Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Úradníci EÚ čelia strate kúpnej sily o – 1,8 % vyplývajúcej z ročnej úpravy mzdy

Brusel 24. novembra 2011 – V čase, keď životné náklady v Belgicku vzrástli o 3,6 % a o rovnaké percento sa zvyšujú mzdy belgických štátnych zamestnancov, vzorec na výpočet ročnej úpravy mzdy úradníkov EÚ priniesol pokles ich kúpnej sily o –1,8 %.

Tento vzorec, ktorý je známy ako „metóda“, sleduje vývoj – či už nahor alebo nadol – kúpnej sily štátnych zamestnancov ôsmich členských štátov (Spojené kráľovstvo, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Španielsko, Belgicko, Luxembursko, ktoré predstavujú 76 % HDP EÚ). Inými slovami, je založený na politických rozhodnutiach prijatých národnými vládami týchto členských štátov.

Tento rok, aj keď existujú veľké rozdiely medzi uvedenými krajinami, kombinovaná zmena kúpnej sily štátnych zamestnancov v tejto skupine členských štátov predstavuje – 1,8 %. Rovnaká strata sa preto navrhuje úradníkom EÚ, a to bez ohľadu na to, kde v EÚ vykonávajú svoje funkcie a v akej inštitúcii alebo agentúre EÚ pracujú. Toto percento by sa malo následne upraviť podľa životných nákladov v krajine, v ktorej daný úradník pracuje.

Vysoká inflácia v Bruseli (3,6 %) znamená, že nominálna úprava mzdy úradníkov EÚ v Bruseli by predstavovala 1,7 % (v porovnaní s 3,6 % v prípade belgických štátnych zamestnancov). Mzdy úradníkov EÚ pracujúcich v Nemecku by sa zvýšili o 0,6 % (v porovnaní s 1,3 % úpravou mzdy nemeckých štátnych zamestnancov, ktorí koncom roka ešte dostanú dodatočné zvýšenie až o 2,4 %), v Holandsku o 0,4 % (v porovnaní s 2 % zvýšením pre holandských štátnych zamestnancov) a vo Francúzsku o 1,9 % (v porovnaní s 2 % zvýšením pre francúzskych štátnych zamestnancov).

Nominálne mzdy mnohých úradníkov EÚ pracujúcich v ostatných členských štátoch budú znížené, napr. v Prahe (– 2,7 %), Ľubľane (– 2,2 %), Sofii (– 1,7 %), Aténach (– 1,1 %) a Ríme (– 0,1 %).

Členské štáty 4. novembra požiadali Komisiu, aby uplatnila ustanovenie o výnimke, ktoré umožňuje nepoužiť túto metódu, ak sú splnené kritériá „vážneho a náhleho zhoršenia hospodárskej a sociálnej situácie“, ktoré sa v rámci metódy nedajú zhodnotiť. Analýza založená na Európskej hospodárskej prognóze z jesene 2011 ukázala, že tieto podmienky neboli splnené a že navrhované zníženie kúpnej sily o –1,8 % v plnej miere zodpovedá zmenenej situácii štátnych zamestnancov v členských krajinách. Návrh teraz posudzuje Rada, ktorá by ho mala do konca roka schváliť.

To však nevylučuje štrukturálne reformy v európskej verejnej službe. Komisia preto navrhuje zníženie počtu zamestnancov o 5 % vo všetkých inštitúciách a agentúrach, predĺženie minimálneho týždenného pracovného času na 40 hodín bez kompenzačných úprav miezd, zvýšenie normálneho dôchodkového veku zo 63 na 65 rokov, výrazné obmedzenie pravidiel týkajúcich sa predčasného odchodu do dôchodku, ako aj opatrenia týkajúce sa kariéry, napr. výrazné zníženie miezd na niektorých pozíciách.

To je v súlade s opatreniami, ktoré sa prijali alebo o ktorých sa diskutuje v súvislosti so štátnymi zamestnancami členských štátov. Umožnilo by sa tak počas nasledujúceho finančného rámca dosiahnuť značné úspory vo výške viac ako 1 mld. EUR a neskôr až 1 mld. EUR ročne. Okrem toho, v reakcii na súčasné finančné otrasy a pretrvávajúce úsilie o dosiahnutie úspor v správe členských štátov a o škrty v štátnych rozpočtoch sa Komisia rozhodla nielen zachovať osobitnú daň, ktorej platnosť mala skončiť v roku 2013, ale aj zvýšiť túto solidárnu daň (uplatňovanú navyše k dani z príjmu) z 5,5 % na 6 %.

Tieto navrhované štrukturálne reformy zahŕňajú zmeny metódy. Ak budú návrhy prijaté, metóda sa zjednoduší a jej platnosť sa predĺži na desať rokov. Reprezentatívna skupina členských štátov sa rozšíri na všetky členské štáty. Nové ustanovenie o výnimke umožní vhodným spôsobom reagovať na hospodársku krízu pri zvažovaní ročnej úpravy miezd.

Kontaktná osoba:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar