Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίου Τύπου

Οι υπάλληλοι της ΕΕ χάνουν το 1.8% της αγοραστικής δύναμης λόγω της ετήσιας προσαρμογής των μισθών τους

Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2011 – Σε μια περίοδο που το κόστος διαβίωσης στο Βέλγιο έχει αυξηθεί κατά 3,6%, και οι Βέλγοι δημόσιοι υπάλληλοι λαμβάνουν ως προσαρμογή των μισθών τους αύξηση κατά 3,6%, ο τύπος για τον υπολογισμό της ετήσιας προσαρμογής των μισθών των υπαλλήλων της ΕΕ δίνει μείωση της αγοραστικής δύναμής τους κατά -1,8%.

Ο τύπος αυτός, γνωστός ως "η Μέθοδος", παρακολουθεί τη θετική ή την αρνητική εξέλιξη της αγοραστικής δύναμης των εθνικών δημοσίων υπαλλήλων σε ένα "καλάθι" 8 κρατών μελών (Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Ισπανία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο – που αποτελούν το 76% του ΑΕΠ της ΕΕ). Με άλλα λόγια, βασίζεται σε πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνονται από τις εθνικές κυβερνήσεις σε αυτά τα κράτη μέλη.

Εφέτος, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν σοβαρές παραλλαγές στις συγκεκριμένες χώρες, η συνδυασμένη διαφορά ως προς την αγοραστική δύναμη των εθνικών δημοσίων υπαλλήλων στο καλάθι των κρατών μελών είναι -1,8%. Συνεπώς, η ίδια ακριβώς απώλεια προτείνεται και για τους υπαλλήλους της ΕΕ, οπουδήποτε και αν εργάζονται εντός της ΕΕ και σε οποιοδήποτε όργανο ή οργανισμό της ΕΕ και αν υπηρετούν. Στη συνέχεια, ο δείκτης αυτός προσαρμόζεται ανάλογα με το κόστος διαβίωσης στην χώρα που υπηρετεί ο κάθε υπάλληλος.

Ο υψηλός πληθωρισμός στο Βέλγιο (3,6%) σημαίνει ότι η ονομαστική προσαρμογή των μισθών των υπαλλήλων της ΕΕ στις Βρυξέλλες θα είναι 1,7% (σε σύγκριση με το 3,6% των Βέλγων δημοσίων υπαλλήλων). Οι υπάλληλοι της ΕΕ που υπηρετούν στη Γερμανία θα έχουν προσαρμογή του μισθού τους κατά 0,6% (σε σύγκριση με το 1,3% των Γερμανών δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι θα λάβουν επίσης πρόσθετες αυξήσεις μέχρι 2,4% ως το τέλος του έτους), κατά 0,4% στις Κάτω Χώρες (έναντι 2% για τους Ολλανδούς δημόσιους υπαλλήλους), και κατά 1,9% στη Γαλλία (έναντι 2% για τους Γάλλους δημόσιους υπαλλήλους).

Πολλοί υπάλληλοι της ΕΕ που εργάζονται σε άλλα κράτη μέλη θα έχουν ονομαστική μείωση του μισθού τους – για παράδειγμα στην Πράγα (-2,7%), τη Λουμπλιάνα (-2,2%), τη Σόφια (-1,7%), την Αθήνα (-1,1%) και τη Ρώμη (-0,1%).

Στις 4 Νοεμβρίου, τα κράτη μέλη ζήτησαν από την Επιτροπή να επικαλεστεί τη ρήτρα εξαίρεσης, η οποία στην ουσία επιτρέπει την αναστολή της Μεθόδου σε περίπτωση που συντρέχουν "αυστηρά νομικά κριτήρια σχετικά με σοβαρή και αιφνίδια επιδείνωση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης" – τα οποία δεν μπορεί να υπολογίσει η Μέθοδος. Σε ανάλυση που δημοσιεύτηκε στις 10 Νοεμβρίου, βασιζόμενη στις ευρωπαϊκές οικονομικές προβλέψεις του φθινοπώρου 2011, καταδεικνύεται ότι δεν συντρέχουν οι συνθήκες αυτές καθώς και το γεγονός ότι η προτεινόμενη κατά -1,8% μείωση της αγοραστικής δύναμης αντικατοπτρίζει πλήρως την αλλαγή των περιστάσεων των εθνικών δημοσίων υπαλλήλων. Η πρόταση ευρίσκεται αυτή τη στιγμή ενώπιον του Συμβουλίου προς έγκριση πριν από το τέλος του έτους.

Ωστόσο , δεν αποκλείονται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή προτείνει επίσης μείωση του προσωπικού σε όλα τα όργανα και τους οργανισμούς κατά 5%, αύξηση του ελαχίστου ορίου εργασίας ανά εβδομάδα σε 40 ώρες χωρίς αντισταθμιστική προσαρμογή του μισθού, αύξηση του κανονικού ορίου συνταξιοδότησης από τα 63 στα 65 έτη, σημαντικό περιορισμό των κανόνων πρόωρης συνταξιοδότησης, καθώς επίσης και άλλα μέτρα σχετικά με τους κανόνες που αφορούν τις σταδιοδρομίες, όπως π.χ. σημαντική μείωση των μισθών για ορισμένα καθήκοντα.

Αυτά συμβαδίζουν με τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή συζητούνται στις εθνικές δημόσιες διοικήσεις και θα έχουν ως αποτέλεσμα σημαντική εξοικονόμηση δαπανών της τάξης του άνω του ενός δισεκ. ευρώ κατά το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και μακροπρόθεσμα ενός δισεκ. ευρώ κάθε έτος. Επί πλέον, για να αντιμετωπιστεί η πρόσφατη οικονομική αναταραχή και οι συνεχιζόμενες ανησυχίες ως προς την πραγματοποίηση οικονομιών στις εθνικές διοικήσεις και τους περιορισμούς στους εθνικούς προϋπολογισμούς, η Επιτροπή αποφάσισε όχι μόνο να διατηρήσει τον ειδικό φόρο που επρόκειτο να αρθεί το 2013 αλλά και να αυξήσει αυτή την εισφορά αλληλεγγύης (που επιβάλλεται επιπλέον του φόρου εισοδήματος) από 5,5% σε 6%.

Αυτές οι προτεινόμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν και τροποποιήσεις στη Μέθοδο. Αν γίνουν δεκτές, οι προτάσεις θα φέρουν απλουστεύσεις στη Μέθοδο και θα την παρατείνουν για 10 έτη. Η αντιπροσωπευτικότητα του καλαθιού των κρατών μελών θα διευρυνθεί για να περιλάβει και άλλα κράτη μέλη. Μια νέα ρήτρα εξαίρεσης θα επιτρέπει την ενδεδειγμένη αντίδραση σε ενδεχόμενη οικονομική κρίση όταν εξετάζεται η ετήσια προσαρμογή των μισθών.

Αρμόδιος επικοινωνίας :

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar