Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Funcționarii UE se confruntă cu o pierdere de -1,8 % a puterii lor de cumpărare în urma ajustării anuale a remunerațiilor

Bruxelles, 24 noiembrie 2011 – Într-o perioadă în care costul vieții în Belgia a crescut cu 3,6 %, iar funcționarii publici belgieni beneficiază de o ajustare a remunerațiilor de 3,6 %, formula de calcul a ajustării anuale a remunerațiilor funcționarilor UE a dus la o pierdere de - 1,8 % a puterii lor de cumpărare.

Formula, cunoscută sub denumirea de „metoda”, urmărește evoluția, pozitivă sau negativă, a puterii de cumpărare a funcționarilor naționali, pe baza unui coș format din 8 state membre (Regatul Unit, Germania, Franța, Italia, Țările de Jos, Spania, Belgia, Luxemburg, care reprezintă 76 % din PIB-ul UE). Cu alte cuvinte, această formulă se bazează pe deciziile politice luate de guvernele naționale în statele membre respective.

Anul acesta, deși au existat variații semnificative între țările în cauză, variația combinată a puterii de cumpărare a funcționarilor publici din administrațiile naționale ale statelor membre care formează coșul este de -1,8 %. Prin urmare, aceeași pierdere este propusă și pentru funcționarii UE, indiferent de locul unde sunt stabiliți în UE și de instituția sau agenția UE pentru care lucrează. Această pierdere urmează să fie ajustată în funcție de costul vieții în țara în care este stabilit funcționarul.

Inflația ridicată din Belgia (3,6 %) face ca ajustarea nominală a remunerațiilor funcționarilor UE din Bruxelles să fie de 1,7 % (față de 3,6 % pentru funcționarii publici belgieni). Funcționarii europeni stabiliți în Germania ar constata o ajustare a remunerațiilor cu 0,6 % (față de 1,3 % pentru funcționarii publici germani, care vor beneficia și de creșteri suplimentare de până la 2,4 % pentru sfârșitul anului), cei stabiliți în Țările de Jos o ajustare cu 0,4 % (2 % pentru funcționarii publici olandezi) și cei stabiliți în Franța o ajustare cu 1,9 % (2 % pentru funcționarii publici francezi).

Mulți funcționari UE care lucrează în alte state membre ar constata o scădere nominală a remunerațiilor, de exemplu în Praga (- 2,7 %), Ljubljana (- 2,2 %), Sofia (- 1,7 %), Atena (- 1,1 %) și Roma (- 0,1 %).

La 4 noiembrie, statele membre i-au cerut Comisiei să invoce clauza de excepție, care permite suspendarea efectivă a metodei dacă sunt îndeplinite criterii juridice stricte referitoare la „deteriorarea gravă și neașteptată a situației economice și sociale”, care nu poate fi evaluată prin aplicarea metodei. O analiză bazată pe previziunile economice europene de toamnă din 2011, publicată la 10 noiembrie, a arătat că aceste condiții nu au fost întrunite și că reducerea propusă de -1,8 % a puterii de cumpărare integrează pe deplin schimbările situației funcționarilor publici naționali. Propunerea urmează să fie aprobată de Consiliu până la sfârșitul anului.

Cu toate acestea, nu sunt excluse reforme structurale în cadrul funcției publice europene. De aceea, Comisia propune, de asemenea, o reducere cu 5 % a personalului în toate instituțiile și agențiile, o creștere a numărului minim de ore de lucru pe săptămână la 40, fără ajustarea compensatoare a remunerațiilor, o creștere a vârstei obișnuite de pensionare de la 63 la 65 de ani, o restricție semnificativă a normelor privind pensionarea anticipată, precum și măsuri privind normele aplicabile carierelor, cu o scădere semnificativă a remunerațiilor pentru anumite funcții.

Aceasta este în concordanță cu măsurile luate sau discutate pentru administrațiile publice naționale și ar genera economii semnificative de peste 1 miliard EUR în cursul următorului cadru financiar multianual și, pe termen lung, economii de 1 miliard EUR pe an. În plus, pentru a face față perturbărilor financiare recente și preocupărilor constante de realizare a unor economii la nivelul administrațiilor naționale și de reducere a bugetelor naționale, Comisia a hotărât nu numai să mențină o taxă specială care trebuia să expire în 2013, ci și să majoreze această taxă de solidaritate (care se aplică în plus față de impozitul pe venit) de la 5,5 % la 6 %.

Aceste reforme structurale propuse includ modificări ale metodei. Dacă sunt acceptate, propunerile ar duce la o simplificare a metodei și la prelungirea acesteia la zece ani. S-a consolida caracterul reprezentativ al coșului de state membre, care ar fi extins la toate statele membre. O nouă clauză de excepție ar permite o reacție corespunzătoare în cazul unei crize economice atunci când se calculează ajustarea anuală.

Persoană de contact:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar