите граждани е тези реактори да бъдат изведени безопасно от експлоатация и никога да не бъдат пускани отново. Тази допълнителна финансова подкрепа ще помогне на трите държави-членки да извършат по график изваждането на горивото и извеждането от експлоатация на въпросните ядрени реактори. Това е ясен израз на солидарност на ЕС, за когото ядрената безопасност е приоритет “.

Помощта на Съюза за извеждане от експлоатация на атомни електроцентрали има за цел постигане на необратимост на процеса на извеждане от експлоатация и отстраняване на основните източници на радиационна опасност. Предложението предвижда за България допълнителни 185 млн. EUR до 2020 г., за Литва 210 млн. EUR до 2017 г., а за Словакия 105 млн. EUR до 2017 г. (по цени за 2011 г.).

Преди да бъде предоставена финансовата подкрепа от Съюза, България, Словакия и Литва ще трябва да изпълнят определени условия:

  • Законодателството на ЕС относно ядрената безопасност и управлението на ядрените отпадъци трябва да бъде изцяло въведено.

  • Държавите-членки трябва да създадат правни рамки за своевременното натрупване на националните финансови ресурси за покриване на останалите финансови нужди. Това ще гарантира, че държавите-членки ще са в състояние постепенно да поемат необходимите финансови отговорности.

  • На Комисията трябва да бъдат представени подробни планове за извеждане от експлоатация. Тези планове ще бъдат основа за проследяване на усвояването на финансовата помощ от Съюза.

Контекст:

Като предварително условие за присъединяване към ЕС, България, Литва и Словакия трябваше да се ангажират да спрат и впоследствие да изведат от експлоатация своите ядрени реактори блокове 1 до 4 на АЕЦ „Козлодуй“, блокове 1 и 2 на АЕЦ „Игналина“ и блокове 1 и 2 на на АЕЦ „Бохунице V1“. И трите държави-членки изпълниха своите задължения и всички реакторни блокове бяха затворени в срок.

В израз на европейска солидарност ЕС се ангажира да предостави известна финансова помощ за извеждането от експлоатация на тези реактори. ЕС не се е ангажирал да финансира изцяло всички разходи. Предложените 500 млн. EUR са в допълнение на вече поетите ангажименти. За общата финансова помощ от ЕС за трите държави-членки до края на 2013 г. се предвиждат 2847,8 млн. EUR по сегашни цени (1367 млн. EUR за Литва, 613 млн. EUR за Словакия и 867,8 млн. евро за България).

Предложението на Комисията да предостави допълнителна финансова помощ след 2014 г. допринася за общата ядрена безопасност в ЕС. То позволява по-добро проследяване на цялостното приключване на извеждането от експлоатация, тъй като сумите и разпределението им ще бъдат обвързани с постигнатия напредък.

Допълнителна информация:

За повече информация относно извеждането от експлоатация вижте интернет страницата на ГД „Енергетика“:

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/decommissioning/decommissioning_en.htm

Contacts :

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar