Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Zaradi letne prilagoditve plač 1,8-odstotna izguba kupne moči za uradnike EU

Bruselj, 24. novembra 2011 – V času, ko so se življenjski stroški v Belgiji zvišali za 3,6 % in so se plače belgijskih javnih uslužbencev prilagodile za 3,6  % navzgor, formula za izračun letne prilagoditve plač uradnikov EU prinaša 1,8-odstotno izgubo kupne moči.

V skladu s formulo (t. i. metodo) se spremlja gibanje – navzgor ali navzdol – kupne moči nacionalnih javnih uslužbencev, zajetih v košarici osmih držav članic (Združeno kraljestvo, Nemčija, Francija, Italija, Nizozemska, Španija, Belgija in Luksemburg), ki predstavljajo 76 % BDP Evropske unije. Povedano drugače, formula temelji na političnih odločitvah nacionalnih vlad v naštetih državah članicah.

Letos so bile med zadevnimi državami velike razlike in skupna sprememba kupne moči nacionalnih javnih uslužbencev, zajetih v košarici držav članic, znaša -1,8 %. Izguba v točno tej višini se predlaga za vse uradnike EU ne glede na njihovo lokacijo v EU in institucijo oz. agencijo, v kateri so zaposleni. Znesek se nato prilagodi za življenjske stroške v državi, v kateri uradnik dela.

Visoka inflacija v Belgiji (3,6 %) pomeni, da bi se plače uradnikov EU v Bruslju nominalno prilagodile za 1,7 % (v primerjavi s 3,6 % za belgijske javne uslužbence). Plače uradnikov EU, ki delajo v Nemčiji, bi se prilagodile za 0,6 % (v primerjavi z 1,3 % za nemške javne uslužbence, ki bodo ob koncu leta prejeli še dodatno povišanje v višini do 2,4 %). Za uradnike EU na Nizozemskem bi ta prilagoditev znašala 0,4 % (2 % za nizozemske javne uslužbence), v Franciji pa 1,9 % (2 % za francoske javne uslužbence).

Pri številnih uradnikih EU, ki delajo v drugih državah članicah, bi se plače nominalno znižale, denimo v Pragi (-2,7 %), Ljubljani (-2,2 %), Sofiji (-1,7 %), Atenah (-1,1 %) in Rimu (-0,1 %).

Države članice so 4. novembra pozvale Komisijo, naj uporabi določbo o izjemi, ki dejansko omogoča začasno prekinitev uporabe metode, če so izpolnjeni strogi zakonski pogoji v zvezi z „resnim in nenadnim poslabšanjem ekonomskega in socialnega položaja“, ki ga z metodo ni mogoče meriti. Analiza na podlagi jesenske gospodarske napovedi za leto 2011, ki je bila objavljena 10. novembra, je pokazala, da ti pogoji niso bili izpolnjeni in da predlagano 1,8-odstotno znižanje kupne moči v celoti zajema spremenjene okoliščine za nacionalne javne uslužbence. Predlog je zdaj v rokah Sveta, ki naj bi ga sprejel pred koncem leta.

Vendar to ne izključuje strukturnih reform evropske javne službe. Zato Komisija predlaga tudi 5-odstotno zmanjšanje števila zaposlenih v vseh institucijah in agencijah, zvišanje minimalnega delovnega tedna na 40 ur brez kompenzacijske prilagoditve plač, zvišanje normalne upokojitvene starosti s 63 na 65 let, pomembno omejitev pravil o zgodnjem upokojevanju ter ukrepe v zvezi s pravili o karieri, kot je precejšnje znižanje prejemkov za nekatere funkcije.

Ta predlog je v skladu z ukrepi, ki so bili sprejeti ali o katerih je potekala razprava v zvezi z nacionalnimi javnimi službami. Prinesel bi znatne prihranke v višini več kot 1 milijarde evrov v naslednjem večletnem finančnem okviru ter vsakoletni prihranek 1 milijarde evrov na dolgi rok. Zaradi nedavnih nemirov na finančnih trgih in nenehnih prizadevanj držav članic, da ustvarijo prihranke v javni upravi in znižajo nacionalne proračune, je Komisija ne samo sklenila, da se ohrani posebna dajatev, ki bi prenehala veljati leta 2013, temveč da se ta solidarnostna dajatev (ki se pobira poleg dohodnine) zviša s 5,5 % na 6 %.

Te predlagane strukturne reforme vključujejo spremembo metode. Njihovo sprejetje bi pomenilo poenostavitev metode ter podaljšanje njene uporabe za deset let. Reprezentativnost košarice držav članic bi se razširila na vse države članice. Nova določba o izjemi bi pri letni prilagoditvi plač omogočila ustrezen odziv na gospodarsko krizo.

Kontakt :

Antonio Gravili (+32 22954317)


Side Bar